ΕΚΤ και SSM δεν εγκρίνουν την ελληνική bad bank, έρχεται ο Ηρακλής 2 – Το DTC θα φθάσει έως το 97% των κεφαλαίων και στο βάθος ΑΜΚ

ΕΚΤ και SSM δεν εγκρίνουν την ελληνική bad bank, έρχεται ο Ηρακλής 2 – Το DTC θα φθάσει έως το 97% των κεφαλαίων και στο βάθος ΑΜΚ
Η σχέση DTC προς ίδια κεφάλαια διαμορφώνεται στην Ελλάδα στο 55,5% αλλά η προοπτική είναι να φθάσει στο 70% σε μέσους όρους και έως 97% σε μεμονωμένες περιπτώσεις
Πίσω από την προπαγάνδα παραπληροφόρησης που επιχειρεί η Τράπεζα της Ελλάδος για την ελληνική bad bank την κακή τράπεζα η αποδόμηση της έχει ξεκινήσει θεσμικά.
Η ΕΚΤ και ο SSM ο μόνιμος εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών δεν εγκρίνουν την ελληνική bad bank, ενώ το σημαντικότερο όλων η DGComp η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ έχει σηκώσει κόκκινη κάρτα σε οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Η ΕΚΤ – κάτι που αποκρύπτει η ΤτΕ – δεν έχει δώσει καμία έγκριση στην ΤτΕ για την bad bank, το κυριότερο όλων η πρόσφατη ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος επιβεβαιώνει ότι ούτε παρεμβάσεις στο DTC μπορεί να υπάρξουν ενώ οι τράπεζες θα κληθούν να πληρώσουν την ζημία.
Το DTA ο αναβαλλόμενος φόρος που φθάνει στις ελληνικές τράπεζες στα 22,3 δισεκ. και το DTC οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους 15,5 δισεκ. ευρώ με συνολικά κεφάλαια 29 δισεκ. στις τράπεζες έχουν… σημαντικό ελληνικό ενδιαφέρον.
Το DTC είναι κεφάλαια τα οποία κατέχουν οι τράπεζες αλλά επί της ουσίας είναι υποχρέωση που έχουν προς το ελληνικό δημόσιο. Επιτυγχάνουν κέρδη μειώνεται το DTC, εμφανίζουν ζημίες… σε μια οικονομική χρήση ενεργοποιείται ο νόμος που επιβάλλει αύξηση κεφαλαίου υπέρ του ελληνικού δημοσίου κατά το ύψος της ζημίας σε σχέση με το DTC.
Το DTC έχει ειδικό ελληνικό ενδιαφέρον γιατί η σχέση DTC 15,5 δισεκ. ευρώ προς συνολικά κεφάλαια των τραπεζών 29 δισεκ. ευρώ διαμορφώνεται στο 54% είναι μακράν η χειρότερη σχέση διεθνώς.
Οι γερμανικές τράπεζες έχουν DTC προς ίδια κεφάλαια 9%.
Όσο μεγαλύτερο είναι το DTC τόσο λιγότερα πραγματικά κεφάλαια, όσο και χαμηλότερης ποιοτικής στάθμης κεφάλαια διαθέτει μια τράπεζα.
Το υψηλό DTC δεν αντιμετωπίζεται θετικά από κανένα διεθνή επενδυτή.
 
Που θα εκτιναχθεί το DTC σε σχέση με τα κεφάλαια των τραπεζών;

Η σχέση DTC προς ίδια κεφάλαια διαμορφώνεται στην Ελλάδα στο 55,5% αλλά η προοπτική είναι να φθάσει στο 70% σε μέσους όρους και έως 97% σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
Ας δούμε ορισμένα δεδομένα.
Τράπεζα

Κεφάλαια 12/8/2020

DTC

DTC/κεφάλαια

DTC/κεφάλαια προσεχώς

Εθνική

5,7 δισ

4,6 δισ

80%

97%

Alpha

8,35 δισ

3,1 δισ

37%

50%

Eurobank

7,6 δισ

4 δισ

52%

66%

Πειραιώς

7,5 δισ

4 δισ

53%

63%

Σύνολο

29,15 δισ

15,7 δισ

55,5%

70%

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Πως θα διαμορφωθούν NPEs μετά τις τιτλοποιήσεις;

Ενώ εύκολα μπορεί να εκτιμηθεί το ύψος των προβληματικών δανείων NPEs μετά τις τιτλοποιήσεις δεν μπορεί να σταθμιστεί το ύψος των νέων προβληματικών δανείων λόγω της ύφεσης.
Στην ανάλυση αυτή λαμβάνεται υπόψη η παραδοχή ότι θα δημιουργηθούν 7 με 8 δισεκ. νέα προβληματικά δάνεια – καλό σενάριο 6 δισεκ. και δυσμενές σενάριο 2 δισεκ.
Με βάση αυτές τις παραδοχές και μετά τις 4 προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων ύψους σχεδόν 30 δισεκ. οι τράπεζες θα διαθέτουν τα εξής NPEs.
-η Eurobank θα έχει NPEs 6 δισεκ. ευρώ
-η Alpha bank 11-12 δισεκ. ευρώ NPEs
-η Εθνική 3 δισεκ. ευρώ NPEs
-η Πειραιώς 18 δισεκ. ευρώ NPEs
Συνολικά 38 δισεκ. αφαιρώντας από τα 61 δισεκ. NPEs περίπου 30 δισεκ. και προσθέτοντας 7 με 8 δισεκ. νέα NPEs.
Για την αντιμετώπιση των 38 δισεκ. NPEs που θα διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες το πιθανότερο σενάριο είναι να υπάρξει ο Ηρακλής 2 με νέες τιτλοποιήσεις και σχέδια για αυξήσεις κεφαλαίου.
O Hρακλής 2 θα είναι πιστό αντίγρααφο του Ηρακλή 1 δηλαδή με τιτλοποιήσεις και παροχή κρατικών εγγυήσεων για τα κύρια ομόλογα που θα εκδώσουν οι ελληνικές τράπεζες.
Είναι πολύ πιθανό η τελική φάση της εξυγίανσης των ελληνικών τραπεζών θα συνδυαστεί με νέες αυξήσεις κεφαλαίου προς το τέλος του 2021.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS