Στα 11 μέτρα... της Επιτροπής Πισσαρίδη η ελληνική οικονομία - Εισηγήσεις για σκληρές μεταρρυθμίσεις και λιτότητα

Στα 11 μέτρα... της Επιτροπής Πισσαρίδη η ελληνική οικονομία - Εισηγήσεις για σκληρές μεταρρυθμίσεις και λιτότητα
Επώδυνες μεταρρυθμίσεις υποκρύπτει το σχέδιο της ομάδας Πισσαρίδη για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας
Επώδυνες μεταρρυθμίσεις που θεωρούνται το εισιτήριο για τα 32 δισ. ευρώ που διεκδικεί η Ελλάδα από τα ευρωπαικά ταμεία υποκρύπτει το σχέδιο της ομάδας Πισσαρίδη για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας.  
Το σχέδιο που παραδόθηκε χθες στον πρωθυπουργό, παραμονή του προαναγγελθέντος για σήμερα ανασχηματισμού, προβλέπει έντεκα μεγάλες ανατροπές στο πεδίο των φόρων.
Ξεχωρίζει η πρόταση για μείωση των φορολογικών βαρών στη μισθωτή εργασία και μετατόπιση τους στο τομέα της κατανάλωσης.
«Δεδομένης της προτεραιότητας που πρέπει να δοθεί για μείωση της επιβάρυνσης της εργασίας, ενδεχόμενη μείωση των φόρων στην κατανάλωση (και ειδικότερα στον ΦΠΑ και στην περιουσία), δεν κρίνεται ως εξίσου σημαντική προτεραιότητα», τονίζεται στην έκθεση δίνοντας ένα πρώτο στίγμα των σκληρών μεταρρυθμίσεων που πρόκειται να ακολουθήσουν.    
Η Επιτροπή Πισσαρίδη προτείνει ακόμη τη φορολόγηση όλων των εισοδημάτων με ενιαία κλίμακα, ακόμη και των μισθωμάτων από τα ενοίκια και είναι ένα σχέδιο το οποίο στο παρελθόν οδήγησε στο ταμείο της Εφορίας εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους. 
Η ίδια ομάδα χτυπάει καμπανάκι για την ανεξέλεγκτη δράση της φοροδιαφυγής στην χώρα μας, και σε όλους τους τομείς προτείνοντας την ενίσχυση του μέτρου των ηλεκτρονικών πληρωμών.                

Αναλυτικότερα οι 11 προτάσεις Πισσαρίδη προβλέπουν   

1.Αναμόρφωση των φορολογικών συντελεστών και των φορολογικών κλιμακίων εισοδήματος στην κατεύθυνση της περαιτέρω απλοποίησης.
Σύγκλιση προς τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (προσαρμοσμένη στα μέσα εισοδήματα). Εναρμόνιση των κλιμακίων φορολογίας εισοδήματος και ασφαλιστέων αποδοχών ώστε να μην επιβαρύνονται τα εισοδήματα από εργασία, ταυτόχρονα με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και υψηλές ασφαλιστικές εισφορές.
2. Συνεχή προσπάθεια απλοποίησης του φορολογικού συστήματος, με τη θέσπιση ειδικού θεσμού (στο πρότυπο του Office for Tax Simplification του Ηνωμένου Βασίλειου).
3. Εξομοίωση και ενιαία φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων από διαφορετικές πηγές, ώστε να μην καταστρατηγείται και η έννοια της προοδευτικότητας της φορολογικής κλίμακας.
4. Σταδιακή μεταφορά του ΕΝΦΙΑ σε τοπικό επίπεδο, με αντίστοιχη προσαρμογή των μεταβιβάσεων από την κεντρική κυβέρνηση προς τους ΟΤΑ.
5. Ενίσχυση αποταμίευσης νοικοκυριών με κίνητρα για μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και ειδικών επενδύσεων.
6. Ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση των επενδύσεων των επιχειρήσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό, με μεταβολή του σημερινού εισοδήματος δεκαετούς φορολογικής απόσβεσης με επιταχυνόμενες αποσβέσεις εντός τριετίας.
7. Άρση αντικινήτρων για τη μεγέθυνση εταιρειών εντός της χώρας.
8. Σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις. Δεκαετής ρήτρα μη επιδείνωσης του φορολογικού πλαισίου για νέες επενδύσεις.
9. Μείωση της φορολόγησης των ενεργειακών προϊόντων για τη βιομηχανία και εξέταση της δυνατότητας επιβολής περιβαλλοντικού φόρου σε εισαγωγές (carbon border tax) από χώρες οι οποίες δεν έχουν θεσπίσει τα κατάλληλα περιβαλλοντικά μέτρα.
10. Αυστηρότερα και εντατικότερα μέτρα ελέγχου για τον περιορισμό της λαθραίας διακίνησης καυσίμων και καπνικών προϊόντων, με εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού και τεχνογνωσίας.
11. Ενίσχυση κινήτρων για συρρίκνωση της παραοικονομίας μέσω επιβράβευσης και στοχευμένης χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών.

Mάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Μάριος Χριστοδούλου

BREAKING NEWS