ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 16,2% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας τον Ιούλιο 2020

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 16,2% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας τον Ιούλιο 2020
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία για τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2020, παρουσίασε αύξηση 0,4%
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) Ιουλίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2019, παρουσίασε μείωση 16,2% έναντι αύξησης 4,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018.
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία για τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2020, παρουσίασε αύξηση 0,4%.
Τέλος, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2019 – Ιουλίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2018 – Ιουλίου 2019, παρουσίασε μείωση 9,6%, έναντι αύξησης 4,7% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS