Τέρνα Ενεργιακή: Σταματά τις αγορές ιδίων μετοχών

Τέρνα Ενεργιακή: Σταματά τις αγορές ιδίων μετοχών
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Απόφαση Δ.Σ. για διακοπή απόκτησης ιδίων μετοχών
Τη διακοπή απόκτησης ιδίων μετοχών, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. κατά την από 10.08.2020 συνεδρίασή του, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος, έχουν αποκτηθεί 1.131.510 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,993% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μέση τιμή κτήσης €9,361 ανά μετοχή.
Το σύνολο των ιδίων μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 4.293.268 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,769% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS