Προς υπερκάλυψη 2 φορές ή 640 εκατ. της έκδοσης 320 εκατ. της Lamda με επιτόκιο 3,40% – Συγκεντρώθηκαν 180 εκατ. ευρώ την πρώτη μέρα

Προς υπερκάλυψη 2 φορές ή 640 εκατ. της έκδοσης 320 εκατ. της Lamda με επιτόκιο 3,40% – Συγκεντρώθηκαν 180 εκατ. ευρώ την πρώτη μέρα
Πάνω από 2 φορές περιμένουν στελέχη της αγοράς να καλυφθεί η έκδοση, ενώ θεωρούν πως και η διαπραγμάτευση του ομoλόγου θα έχει καλή πορεία
Στα 180 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι εγγραφές για το ομολογιακό της Lamda ύψους 320 εκατ. ευρώ, την πρώτη μέρας της δημόσιας προσφοράς η οποία ολοκληρώνεται στις 17 Ιουλίου 2020.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία πως η κάλυψη θα υπερκαλυφθεί πάνω από δύο φορές, αφού την πρώτη μέρα συγκεντρώθηκαν περισσότερα από τα μισά κεφάλαια που ζητάει η εταιρεία, ενώ το ενδιαφέρον δείχνει πως και η διαπραγμάτευση στη συνέχεια του ομολόγου θα πάει καλά.
Υπενθυμίζεται πως το εύρος απόδοσης είναι μεταξύ 3,40% και 3,80% με τις πληροφορίες να λένε πως θα κλείσει κοντά στο κάτω μέρος του εύρους στο 3,40% το επιτόκιο.
Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:
Άμεσα: 81 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της Εκδότριας ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους 89,1 εκατ. ευρώ.
Εντός δύο ετών: 100 εκατ. ευρώ: Διάθεση αρχικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. μέσω ενδο-ομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών.
Μετά την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του Έργου που εκτιμάται σε 5 έτη προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Εκδότριας για τυχόν υπερβάσεις του κόστους του Έργου, καθώς και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του ‘Έργου.
Κεφάλαια 63 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε Εταιρίες Υλοποίησης του Έργου μετά την Ημερομηνία Μεταβίβασης μέσω άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών αυτών με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά Εντός τριών ετών: 43,8 εκατ. ευρώ: Διάθεση για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Εκδότριας
Κεφάλαια 25 εκατ. ευρώ: Διάθεση για νέες επενδύσεις της Εκδότριας στην Ελλάδα στους τομείς ανάπτυξης και εκμετάλλευσής ακινήτων όπως ενδεικτικά εμπορικών κέντρων, κτιρίων γραφείων και μαρινών μέσω απόκτησης μετοχών άλλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς ή/και μέσω συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Beta ΑΧΕΠΕΥ σε ενημέρωση για την έκδοση, το καθαρό ταμείο του Ομίλου στις 31.12.2019 ήταν 185 εκατ. Ευρώ.
Ο τραπεζικός δανεισμός ανερχόταν στα 439 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, 102,7 εκατ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και 336,4 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Οι τραπεζικές μισθώσεις ανέρχονταν στα 78,7 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS