Αναλύσεις – Εκθέσεις

Bruegel: Η Ελλάδα έχει λίγα κρούσματα κορωνοϊού… αλλά ο οικονομικός αντίκτυπος της κρίσης είναι τεράστιος

tags :
Bruegel: Η Ελλάδα έχει λίγα κρούσματα κορωνοϊού… αλλά ο οικονομικός αντίκτυπος της κρίσης είναι τεράστιος
Τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ να μην διανεμηθούν βάσει των κρουσμάτων
Τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ να μην διανεμηθούν βάσει των κρουσμάτων, προτείνει το Bruegel με βάση την ανάλυσή του που διαπιστώνει ότι μπορεί να υπήρξαν χώρες που είχαν μεγάλες απώλειες λόγω κορωνοϊού, αλλά ο οικονομικός αντίκτυπος της κρίσης είναι διαχειρίσιμος.
Όπως αναφέρει, ένα παράδειγμα είναι η Ελλάδα, η οποία μπορεί να είχε λίγα κρούσματα, ωστόσο ο οικονομικός αντίκτυπος είναι μεγάλο λόγω της έκθεσής της σε τομείς που έχουν δεχτεί ισχυρό πλήγμα από τα μέτρα μείωσης της εξάπλωσης.
Ήδη οι  χώρες της ΕΕ διεξάγουν δύσκολες διαπραγματεύσεις για το πώς να διαθέσουν ένα πακέτο ανάκαμψης ύψους 750 δισ. ευρώ για να βοηθήσουν τις χώρες και τις περιφέρειες να ανακάμψουν από το σοκ του COVID-19.
Αυτό εγείρει θεμελιώδη ζητήματα πολιτικής, επισημαίνει στην τελευταία ανάλυσή του το Bruegel, το οποίο θέτει και ορισμένα ερωτήματα.
Πρέπει η ΕΕ να ευνοήσει χώρες ή περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την επιδημία του COVID-19;
Χρησιμοποιώντας όμως ποια κριτήρια: αριθμός θανάτων, οικονομικός αντίκτυπος;
Σύμφωνα με το Bruegel, η επιδημία COVID-19 είχε πολύ διαφορετικές επιπτώσεις σε χώρες και περιοχές της ΕΕ.
Τα ποσοστά θανάτου κυμαίνονταν από περισσότερους από 800 ανά εκατομμύριο κατοίκους στο Βέλγιο, από 500 έως 600 στη Σουηδία, την Ιταλία και την Ισπανία, περίπου 400 στη Γαλλία και στην Ολλανδία, περίπου 100 στη Γερμανία, και λιγότερους από 50 σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και την Ελλάδα.
Αυτοί οι αριθμοί καλύπτουν ακόμη μεγαλύτερες διαφορές εντός των χωρών.
Για παράδειγμα, το 48% όλων των ιταλικών θανάτων σημειώθηκαν στη Λομβαρδία, με ποσοστό 1.600 θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκους, ενώ το νότο της χώρας κατέγραψε ποσοστά θνησιμότητας παρόμοια με αυτά της Ελλάδας.
Ωστόσο, ο οικονομικός αντίκτυπος του COVID-19 ήταν μεταβαλλόμενος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει μια μέση πτώση των ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ στο 7,4% για την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σχετικά στενή τυπική απόκλιση (1,3, με συντελεστής διακύμανσης 0,18).
Αντιθέτως, ο συντελεστής διακύμανσης για τους θανάτους που σχετίζονται με το COVID είναι επτά φορές μεγαλύτερος (1,27).
Τα δεδομένα υψηλής συχνότητας συμφωνούν με αυτήν την ανάγνωση: η αλλαγή στην εβδομαδιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (από το 2019 έως την ίδια εβδομάδα του 2020) δείχνει ότι χώρες, όπως η Ιταλία, που ξεκίνησαν πρώτα με ένα σκληρό lockdown, σταδιακά έχασαν έως και το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας.
Μέχρι τα μέσα Απριλίου, ωστόσο, ο αριθμός αυτός ήταν ουσιαστικά παρόμοιος σε χώρες με λιγότερο σκληρό lockdown, όπως η Γερμανία.
Στη συνέχεια, όλες οι χώρες ανέκαμψαν μαζί μόλις άρθηκε το lockdown.
Επομένως, πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο οικονομικός αντίκτυπος στα κριτήρια για τη διάθεση του ταμείου ανάκτησης, δεδομένου ότι φαίνεται να είναι πιο ομοιογενές σε γενικές γραμμές;
Επιπλέον, εάν λάβουμε υπόψη μόνο τις οικονομικές συνέπειες, θα πρέπει να εξετάσουμε τις προηγούμενες επιδόσεις μιας χώρας ή περιοχής ως προγνωστικού παράγοντα μελλοντικών επιδόσεων, όπως φαίνεται να προτείνει η Επιτροπή εμμέσως στην πρότασή της σχετικά με τα κριτήρια κατανομής;
Ή πρέπει να έχουμε μια μελλοντική προσέγγιση;
Προκειμένου να συμβάλει σε αυτήν τη συζήτηση, το Bruegel προσπαθεί να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό το σοκ COVID-19 μπορεί να επηρεάσει τις χώρες και τις περιφέρειες της ΕΕ στο εγγύς μέλλον, εξετάζοντας λεπτομερώς το πώς διαφέρουν οι βιομηχανικές και εργασιακές δομές μεταξύ τους.
Για το σκοπό αυτό, δημιούργησε και συνδύασε δύο συγκεκριμένους δείκτες που μετρούν την έκθεση των περιφερειών της ΕΕ σε εξωτερικούς και εσωτερικούς κραδασμούς.
Η έκθεση των περιφερειών της ΕΕ σε εξωτερικά σοκ COVID-19

Πρώτον, το Bruegel δημιούργησε έναν δείκτη «εξωτερικού κινδύνου διακοπής» (EDR).
Αυτό καταγράφει την ευπάθεια των χωρών και των περιοχών της ΕΕ σε σοκ που προκαλούνται από το COVID-19 σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας που περιορίζουν τη διαθεσιμότητα των εισροών στην παραγωγή ή τη δυνατότητα πώλησης της παραγωγής σε παγκόσμιες αγορές.
Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στο διεθνές εμπόριο, χρησιμοποίησε πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας για να διαπιστωθεί πόσο η προστιθέμενη αξία που εξάγεται από κάθε βιομηχανία εκτίθεται στο παγκόσμιο εμπόριο, τόσο ως προς το πόσο η εγχώρια παραγωγή εξαρτάται από τις εισαγωγές, και πόσο εξάγεται στο εξωτερικό.
Στη συνέχεια συνδύασε αυτά τα δεδομένα σε έναν εξωτερικό δείκτη κινδύνου διακοπής (EDRI) σε περιφερειακό επίπεδο.

Υπέθεσε επίσης ότι τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και ανθρώπων θα εξαλειφθούν εντελώς εντός της ΕΕ τις επόμενες εβδομάδες, και έτσι επικέντρωσε την ανάλυσή του στο εμπόριο εκτός ΕΕ.  
Η μέση τιμή του δείκτη είναι 44% με τυπική απόκλιση 0,07, πράγμα που σημαίνει ότι περισσότερο από το ήμισυ του εμπορίου των περιφερειών της ΕΕ πραγματοποιείται εντός των ευρωπαϊκών συνόρων και ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών.
Ωστόσο, ορισμένες συγκεκριμένες περιοχές εξαρτώνται πολύ λιγότερο από το εμπόριο εκτός ΕΕ, όπως οι περιοχές της ανατολικής ΕΕ (με πράσινο χρώμα στο χάρτη), ενώ άλλες είναι πολύ πιο εκτεθειμένες σε αυτές τις ροές, όπως η Ελλάδα (με κόκκινο χρώμα).
Αυτό οφείλεται κυρίως στο μεγάλο μέρος της απασχόλησης στις κατασκευές και στις υπηρεσίες στέγασης, καθώς αυτές οι βιομηχανίες είναι πολύ εκτεθειμένες στο εμπόριο εκτός ΕΕ.

Έκθεση των περιφερειών της ΕΕ σε εσωτερικές ευπάθειες COVID-19

Οι διαδικασίες παραγωγής των Περιφερειών εκτίθενται επίσης σε εσωτερικές ευπάθειες που προκαλούνται από διαταραχές του COVID.
Αυτά προκύπτουν κυρίως στη λειτουργία παραγωγής ως αποτέλεσμα των επικείμενων νέων προτύπων ασφαλείας (σκεφτείτε για παράδειγμα σε εστιατόρια ή μεταφορές).
Για να μετρήσει αυτήν την πολύ μεταβλητή εικόνα μεταξύ των βιομηχανιών, το Bruegel δημιούργησε έναν δείκτη έκθεσης σε «κίνδυνο εσωτερικής διαταραχής» (IDR).
Αυτός ο δείκτης μετρά το βαθμό στον οποίο η οικονομική διάρθρωση κάθε περιοχής ή χώρας πρόκειται να επηρεαστεί από εμπόδια στη διαδικασία παραγωγής.
Το Σχήμα 2 δείχνει την κατανομή ανά περιοχή ενός δείκτη επανασύνδεσης 0-1.
Οι περιοχές με το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου (σε πορτοκαλί / κόκκινο) βρίσκονται κυρίως στη νότια Ευρώπη, για παράδειγμα οι Βαλεαρίδες ή τα Ελληνικά νησιά.
Οι περιοχές με έντονη παραγωγή είναι λιγότερο εκτεθειμένες σε κινδύνους κοινωνικής εγγύτητας, δεδομένης της δυνατότητας λήψης μέτρων κοινωνικής απόστασης.

Η συνδυασμένη εξωτερική και εσωτερική έκθεση περιοχών στο COVID-19

Συνδυάζοντας τώρα το EDRI και το IDRI σε ένα συγκεντρωτικό διάγραμμα στο οποίο κάθε περιοχή βρίσκεται σε μια περιοχή ως προς τη συνδυασμένη έκθεσή της, μπορεί να γίνει σύγκριση με τις μέσες τιμές της ΕΕ.

Εικόνα 3 - Συνδυασμένος κίνδυνος NUTS-2
Image
Οι διακεκομμένες γραμμές αντιπροσωπεύουν τα μεσαία επίπεδα των δύο δεικτών σε περιφερειακό ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το γράφημα δείχνει πώς οι περιοχές που επλήγησαν σχετικά πιο έντονα από την πανδημία COVID-19 όσον αφορά τη μετάδοση (οι μεγαλύτερες φυσαλίδες) δεν είναι απαραίτητα αυτές που εκτίθενται περισσότερο εξωτερικά ή εσωτερικά στις οικονομικές συνέπειες του COVID-19.
Οι περιφέρειες στο δεξί κάτω μέρος και τα κορυφαία τεταρτημόρια είναι περιοχές της νότιας ΕΕ, που βασίζονται σε δραστηριότητες τουρισμού.
Περιφέρειες στο πάνω δεξιό τεταρτημόριο είναι επίσης εκείνες των οποίων το εμπόριο αποτελείται από σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων εκτός ΕΕ.
Για παράδειγμα, οι Βαλεαρίδες Νήσοι θα μπορούσαν να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία, παρόλο που δεν είχαν μεγάλο αριθμό κρουσμάτων.
Άλλα παραδείγματα περιοχών σε αυτό το τεταρτημόριο είναι η Προβηγκία-Κυανή Ακτή στη Γαλλία, η Μαδέρα στην Πορτογαλία και το Βερολίνο στη Γερμανία.
Πολλές τουριστικές περιοχές βρίσκονται επίσης στα σύνορα μεταξύ των τεταρτημόριων από πάνω-δεξιά και κάτω-δεξιά, όπως η Καλαβρία και η Σαρδηνία στην Ιταλία, οι Βρυξέλλες στο Βέλγιο, η Κύπρος ή η Μαρτινίκα στη Γαλλία.
Πολλές από τις περιοχές που επλήγησαν σοβαρά από την πανδημία COVID-19 βρίσκονται στο αριστερό τμήμα του σχήματος, για παράδειγμα Λομβαρδία, Βαυαρία και Ιλ ντε Φρανς.

Συμπέρασμα

Μια «μελλοντοστραφής» προσέγγιση για την αξιολόγηση του δυνητικού οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19, βάσει δεικτών έκθεσης σε κίνδυνο εσωτερικής (EDRI) και εξωτερικής (IDRI) διαταραχής, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που υπονοεί το πρότυπο, όπως η οικονομική απόδοση του παρελθόντος ή η έκθεση σε μολύνσεις.
Ως εκ τούτου, προκειμένου να προσαρμοστεί μια πιο συνεπής και αποτελεσματική κατανομή των χρημάτων της ΕΕ, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις εγγενείς διαφορές των περιφερειών της ΕΕ όσον αφορά τις βιομηχανικές δομές και τις δομές απασχόλησης, επειδή τέτοιες διαφορές πρόκειται να καθορίσουν τον μελλοντικό τοπικό αντίκτυπο του σοκ του κορωνοϊού.

Το Σχήμα 4 αναπαράγει το Σχήμα 3 σε επίπεδο χώρας, χρησιμοποιώντας βάρη που καλύπτουν τους ίδιους τομείς όπως στην περιφερειακή άσκηση.
Εάν οι δείκτες μιας «μελλοντικής προοπτικής» θεωρούνται πρόσθετα κριτήρια για αναδιανομή, θα πρέπει να δούμε τις σχετικά μεγαλύτερες φυσαλίδες (δηλαδή τις χώρες που επωφελούνται περισσότερο από τα κατανεμημένα κεφάλαια) στο πάνω δεξιό τεταρτημόριο, δηλαδή όπου τόσο η εξωτερική όσο και η εσωτερική έκθεση είναι υψηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ.
Μολονότι αυτό ισχύει εν μέρει για την Ελλάδα και την Ισπανία και, σε κάπως μικρότερο βαθμό, για τη Γαλλία και την Ιταλία (καθώς πλησιάζουν τον μέσο όρο της ΕΕ ως προς το ενδεχόμενο σοκ), η θέση άλλων χωρών φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την προτεινόμενη κατανομή κεφαλαίων.
Συγκεκριμένα, ορισμένες από τις δυνητικά πληγείσες χώρες δεν ωφελούνται αναλογικά (π.χ. Ιρλανδία), ενώ άλλες φαίνεται να χρηματοδοτούνται δυσανάλογα (π.χ. Ρουμανία, Πολωνία ή Ουγγαρία), λόγω των κανόνων κατανομής που βασίζονται σε προηγούμενες οικονομικές επιδόσεις (ιδίως το 2015).
Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τα επιλεγμένα κριτήρια κατανομής, η άποψη σε επίπεδο χώρας μπορεί να είναι παραπλανητική, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες περιφερειακές διαφορές εντός των χωρών.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία.
Μια προσέγγιση για την κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ που ενημερώνονται από τους δείκτες μας θα επέτρεπε αντ 'αυτού μια παρέμβαση που θα είναι συνεπής με την πάροδο του χρόνου και του χώρου.

Δείτε εδώ τι ανέφερε το bankingnews.gr από τις 8 Ιουλίου 2020

H Ελλάδα με καλή εικόνα στον κορωνοιό, αλλά την χειρότερη απόδοση διεθνώς στο χρηματιστήριο -32%; - Ορισμένες δυσάρεστες αλήθειες

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης