Οι τέσσερις κρίσιμες αλλαγές στο σχέδιο νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση

Οι τέσσερις κρίσιμες αλλαγές στο σχέδιο νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση
Τέσσερις κρίσιμες αλλαγές πραγματοποιούνται σε ότι αφορά το νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση
Τέσσερις κρίσιμες αλλαγές πραγματοποιούνται σε ότι αφορά το νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση.
Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί κατά πλειοψηφία μεγαλύτερη από εκείνη την οποία είχαν ψηφιστεί οι μικροπιστώσεις.
Τις αλλαγές στο σύνολό τους κατέθεσε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
Σε ότι αφορά τις αλλαγές:
-Δίδεται δίμηνη εξουσιοδότηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να προσδιορίσει και να εξειδικεύσει τις πολιτικές καταλληλότητας για την στελέχωση των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών. Η εξειδίκευση αυτή θα διαμορφώνει τα πρότυπα βάση των οποίων θα γίνονται οι επιλογές και θα εξειδικεύεται τι μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα και τι όχι σε ότι αφορά τη στελέχωση των δ.σ. των εισηγμένων εταιριών.
- Δίδεται δίμηνη εξουσιοδότηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να προσδιορίσει να υπολογίσει και να επιμετρήσει τις ποινές μη συμμόρφωσης των εταιριών με τα νέα δεδομένα εταιρικής διακυβέρνησης ανά είδος παραπτώματος με βάση τα όσα προβλέπει  το νέο σχέδιο νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση.
-Με μεγαλύτερη σαφήνεια διευκρινίζονται θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης , εσωτερικού ελέγχου και εντοπισμού κινδύνου που θα επιμελούνται αντίστοιχες επιτροπές στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες. Το σύστημα αυτό είναι παρόμοιο με εκείνο της εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων το οποίο ωστόσο έχει πολύ υψηλότερου μεγέθους απαιτήσεις.
- Καθορίζονται θέματα αναλογικότητας των ποινών των ορκωτών ελεγκτών αναλόγως του μεγέθους των εταιριών τις οποίες ελέγχουν και της δυνητικής ζημιάς που η αμέλεια ή ο δόλος μπορεί να προκαλέσουν. Υπενθυμίζεται πως τα πρόστιμα στη βαρύτερη μορφή τους μπορεί να ανέλθουν και μέχρι το 1 εκατ. ευρώ . Οι ευθύνες και οι έλεγχοι των ορκωτών ελεγκτών πολλαπλασιάζονται. Υπενθυμίζεται πως οι ορκωτοί ελεγκτές θα βρίσκονται στο και στο δ.σ. της Κεφαλαιαγοράς.
Image
Image
Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS