Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Γ.Ε.Δημητρίου: Αρχίζει η διαδικασία απορρόφησης των θυγατρικών Delta Domestic Appliances και SSM

Γ.Ε.Δημητρίου: Αρχίζει η διαδικασία απορρόφησης των θυγατρικών Delta Domestic Appliances και SSM
Αρχίζει η διαδικασία απορρόφησης των θυγατρικών Delta Domestic Appliances και SSM από την Γ.Ε. Δημητρίου
Tην έναρξη της διαδικασίας απορρόφησης των θυγατρικών Delta Domestic Appliances και SSM, ανακοίνωσε η Γ.Ε. Δημητρίου.
Ειδικότερα, η Εταιρεία με την επωνυμία "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (με έδρα το Δήμο Αιγάλεω Αττικής, οδός Κηφισού αρ. 6, με αριθμό ΓΕΜΗ 1521501000 και Α.Φ.Μ. 094190859/ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι τα Διοικητικά Συμβούλια, 1) της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (εφεξής, καλούμενη "Απορροφώσα εταιρεία") και 2) των μη εισηγμένων 100% θυγατρικών εταιρειών με την επωνυμία α) "DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" (με έδρα το Δήμο Αιγάλεω Αττικής, οδός Κηφισού αρ. 6, με αριθμό ΓΕΜΗ 140933101000 και ΑΦΜ 800787783/ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και β) "SSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" (με έδρα το Δήμο Αιγάλεω Αττικής, οδός Κηφισού αρ. 6, με αριθμό ΓΕΜΗ 000384901000 και ΑΦΜ 094177284/ Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, εφεξής, καλούμενες οι "Απορροφώμενες Εταιρείες"), κατά τις συνεδριάσεις τους, αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση των ως άνω μη εισηγμένων εταιρειών DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΜΟΝ. A.E. και SSM ΜΟΝ. ΑΕ. από την εταιρεία Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν. Στα πλαίσια δε αυτά, αφού προέβησαν στη σύνταξη του σχεδίου συγχώνευσης, καταχώρισαν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στις 17/07/2020 το από 29/06/2020 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης