Παράταση ως 20/8 στις εισφορές 1,5 εκατομμυρίου ελεύθερων Επαγγελματιών - Όλες οι προθεσμίες της Α+Β Φάσης του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Παράταση ως 20/8 στις εισφορές 1,5 εκατομμυρίου ελεύθερων Επαγγελματιών - Όλες οι προθεσμίες της Α+Β Φάσης του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
Παράταση της καταβολής εισφορών του Ιουλίου εως τις 20 Αυγούστου
Ανάσα σε 1,5 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και αγρότες δίνει η κυβέρνηση παρατείνοντας την καταβολή εισφορών του Ιουλίου εως τις 20 Αυγούστου, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει και η δεύτερη φάση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για ένταξη περισσοτέρων επιχειρήσεων.
Πιο αναλυτικά κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του το ΔΣ του  e-ΕΦΚΑ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας:

1.καταβολής εισφορών Ιουνίου 2020 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών) έως την 20-08-2020 και
2.υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Κοινών Επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Ιουνίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών Ιουνίου 2020 έως την 31-08-2020 για τους:
- εργαζόμενους, που έχουν ενταχθεί τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 31 του Ν. 4690/2020),
- εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλεισαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο 2020 (άρθρο 32 του Ν. 4690/2020) και
- εποχικά εργαζόμενους -χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης- που επαναπροσλήφθησαν τον Ιούνιο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 του ν. 4690/2020).

1η και 2η Φάση της ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων ένταξης στο μηχανισμό Συν-Εργασία για τον μήνα Ιούνιο και μόνο,
-  για εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β'ΦΑΣΗΣ για τον Ιούνιο, και
-  για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β'ΦΑΣΗΣ.
Σημείωση: Πριν υποβληθούν οι διορθώσεις με το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ  για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β' ΦΑΣΗΣ, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β' ΦΑΣΗ και επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β' ΦΑΣΗΣ.

 Πίνακας: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΠΟ 5/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 7/8/2020


Για τον μήνα Ιούλιο - Α' ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ &  ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ

ΑΠΟ 1/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 4/8/2020

Για τον μήνα Ιούλιο - Β' ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ    ΑΠΟ 5/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/8/2020

ΙV. Για τον μήνα Αύγουστο - Α' ΦΑΣΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΡΘΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ    ΑΠΟ 1/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/8/2020

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση για τον Ιούνιο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ –ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    
ΑΠΟ 5/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 7/8/2020

ΑΠΟ 5/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 7/8/2020

Προθεσμίες δηλώσεων Αναστολών Συμβάσεων για τον Ιούλιο

ΚΛΑΔΟΙ: Τουρισμού - Μεταφορών - Πολιτισμού - Αθλητισμού του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ της αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β') KYA καθώς και για τις επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της ως άνω ΚΥΑ, ως ακολούθως:
ΑΠΟ 10/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 24/8/2020
ΑΠΟ 10/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 25/8/2020
Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά εντός του μηνός Ιουλίου, είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης ΔΗΛΩΣΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της ως άνω ΚΥΑ, μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση-εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και εντός των ανωτέρω προθεσμιών.
Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν σε αναστολή κατά το μήνα Ιούνιο και παρατείνεται η αναστολή τους για τον μήνα Ιούλιο, δεν απαιτείται να προβούν σε δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ) και εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

(ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις - εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, βάσει του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 23102/477/12-6-2020 (2268 Β') και της με Α.Π.: οικ.25480/755/24-6-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 967Μ46ΜΤΛΚ-9Κ1). Αν η δήλωση αφορά όλο το μήνα ΙΟΥΛΙΟ το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ανέρχεται στο ποσό των 534 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αναλόγως των δηλωθέντων ημερών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΜΟΝΟΜΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    
ΑΠΟ 7/8/2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/8/2020

Σημειώνεται ότι είναι δυνατή η υποβολή μονομερών δηλώσεων και για το μήνα Ιούνιο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από τους δικαιούχους ειδικών κατηγοριών, 16073/287/22-4-2020 (Β' 1547 και Β' 1841 παρατείνεται έως και 31/8/2020.
Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των ειδικών κατηγοριών θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ διασταυρώσεων και ελέγχων με τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των φορέων που καταβάλουν αποζημιώσεις λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

bankingnews.gr

BREAKING NEWS