Ξεκίνησε η Α και Β φάση για εργοδότες - εργαζόμενους στο πρόγραμμα ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ

Ξεκίνησε η Α και Β φάση για εργοδότες - εργαζόμενους στο πρόγραμμα ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ
Ξεκινά αύριο 6/8 η υποβολή δηλώσεων για το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ από εργαζόμενους και  εργοδότες, ενώ παρατείνεται μέχρι τέλος Αυγούστου η προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων στον e-ΕΦΚΑ για τον μήνα Ιούνιο.
Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ από εργαζόμενους και  εργοδότες, ενώ παρατείνεται μέχρι τέλος Αυγούστου η προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων στον e-ΕΦΚΑ για τον μήνα Ιούνιο.
Συγκεκριμένα, με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ παρατείνεται μέχρι 31/08/2020 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου Ιουνίου 2020 και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών της ίδιας μισθολογικής περιόδου, αποκλειστικά για τις κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων:
α) Εργαζόμενους ενταχθέντες τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 31 ν. 4690/2020).
β) Εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο 2020 (άρθρο 32 ν. 4690/2020).
γ) Εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, οι οποίοι επαναπροσλήφθησαν τον Ιούνιο 2020 με μερική απασχόληση από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 ν. 4690/2020).
Οδηγίες για την ασφαλιστική τακτοποίηση των ανωτέρω θα παρασχεθούν με νεώτερο έγγραφό μας, μετά την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση από τις ως άνω διατάξεις Υπουργικών Αποφάσεων, που θα εξιδικεύσουν, μεταξύ άλλων, θέματα απεικόνισης της ασφάλισης τους στις ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση).
Κατά τ΄ άλλα, οι προθεσμίες για το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τις σχετικές δηλώσεις εργοδοτών -εργαζομένων διαμορφώνονται ως εξής:
- Για τον μήνα Ιούνιο δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων οικονομικών στοιχείων εργαζομένων (β΄φάση)  και  ορθής επανάληψής τους   από 5 έως 8 Αυγούστου.
- Για τον μήνα Ιούλιο, δηλώσεις στοιχείων εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό (α’ φάση) μπορούν να υποβάλλονται έως 4 Αυγούστου. Για τον μήνα Ιούλιο, μπορούν να υποβληθούν δηλώσεις υποβολής οικονομικών στοιχείων εργαζομένων (β’ φάση) από 5 έως 24 Αυγούστου.
- Για  τον μήνα Αύγουστο δηλώσεις στοιχείων εργαζομένων (α’ φάση) και οι ορθές επαναλήψεις μπορούν να γίνουν έως 31 Αυγούστου.
Να σημειωθεί ότι το κράτος θα "καλύπτει" το 100% τόσο των εργοδοτικών, όσο και των εργατικών εισφορών που αντιστοιχούν στο κομμάτι του μισθού της σύμβασης του μισθωτού, το οποίο μειώνεται προσωρινά.   Αυτό συνεπάγεται την επιδότηση έως και του 50% του συνολικού μη μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης που εντάσσονται στη "Συν-εργασία".
Οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιουλίου έως και την 15η Οκτωβρίου 2020, ενώ αποκλειστικά για το διάστημα μεταξύ 15ης και 30ης Ιουνίου 2020 θα ισχύσει η επιδότηση 60% μόνο των εργοδοτικών εισφορών και όχι των εργατικών.
Το ίδιο ίσχυε προ της τροπολογίας Βρούτση για το διάστημα μεταξύ 15ης Ιουνίου και 31ης Ιουλίου, παρέχοντας όφελος κοντά στο έως 30% σε σχέση με το φορτίο των εργοδοτικών εισφορών και σχεδόν έως  20% σε σχέση με το συνολικό μη μισθολογικό κόστος.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS