Απίστευτες αλχημείες καταγράφει ο έλεγχος της Deloitte στην Creta Farms - Κόλαφος για την περίοδο των αδελφών Δομαζάκη

Απίστευτες αλχημείες καταγράφει ο έλεγχος της Deloitte στην Creta Farms - Κόλαφος για την περίοδο των αδελφών Δομαζάκη
Creta Farms: Στη δημοσιότητα το πόρισμα της Deloitte
Απίστευτες αλχημείες καταγράφει ο έλεγχος της Deloitte στην Creta Farms.
Δώδεκα εταιρείες που είχαν σχέση με τους βασικούς μετόχους και συγγενικά τους πρόσωπα αλλά ποτέ δεν γνωστοποιήθηκαν μέσω των λογιστικών καταστάσεων της Creta Farm εντόπισε ο έλεγχος της Deloitte και ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα.
Άλλες τρεις εταιρείες που συνδέονται με τους βασικούς μετόχους και έχουν μετοχές της Creta Farms εντόπισε ο έλεγχος μέσω συνεντεύξεων.
Εντοπίστηκαν εκροές από την Εταιρεία προς τον Εμμανουήλ Στ. Δοµαζακι συνολικού ποσού Ευρώ 1.338.449 και εκροές από την Εταιρεία προς τον Κωνσταντίνο Δοµαζάκη συνολικού ποσού Ευρώ 1.563.095.
Συνολικά, οι εκροές της Εταιρείας προς τους δύο (2) βασικούς μετόχους µέσω δοσοληπτικών λογαριασμών κατά την τελευταία πενταετία ανέρχονται συνολικά σε Ευρώ 2.901.543.
Επιπρόσθετα και για την ίδια περίοδο εντοπίστηκαν κινήσεις πιστωτικών καρτών και έξοδα συνολικού ποσού Ευρώ 262.605 που αφορούν τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας και απολήψεις και έξοδα συνολικού ποσού Ευρώ 11.548 που αφορούν τα συγγενικά πρόσωπα των βασικών μετόχων.
Οι παραπάνω απολήψεις ποσού Ευρώ 2.901.543 εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του Ν 2190/1920 περί δανείων και πιστώσεων προς μέλη διοικητικού συμβουλίου ή μετόχους.
Διαπιστώθηκε δε πως κατά την ίδια περίοδο 2014-2018 με περίπλοκες λογιστικές εγγραφές, οι οποίες επουδενί συνιστούσαν εξόφληση, απομειώνονταν τεχνηέντως τα ποσά των απαιτήσεων της Εταιρείας κατά αμφότερων των βασικών μετόχων.
Η δε Ευρωκρέτα που μάλιστα στεγαζόταν στα γραφεία της Creta Farms στο Ρέθυμνο σταμάτησε να ενοποιείται από το 2007 αν και συνδεδεμένη εταιρεία και ενώ υπήρχε απαίτηση 8,6 εκατ. ευρώ από την Creta Farms.
Η Ευρωκρέτα μάλιστα υλοποιούσε έργα με καπέλο για την Creta Farms.
Περαιτέρω ο έλεγχος έδειξε πληρωμές σε διαφημιστική εταιρεία με μηδενική παροχή υπηρεσίας.


Διαβάστε αναλυτικά το πόρισμα
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS