Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Το καλό κλίμα στα ελληνικά ομόλογα αρωγός στην έκδοση 320 εκατ ευρώ της Lamda

Το καλό κλίμα στα ελληνικά ομόλογα αρωγός στην έκδοση 320 εκατ ευρώ της Lamda
Πέριξ του 3,5% εκτιμάται από στελέχη της αγοράς η απόδοση του ομολόγου των 320 εκατ. ευρώ – Στις 14/7 θα γνωστοποιηθεί το εύρος απόδοσης
Η καλή συγκυρία στα ελληνικά ομόλογα, στέκεται αρωγός στην έκδοση του ομολογιακού δανείου της Lamda ύψους 320 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς.
Η «αίσθηση» αυτή αποτυπώθηκε στην πορεία της μετοχής στη χθεσινή (8/7) συνεδρίαση και πρώτη μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, με τη μετοχή να καταγράφει άνοδο.
Μία πρώτη εκτίμηση παραγόντων της αγοράς είναι πως το επιτόκιο θα μπορούσε να είναι πέριξ του 3,5%, ωστόσο σημειώνουν πως ο χρόνος μέχρι την έναρξη και τη λήξη της δημόσιας προσφοράς είναι αρκετός.
Τονίζουν πως αν η πορεία των ελληνικών ομολόγων είναι καλή θα μπορούσε το επιτόκιο να είναι καλύτερο κατά την ημέρα που θα λήξει η δημόσια εγγραφή.
Στις 14/7 θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης και στις 15/7 θα ξεκινήσει η δημόσια προσφορά, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 17/7.
Οι νέες ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 22/7.
Αρκετοί επενδυτές βλέπουν με θετικό μάτι τις νέες ομολογιακές εκδόσεις (Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Lamda) και τοποθετούνται καθώς δίνουν μία ελκυστική απόδοση συγκριτικά με τα ομόλογα της χώρας, σημειώνουν στελέχη της αγοράς.

Οι λεπτομέρειες του Ενημερωτικού Δελτίου

Από πολεοδομικής πλευράς, το Ακίνητο διέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα της 01.03.2018, με το οποίο εγκρίθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου.
Ο Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού-Αγίου Κοσμά θα αναπτυχθεί ως ενιαίο ακίνητο και ως περιοχή πολλαπλών λειτουργιών μητροπολιτικής εμβέλειας και διεθνούς αναφοράς, με στόχο την ενίσχυση της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού, επιχειρηματικού κέντρου και χώρου αναψυχής, την προσέλκυση επενδύσεων σημαντικών για την οικονομία της Αττικής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου και άλλων σημείων προορισμού, την απόδοση στο ευρύτερο μητροπολιτικό συγκρότημα της πρωτεύουσας χώρων πρασίνου και αναψυχής, καθώς επίσης τουριστικών, πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών υποδομών υψηλής ποιότητας, και την ανάπλαση και ανάδειξη του θαλασσίου μετώπου.
Εκτίμηση της Εταιρίας είναι ότι θα δημιουργηθούν 10.000 μόνιμες άμεσες θέσεις εργασίας κατά την περίοδο κατασκευής και 75.000 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο λειτουργίας του Έργου (συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων εργασίας τρίτων), χωρίς να υπολογίζονται και οι θέσεις εργασίας στις δευτερογενείς δραστηριότητες της οικονομίας που θα προκύψουν από τη λειτουργία του Έργου.

Ελληνικό: Επένδυση άνω των 7 δισ. ευρώ

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι για την αξιοποίηση του Ακινήτου, κατά τα επόμενα 25 έτη, θα απαιτηθούν συνολικές επενδύσεις ύψους 7 δισ. ευρώ.
Εξ αυτών για την πρώτη πενταετία, η Διοίκηση του Ομίλου έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει η ίδια ή μέσω συνεργασιών/συμφωνιών με τρίτους επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ.
Για τη χρονική περίοδο μετά τη λήξη της πρώτης πενταετίας και μέχρι τα 25 έτη, η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι θα απαιτηθούν ενδεικτικά κεφάλαια ύψους 5,5 δισ., για την υλοποίηση επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν μέσω σύναψης συνεργασιών / συμφωνιών με τρίτα μέρη.
Σημειώνεται ότι, λαμβανομένου υπόψη και του Τιμήματος των 915 εκατ. για την εξαγορά της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., το σύνολο των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της αξιοποίησης του Ακινήτου εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 8 δισ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός του Ομίλου για την αξιοποίηση του Ακινήτου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
-10.800 περίπου κατοικίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες επιτρεπόμενες χρήσεις και υπολογίζοντας ένα μέσο μέγεθος κατοικίας 110 τ.μ.
Στις εν λόγω κατοικίες περιλαμβάνονται τα ακόλουθα ψηλά κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης: α) πύργος/συγκρότημα κατοικιών και μεικτών χρήσεων πλησίον του Μητροπολιτικού Πάρκου και β) πύργος κατοικιών στη μαρίνα.
-1.000 περίπου δωμάτια 3 ξενοδοχείων, χωρίς να περιλαμβάνεται το ξενοδοχείο του IRC.
Τα εν λόγω ξενοδοχεία αφορούν σε: α) πύργο ξενοδοχείου και λοιπών χρήσεων 600 δωματίων περίπου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, β) πολυτελές ξενοδοχείο (5 αστέρων) 270 δωματίων περίπου στη μαρίνα και γ) παραθαλάσσιο πολυτελές ξενοδοχείο 170 δωματίων περίπου.
-2 εμπορικά κέντρα.
-Μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις στα οποία περιλαμβάνεται ένα πολυδύναμο κέντρο πολλαπλών λειτουργιών και εκδηλώσεων με πύργο παρατήρησης που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, ένα ενυδρείο – ερευνητικό κέντρο και ένα ιατρικό κέντρο.
-Λοιπές χρήσεις γραφείων και εμπορίου στις οποίες περιλαμβάνεται ένας πύργος γραφείων και λοιπών χρήσεων (μεικτής χρήσης) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης.
-Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, κοινόχρηστους χώρους και λοιπά έργα υποδομής.
Σύμφωνα με την Εταιρία, η συνολική αξία που θα δημιουργηθεί από τις επενδύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια αξιοποίησης του Ακινήτου, εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά 58% από πωλήσεις κατοικιών19, κατά 8% από την αποτίμηση των δύο εμπορικών κέντρων μετά την ολοκλήρωση και τη λειτουργία τους, κατά 6% από την αποτίμηση των ξενοδοχείων μετά την ολοκλήρωσή τους και κατά 28% από τη λειτουργική εκμετάλλευση ή πώληση λοιπών ακινήτων (περιλαμβανομένης και της προεξόφλησης μελλοντικών εσόδων του IRC).
Η συνολική αξία που θα δημιουργηθεί από τις επενδύσεις της πρώτης πενταετίας εκτιμάται ότι θα προέλθει κατά 43% από πωλήσεις κατοικιών, κατά 35% από την αποτίμηση των δύο εμπορικών κέντρων μετά την ολοκλήρωση και τη λειτουργία τους, κατά 10% από την προεξόφληση μελλοντικών εσόδων από την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου στο οποίο θα λειτουργήσει το IRC και κατά 12% από τη λειτουργική εκμετάλλευση ή πώληση λοιπών ακινήτων.

Οι δαπάνες έκδοσης του ομολογιακού ανέρχονται στα 7,2  εκατ. ευρώ

Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (προμήθεια Συντονισμού και Επιτυχούς Διοργάνωσης, Αναδοχής, αμοιβή Συμβούλου Έκδοσης, δαπάνες Οικονομικού και Νομικού Ελέγχου, δαπάνες εκτύπωσης και διανομής του Ενημερωτικού Δελτίου, ανακοινώσεις στον Τύπο, πόρος υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ.λπ.) εκτιμώνται σε ποσό της τάξης των 7,2 εκατ. ευρώ.

Η πορεία των Malls της Lamda

Η επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση από την ημέρα επανέναρξης λειτουργίας τους και μετά.
Η μεταβολή του δείκτη Επισκεψιμότητας την τελευταία εβδομάδα πριν την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ανέρχεται σε -28% για το Mediterranean Cosmos, σε -13% για το Golden Hall και σε -47% για το The Mall Athens. Eπισημαίνεται ότι η Επισκεψιμότητα δεν είναι συγκρίσιμη με την περσινή, όχι μόνο λόγω επίπτωσης Covid19 αλλά και λόγω της μη ταυτόχρονης έναρξης όλων των τομέων δραστηριότητας των εμπορικών κέντρων.
Περαιτέρω, ως προς το The Mall Athens, η Επισκεψιμότητα επηρεάστηκε και από το γεγονός ότι η πρόσβαση σε αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό από το Μετρό.
Επίσης, ως προς το Mediterranean Cosmos η Επισκεψιμότητα επηρεάστηκε και από την έλλειψη προσέλευσης τουριστών στη χώρα μας, η οποία παραδοσιακά άρχεται τον Ιούνιο σε αυτό το εμπορικό κέντρο.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr
Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης