Τελευταία Νέα
Speculator

Η απειλή για τη συμφωνία εξυγίανσης της Creta Farms από Ευρωκρέτα και η φαρσοκωμωδία ανάκλησης του ορκωτού

Η απειλή για τη συμφωνία εξυγίανσης της Creta Farms από Ευρωκρέτα και η φαρσοκωμωδία ανάκλησης του ορκωτού
Νέος τραγέλαφος δύο Γενικών Συνελεύσεων στην Ευρωκρέτα
Την ώρα που προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τη μη ενοποίηση της Ευρωκρέτα από την Creta Farms επί σειρά ετών και απειλούν να τινάξουν στον αέρα της συμφωνία εξυγίανσης καθώς η ενοποίηση επηρεάζει σημαντικά και το ενεργητικό και το παθητικό της εισηγμένης ο πόλεμος που μαίνεται μεταξύ των αδελφών Δομαζάκη αποκαλύπτει και νέα στοιχεία.
Ειδικότερα όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες η KPMG έγινε δέκτης εξωδίκου το οποίο κοινοποιείται σε δικαστικές αρχές και την ΕΛΤΕ από τον κ. Κωνσταντίνο Δομαζάκη ο οποίος εγκαλεί την ελεγκτική εταιρία για το γεγονός ότι δεν διενήργησε έλεγχο στην Ευρωκρέτα για τη χρήση 2018 ενώ είχε οριστεί ορκωτός ελεγκτής (σ.σ. ο ίδιος ορκωτός ο κ. Βουνισέας είχε οριστεί ορκωτός και στην Creta Farms).
Παράλληλα στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση της Ευρωκρέτα με ημερομηνία 9 Ιουλίου η πλευρά του κ. Εμ Δομαζάκι είχε ζητήσει να περιληφθεί ως θέμα «Ανάκληση της εκλογής της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, οδός Στρατηγού Τόμπρα αρ. 3, που έχει εγγραφεί στα μητρώα του άρθρου 13 παρ. 5 π.δ. 226/1992, η οποία είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 08.09.2018 για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018(1.1.2018 – 31.12.2018) και υιοθέτηση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, σύμφωνα με το Ν. 4308/2014, σε συνάρτηση με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 145 του Ν. 4548/2018».
Η εισαγωγή όμως ενός τέτοιου θέματος αγγίζει τα όρια της φαρσοκωμωδίας καθώς καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν πως δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα ανάκλησης του ορκωτού στην ΕΛΤΕ το οποίο πρέπει να είναι και αιτιολογημένο και κατά συνέπεια δεν υπάρχει και απόφαση του ΔΣ της ΕΛΤΕ η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκληση ενός ορκωτού ελεγκτή!!!
Στο ΓΕΜΗ μέχρι και χθες δεν υπήρχε αναρτημένη καμία απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
Ωστόσο καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν πως επαναλαμβάνεται το τραγελαφικό φαινόμενο της Creta Farms όπου υπάρχουν αποφάσεις από δύο Γενικές Συνελεύσεις.
Η μεν πλευρά του Εμ. Δομαζάκι ισχυρίζεται ότι έχει την πλειοψηφία της εταιρίας με πληρεξούσιο από τη μητέρα του που έχει ένα μικρό κρίσιμο ποσοστό ενώ από την άλλη πλευρά η πλευρά του κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη που έχει μεταβιβάσει τις μετοχές του στα παιδιά του αναφέρει οι μετοχές της μητέρας του έχουν ήδη μεταβιβαστεί στην κόρη του Ελένη Δομαζάκη.
Μάλιστα ο κ. Στυλιανός Δομαζάκης γιός του Κωνσταντίνου Δομαζάκη έχει ήδη κάνει αγωγή ακυρότητας που έχει δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ κατά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης που είχε εκλέξει ως διοίκηση ανθρώπους του Εμ. Δομαζάκι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωκρέτα ήταν και η πώληση της ξενοδοχειακής μονάδας που ελέγχει αλλά μετά τις παραπάνω εξελίξεις είναι προφανές ότι η υπόθεση μπλοκάρει.
Υπενθυμίζεται ότι οι τράπεζες έχουν ενέχυρο τις απαιτήσεις της Creta Farms από την Ευρωκρέτα ύψους 9 εκ ευρώ περίπου ενώ η τελευταία έχει εδώ και χρόνια αρνητική καθαρή θέση με τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό το 2017.
Αυτό που φαίνεται ότι περιπλέκει την κατάσταση ανεξάρτητα του ελέγχου ή όχι από την KPMG είναι το γεγονός ότι η Ευρωκρέτα σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΠΧΑ 10 θα έπρεπε να ενοποιείται από την Creta Farms πράγμα που ουδέποτε έγινε.
Και αυτό διότι οι βασικοί μέτοχοι της Creta Farms ήταν οι ίδιοι μέτοχοι με αυτούς της Ευρωκρέτα και ταυτόχρονα η διοίκηση της Ευρωκρέτα αποτελείτο από μέλη του ΔΣ της Creta Farms και κατά συνέπεια ασκείτο ουσιώδης επιρροή.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης