Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Ένα ακόμη εμπόδιο για την bad bank – Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ η DGComp δεν εγκρίνει μεταφορά κεφαλαίων DTC από τις τράπεζες

Ένα ακόμη εμπόδιο για την bad bank – Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ η DGComp δεν εγκρίνει μεταφορά κεφαλαίων DTC από τις τράπεζες
Άπαξ και η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ δεν εγκρίνει μεταφορά κεφαλαίων DTC από τις τράπεζες σε μια bad bank θα πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδος και όσοι έχουν τέτοιες ιδέες να εξηγήσουν πως θα βρουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την δημιουργία μιας bad bank
Μια σημαντική εξέλιξη λαμβάνει χώρα η οποία αποτελεί σοβαρότατο εμπόδιο στην δημιουργία εθνικών κακών τραπεζών (bad bank) ή ευρωπαϊκής bad bank.
Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού DGComp δεν εγκρίνει την μεταφορά κεφαλαίων τύπου DTC δηλαδή αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις από τις εμπορικές τράπεζες σε bad bank.
Ακόμη πιο συγκεκριμένα.
Στις ευρωπαϊκές τράπεζες όπως στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία καταγράφεται μια ιδιαιτερότητα.
Στα κεφάλαια των τραπεζών περιλαμβάνεται και αυτό που ονομάζεται deferred tax credits DTC ή αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Το DTC αποτέλεσε τον μηχανισμό ενίσχυσης των κεφαλαίων των τραπεζών από το κράτος πέραν των ανακεφαλαιοποιήσεων υπό τις εξής παραδοχές.
Οι τράπεζες πρέπει να επιτυγχάνουν μελλοντικά κέρδη ώστε οι φόροι που θα αναλογούν στα κέρδη αυτά να συμψηφίζονται και να αφαιρούνται από το DTC.
Εάν οι τράπεζες δεν επιτυγχάνουν κέρδη αλλά ζημίες – άρα δεν μπορούν να αποδώσουν φόρο, τότε υποχρεούνται να υλοποιούν αυξήσεις κεφαλαίου υπέρ του δημοσίου κατά το ύψος της σχέσης της ζημίας ως προς το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Στην Ευρώπη το DTC δηλαδή οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις φθάνουν τα 105 δισεκ. και αποτελούν μέρος των κεφαλαίων των τραπεζών.
Στην Ελλάδα το DTC ανέρχεται σε 16,2 δισεκ. ή για τις 4 μεγάλες 15,7 δισεκ. σε σύνολο κεφαλαίων 28,8 δισεκ. (DTC - Εθνική 4,6 δισεκ. Alpha 3,1 δισεκ. Πειραιώς 4 δισεκ. και Eurobank 4 δισεκ.).
To DTC ως προς τα κεφάλαια ανέρχεται στο 55% των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών.
Στην Ευρώπη το DTC οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στις τράπεζες ανέρχονται σε 105 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η αναβαλλόμενη φορολογία DTA μετατράπηκε σε DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Έχοντας αυτά ως δεδομένα η DGcomp αλλά και η Επιτροπή Ανταγωνισμού ως θεσμικό όργανο αλλά και η Commission δεν επιτρέπουν την μεταφορά DTC από τις τράπεζες σε μια άλλη νομική οντότητα όπως η bad bank.
Οι λόγοι είναι προφανείς
1)Η Ελλάδα εάν μεταφέρει μέρος του DTC των 16 δισεκ. από τις τράπεζες σε μια bad bank κάτι ανάλογο θα πράξουν και τα υπόλοιπα κράτη δημιουργώντας domino effect
2)To DTC είναι υποχρέωση των τραπεζών προς τα κράτη αποτελούν δηλαδή υποχρέωση των τραπεζών προς τους φορολογουμένους.
Δεν θα επέτρεπε η Commission να χαθεί ή να συμψηφιστεί με ένα ζημιογόνο project όπως είναι η κακή τράπεζα η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC.
3)Επειδή το DTC είναι εξέλιξη του DTA προϋπήρχε δηλαδή η αναβαλλόμενη φορολογία της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης θα πρέπει να ανατραπούν νόμοι και παραδοχές ανοίγοντας ένα κυκεώνα προβλημάτων στην Ευρώπη.

Άπαξ και η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ δεν εγκρίνει μεταφορά κεφαλαίων DTC από τις τράπεζες σε μια bad bank θα πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδος και όσοι έχουν τέτοιες ιδέες να εξηγήσουν πως θα βρουν τα κεφάλαια που απαιτούνται για την δημιουργία μιας bad bank.
Οι λύσεις είναι δύο ή οι ιδιώτες μέτοχοι και επενδυτές ή το κράτος που όμως θα θεωρηθεί state aid κρατική βοήθεια και επίσης θα απορριφθεί.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης