Στο σφυρί τα ακίνητα της Ευρώπης διανομής Τύπου από την Εθνική Τράπεζα, ενώ πριν από τρία χρόνια είχε κάνει στάση πληρωμών

Στο σφυρί τα ακίνητα της Ευρώπης διανομής Τύπου από την Εθνική Τράπεζα, ενώ πριν από τρία χρόνια είχε κάνει στάση πληρωμών
Περισσότερα από τρία χρόνια χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πλειστηριασμού του πρακτορείου Ευρώπη
Περισσότερα από τρία χρόνια χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πλειστηριασμού του πρακτορείου Ευρώπη Α.Ε όταν ή ίδια η διοίκηση της εταιρείας είχε καταθέσει το Νοέμβριο του 2017 αίτηση στάσης πληρωμών και ζητούσε στη συνέχεια την ένταξης σε καθεστώς πτώχευσης προς το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
Η διοίκηση με έγγραφό προς το ΓΕΜH διοίκησης ζήτησε να οριστεί ως χρόνος παύσης πληρωμών η ημέρα δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση της εταιρείας.
Επιπλέον απαιτούσε να ορισθεί εισηγητής και σύνδικος της πτώχευσης όπως και η σφράγιση της περιουσίας της εταιρείας μας και να γίνουν οι νόμιμες δημοσιεύσεις.
Από το Νοέμβριο του 2017 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2021 που ορίστηκε η ημερομηνία πλειστηριασμού της εταιρείας Ευρώπης Α.Ε μεσολαβούν περίπου 37μήνες δηλαδή τρία χρόνια και 20 ημέρες για να φτάσει ο πιστωτής να διεκδικήσει τα χρήματά του αξιοποιώντας τη διαδικασία του πλειστηριασμού για βγάλει στο σφυρί τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
Η Εθνική Τράπεζα εκκίνησε τη διαδικασία ως επισπεύδουσα λόγω οφειλών της εταιρείας προς την τράπεζα.
Είχε Σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 6.000.000 ευρώ από τον Οκτώβριο του 2008.
Μετά από 7 χρόνια κατέστη ληξιπρόθεσμο και συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 2015 για το ποσό 4 εκατ. ευρώ.
Προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τα, η Τράπεζα είχε εγγραφεί προσημείωση ύψους 6,6 εκ. ευρώ επί ακινήτου 12.216 m2 και οικοπέδων 17.692 m2 και παράλληλα προχώρησε σε Σύμβαση Μακροπρόθεσμου Δανείου ύψους 4.000.000 ευρώ το Δεκέμβριο 2009.
Η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε προσημείωση υποθήκης για όλα τα επιμέρους αγροτεμάχια, για το ποσό 4.763.882,00 ευρώ.
Ακόμη έκανε και δεύτερη προσημείωση υποθήκης για ποσό 6.600.000,00 ευρώ για όλα τα επιμέρους αγροτεμάχια της εταιρείας ΕΥΡΩΠΗ ΑΕ.
Στον πλειστηριασμό του Ιανουαρίου 2021 βγαίνει στο σφυρί ένα οικόπεδο, μετά του επ’ αυτού κτιρίου, το οποίο βρίσκεται στην Παιανία Αττικής συνολικής έκτασης 12.754,79 τ.μ. που περιλαμβάνει τα βασικά κτήρια όπως και οι βιομηχανικοί χώροι των πιεστηρίων τα κτήρια της διοίκησης όπως και βοηθητικοί χώροι.
Έγκριτοι νομικοί κύκλοι κάνουν λόγο για παθογένειες της κρατικής μηχανής ενώ οι χρόνοι ικανοποίησης για τον πιστωτή ή τους πιστωτές δεν πληρούν τους μέσους ευρωπαϊκούς χρόνους με αποτέλεσμα το κόστος χρηματοδότησης να διατηρείται ψηλά όταν ο πιστωτής δεν μπορεί να κινηθεί άμεσα για την είσπραξη της οφειλής και εμποδίζεται από την γραφειοκρατία.
Τέλος να σημειωθεί ότι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας Ευρώπη ΑΕ ήταν η οικογένεια Μπόμπολα που ήταν στο επίκεντρο της επιχειρηματικής πολιτικής ζωής για περισσότερες από 4 δεκαετίες.
Ως αιχμή του δόρατος ήταν ο κατασκευαστικός όμιλος Άκτωρ μετέπειτα σε Ελλάκτωρ και σήμερα ο κατασκευαστικός όμιλος διοικείται από τους αδελφούς Καλλιτσάντση.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS