Μία σύγκριση της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου με την αντίστοιχη της Ελλάδος

Μία σύγκριση της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου με την αντίστοιχη της Ελλάδος
Αξιολογώντας τη σχέση ρίσκου/απόδοσης, η απόφαση κλίνει σαφέστατα υπέρ των δύο μετοχών και ειδικά της πρώτης
Με τα επιτόκια των καταθέσεων να τείνουν να μηδενίσουν, το ίδιο να ισχύει και για ομόλογα πιστοληπτικής διαβάθμισης και την αβεβαιότητα να κυριαρχεί για τοποθετήσεις σε ομόλογα, που προσφέρουν ικανοποιητικές αποδόσεις, τα οποία όμως είναι χαμηλής διαβάθμισης, θα μπορούσαν να εξεταστούν εναλλακτικά οι τοποθετήσεις στις μετοχές των δύο κεντρικών τραπεζών, οι οποίες είναι και οι μοναδικές εισηγμένες στην ΕΕ.
Ειδικά τώρα και με την αβεβαιότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές και τις αρνητικές συνέπειες του κορωναϊού, οι εν λόγω μετοχές, συνδυάζουν φτηνή αποτίμηση και υψηλή μερισματική απόδοση.
Ασφαλώς και είναι δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος ότι το ρίσκο είναι ίσως και σημαντικά χαμηλότερο από την αγορά ομολόγων, αξιολογώντας όμως τη σχέση ρίσκου/απόδοσης, η απόφαση κλίνει σαφέστατα υπέρ των δύο μετοχών και ειδικά της πρώτης.
Έχουμε και λέμε:
1. Και στις δύο περιπτώσεις αγοράζουμε το ίδιο το σύστημα!!! Σε περίπτωση που
υπάρξει πρόβλημα, τότε ασφαλώς και θα υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα σε άλλες επενδυτικές τοποθετήσεις.
Μην αποκλείουμε ακόμα, οι εν λόγω επιλογές να αποτελέσουν και ασφαλές καταφύγιο και όχι μόνο να διατηρήσουν τις τιμές τους, αλλά ακόμα και να τις αυξήσουν.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ακόμα και όταν κουρεύτηκαν τα ελληνικά ομόλογα, οι κεντρικές τράπεζες που ήταν από τους μεγαλύτερους κατόχους εξαιρέθηκαν και απλώς επέστρεψαν στο Ελληνικό Δημόσιο, τα όποια κεφαλαιακά κέρδη αποκόμισαν στην λήξη τους.
Με άλλα λόγια, στην προκειμένη περίπτωση το σύστημα αυτοπροστατεύθηκε!!!
2. Και οι δύο τράπεζες αποτιμώνται πολύ χαμηλά (ΒΝΑΒ: 0,13 και ΤτΕ: 0,4), σε σχέση
με την λογιστική τους αξία, ενώ προσφέρουν και καθαρές μερισματικές αποδόσεις άνω του 4%, που για να βρεθεί κάπου αλλού αντίστοιχη απόδοση, θα πρέπει να κατέβουμε σε πολύ χαμηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση.
Αξίζει τον κόπο όμως να προβούμε και σε μία συγκριτική αποτίμηση των δύο τραπεζών. Μπορεί η ΒΝΑΒ να παρουσιάζει χαμηλότερη μερισματική απόδοση, ωστόσο θα αναλύσουμε παρακάτω, τους λόγους για τους οποίους την προκρίνουμε, τόσο ποιοτικά, όσο και θεμελιωδώς, σε σχέση με την ΤτΕ:
1. Αγοράζοντας την ΒΝΑΒ, εισερχόμαστε στον σκληρό πυρήνα του ευρώ και σε μια
αναπτυγμένη οικονομία.
Επιπλέον, αγοράζουμε και μία μετοχή εξωτερικού, έχοντας πρόσφατη την εμπειρία των capital controls.
2. Σε όρους μερισματικής απόδοσης, μπορεί να υστερεί, ωστόσο παρακάτω θα διαβάσετε το καίριο σημείο που κάνει την ζυγαριά να κλίνει συντριπτικά υπέρ της.
3. Όσον αφορά στο δείκτη Ρ/Ε, στην περίπτωση της ΤτΕ, ο εν λόγω δείκτης δεν έχει
καμία αξία, καθώς οι μέτοχοι της τράπεζας, δεν δικαιούνται τίποτα άλλο πέρα από το μέρισμα, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των κερδών απονέμεται στο Ελληνικό Δημόσιο.
Αντίθετα στην ΒΝΑΒ και εδώ είναι η καίρια διαφορά, το 50% των κερδών μεταφέρεται στα αποθεματικά (δηλαδή αυξάνονται τα ίδια κεφάλαια, τα οποία είναι περιουσία όλων των μετόχων!!!) και αφού διανεμηθεί και το μέρισμα, τα υπόλοιπα κέρδη (περίπου 45%) πηγαίνουν στο Βέλγικο Δημόσιο.
Ως αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια αυξάνονται κάθε έτος και ανέρχονται πλέον άνω των 6,1 δισ. ευρώ, τα οποία διαιρώντας τα, με τις μόλις 400.000 μετ. (50% ελέγχει το Βέλγικο Δημόσιο), μας δίνει μία λογιστική αξία €15.000 (!!!), όταν η μετοχή διαπραγματεύεται χαμηλότερα των €2.000!!
Ακόμα πιο σημαντική είναι η παρατήρηση ότι με βάση την τελευταία αξιολόγηση της ΒΝΑΒ, το ελάχιστο απαιτούμενο κεφαλαιακό μαξιλάρι κυμαίνεται στα €4,6 δις, με την τράπεζα να διαθέτει για αυτό τον σκοπό €6,6 δις, που μας δίνει ένα κεφαλαιακό πλεόνασμα €2 δις, το οποίο θα μπορούσε να διανεμηθεί (€5.000/μετ.!!!).
Εάν ξέραμε βέβαια και το πότε, θα ήταν ακόμα καλύτερα, όπως και να έχει όμως ασφαλώς και θα πρέπει να είμαστε τοποθετημένοι να το εκμεταλλευτούμε, λαμβάνοντας παράλληλα κάθε χρόνο και το ικανοποιητικό μέρισμα.
Υπομονή…..

Image
Σημείωση: Η παραπάνω άποψη ανήκει σε αναλυτή, τον οποίο η στήλη «Το Παρασκήνιο της Αγοράς» εμπιστεύεται και πολλές φορές ζητάει τη γνώμη του.
Σε καμία περίπτωση τα παραπάνω δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση μετοχών

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS