Κίνα: Η Κεντρική Τράπεζα θα εφαρμόσει καινοτόμα και ευέλικτη νομισματική πολιτική

Κίνα: Η Κεντρική Τράπεζα θα εφαρμόσει καινοτόμα και ευέλικτη νομισματική πολιτική
Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας δεσμεύτηκε για την υλοποίηση μιας πιο ευέλικτης και στοχευμένης νομισματικής πολιτικής
Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας δεσμεύτηκε για την υλοποίηση μιας πιο ευέλικτης και στοχευμένης νομισματικής πολιτικής για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ισορροπίας μεταξύ μιας σταθεροποιημένης ανάπτυξης και της πρόληψης οικονομικών ρίσκων.
Υπό το πλαίσιο αυτό, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην υποστήριξη της ανάκαμψης για την πραγματική οικονομία, αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ανέφερε η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) στην αναφορά της, για τη νομισματική πολιτική στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, υποσχόμενη να χρησιμοποιήσει καινοτόμα εργαλεία νομισματικής πολιτικής για τη διατήρηση της οικονομικής ρευστότητας στο επόμενο χρονικό διάστημα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS