Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Lamda Development: Στο εύρος 3,4% - 3,8% η απόδοση του ομολόγου των 320 εκατ. ευρώ

Lamda Development: Στο εύρος 3,4% - 3,8% η απόδοση του ομολόγου των 320 εκατ. ευρώ
Αύριο 15/7 ξεκινά η δημόσια προσφορά, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 17/7, ενώ οι νέες ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 22/7
Στο εύρος 3,4% - 3,8% θα κυμανθεί η απόδοση του ομολόγου των 320 εκατ. ευρώ της Lamda Development, όπως αναφέρει η εισηγμένη στην πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες του bankingnews.gr
Αύριο 15/7 ξεκινά η δημόσια προσφορά, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 17/7, ενώ οι νέες ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 22/7.
Image
O προσδιορισμός της τιμής διάθεσης, της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών, θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (διαδικασία «Βook Building»), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους. Η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών.
Αναλυτικά στοιχεία για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς θα δημοσιευθούν στις 21 Ιουλίου, ενώ στις 22 Ιουλίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.
Προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών είναι η κάλυψη σε ποσό τουλάχιστον €270 εκατ. ενώ το ανώτερο όριο ορίζεται σε €320 εκατ. Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €270 εκατ., θα ματαιωθεί η έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών. Το ελάχιστο και ανώτατο όριο εγγραφής στην Δημόσια Προσφορά είναι 1 προσφερόμενη Ομολογία και 320.000 Ομολογίες αντίστοιχα.
Τα κεφάλαια από την έκδοση του ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του project του Ελληνικού καθώς και για την αποπληρωμή κοινοπρακτικού δανείου της εταιρείας.
Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι για την αξιοποίηση του Ελληνικού, κατά τα επόμενα 25 έτη, θα απαιτηθούν συνολικές επενδύσεις ύψους 7 δισ. ευρώ.
Εξ αυτών για την πρώτη πενταετία, η Διοίκηση του Ομίλου έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει η ίδια ή μέσω συνεργασιών/συμφωνιών με τρίτους επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ.
Για τη χρονική περίοδο μετά τη λήξη της πρώτης πενταετίας και μέχρι τα 25 έτη, η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι θα απαιτηθούν ενδεικτικά κεφάλαια ύψους 5,5 δισ., για την υλοποίηση επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν μέσω σύναψης συνεργασιών / συμφωνιών με τρίτα μέρη.
Σημειώνεται ότι, λαμβανομένου υπόψη και του τιμήματος των 915 εκατ. για την εξαγορά της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., το σύνολο των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της αξιοποίησης του Ακινήτου εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 8 δισ. ευρώ.
Ο σχεδιασμός του Ομίλου για την αξιοποίηση του Ακινήτου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
-10.800 περίπου κατοικίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες επιτρεπόμενες χρήσεις και υπολογίζοντας ένα μέσο μέγεθος κατοικίας 110 τ.μ.
Στις εν λόγω κατοικίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα ψηλά κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης: α) πύργος/συγκρότημα κατοικιών και μεικτών χρήσεων πλησίον του Μητροπολιτικού Πάρκου και β) πύργος κατοικιών στη μαρίνα.
-1.000 περίπου δωμάτια 3 ξενοδοχείων, χωρίς να περιλαμβάνεται το ξενοδοχείο του IRC.
Τα εν λόγω ξενοδοχεία αφορούν σε: α) πύργο ξενοδοχείου και λοιπών χρήσεων 600 δωματίων περίπου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, β) πολυτελές ξενοδοχείο (5 αστέρων) 270 δωματίων περίπου στη μαρίνα και γ) παραθαλάσσιο πολυτελές ξενοδοχείο 170 δωματίων περίπου.
-2 εμπορικά κέντρα.
-Μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις στα οποία περιλαμβάνεται ένα πολυδύναμο κέντρο πολλαπλών λειτουργιών και εκδηλώσεων με πύργο παρατήρησης που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, ένα ενυδρείο – ερευνητικό κέντρο και ένα ιατρικό κέντρο.
-Λοιπές χρήσεις γραφείων και εμπορίου στις οποίες περιλαμβάνεται ένας πύργος γραφείων και λοιπών χρήσεων (μεικτής χρήσης) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης.
-Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, κοινόχρηστους χώρους και λοιπά έργα υποδομής.
Σύμφωνα με την Εταιρία, η συνολική αξία που θα δημιουργηθεί από τις επενδύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια αξιοποίησης του Ακινήτου, εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά 58% από πωλήσεις κατοικιών19, κατά 8% από την αποτίμηση των δύο εμπορικών κέντρων μετά την ολοκλήρωση και τη λειτουργία τους, κατά 6% από την αποτίμηση των ξενοδοχείων μετά την ολοκλήρωσή τους και κατά 28% από τη λειτουργική εκμετάλλευση ή πώληση λοιπών ακινήτων (περιλαμβανομένης και της προεξόφλησης μελλοντικών εσόδων του IRC).
Η συνολική αξία που θα δημιουργηθεί από τις επενδύσεις της πρώτης πενταετίας εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά 43% από πωλήσεις κατοικιών, κατά 35% από την αποτίμηση των δύο εμπορικών κέντρων μετά την ολοκλήρωση και τη λειτουργία τους, κατά 10% από την προεξόφληση μελλοντικών εσόδων από την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το IRC και κατά 12% από τη λειτουργική εκμετάλλευση ή πώληση λοιπών ακινήτων.

H ανακοίνωση της Lamda Development

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης