Αποκάλυψη Κορλίρα (Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο): Αλλάζει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητας - Ποιες είναι οι νέες κατευθύνσεις

Αποκάλυψη Κορλίρα (Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο): Αλλάζει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητας - Ποιες είναι οι νέες κατευθύνσεις
Αλλάζει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητας
Ούτε το 2021 διαβλέπει αλλαγή δημοσιονομικής πολιτικής σε ολόκληρη την  Ευρώπη ο κ. Παναγιώτης Κορλίρας πρόεδρος του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου στην εκπομπή Market Watch του Bankingnews στο Action 24 στις 11 Σεπτεμβρίου 2020.
Αυτό σημείωσε ο κ. Κορλίρας ερωτόμενος στην εκπομπή από τις δημοσιογράφους Σοφία Ροδοπούλου και Ειρήνη Σακελλάρη σχετικά με  τις δηλώσεις του κ. Ρέγκλιγκ βάσει των οποίων  η επάνοδος στους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ θα πρέπει να εξεταστεί το επόμενο έτος.
Δεν θα πρόκειται ωστόσο για το ίδιο Σύμφωνο Σταθερότητας.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ο οποίος μίλησε σε σε συνέδριο στη Γερμανία, τάχθηκε  υπέρ της αναθεώρησης των κανόνων αυτών, ώστε το πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας ώστε αυτό  να είναι απλούστερο και πιο αξιόπιστο.
Οπως δήλωσε ο κ. Κορλίρας ήδη ξεκίνησε η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, συμβουλευτικό  οργάνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να διαμορφωθούν οι προτάσεις που θα τεθούν στην διαβούλευση προς την Κομμισιόν.
Η χώρα μας μετέχει μέσω το δικτύου των Δημοσιονομικών Συμβουλίων των χωρών μελών σε σχετική ομάδα εργασίας.
Οι προτάσεις αυτές έχουν δύο κυρίαρχες κατευθύνσεις:
-Θα μπορούν πια να τυγχάνουν προσαρμογής επί τη βάσει των των αναγκών των χωρών μελών.
-Θα λαμβάνουν υπόψη τους τα δεδομένα που έχουν διαμορφώσει οι χώρες μέλη στη μετά Covid εποχή.
Μιλούμε λοιπόν για μια αλλαγή του Συμφώνου Σταθερότητας όπου θα ζητηθεί από τις χώρες μελη να οριοθετήσουν στόχους που να  είναι επιτεύξιμοι σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
Οπως είπε ο κ. Κορλίρας είναι πολύ διαφορετικό να τίθεται ένας στόχος που θα περιλαμβάνει το μέσο όρο μιας 5ετίας, δίνοντας τη δυνατότητα στις χώρες μέλη να προσαρμοστούν και πολύ διαφορετικό τα μεγέθη να είναι απόλυτα και να αφορούν κάθε χρήση χωριστά.
Η Ελλάδα όπως είπε ο κ. Κορλίρας πέραν της υψηλής σχέσης χρέους προς ΑΕΠ  (εκτιμάται πως μπορεί να ξεπεράσει το 200%) έχει να αντιμετωπίσει - όπως βέβαια και οι άλλες χώρες με καλύτερη σχέση χρέους προς ΑΕΠ- και τον αποπληθωρισμό που σε ονομαστικά μεγέθη θα πιέσει χαμηλότερα το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.
Ωστόσο η εξαίρεση που αφορά όλες τις χώρες της Ευρώπης και που επιτρέπει και στη χώρα μας παρά το ότι δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα να συμμετέχει στα προγράμματα χρηματοδότησης διαμορφώνει συνθήκες επικράτησης πολύ χαμηλών επιτοκίων ώστε τελικώς  να χρηματοδοτείται το υψηλό αυτό χρέος με πολύ χαμηλά επιτόκια.
Η χώρα μας όπως δυστυχώς και άλλες χώρες της Ευρωζώνης περνά από το πρωτογενές πλεόνασμα στο πρωτογενες έλλειμμα.
Αυτή η διαδικασία- καθόλου ευχάριστη μετά από μια 10ετή προσπάθεια- είναι δυστυχώς το αποτέλεσμα της πανδημίας που έπληξε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες αλλά κυρίως εκείνες του Νότου.
Η χώρα μας έχει ένα πρόσθετο βάρος αναγκαίο και απαραίτητο, εκείνο των αμυντικών δαπανών σημείωσε ο ίδιος τις οποίες υπολογίζει σε πάνω από 1 δισ. ευρώ γα το 2021.
Ο ίδιος εκτιμά πως αν τελικώς ελεγχθεί η πανδημία, η ανάπτυξη για την Ελλάδα μπορεί να ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS