Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της «ΒΙΟΤΕΡ»

Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της «ΒΙΟΤΕΡ»
Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης
Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας "ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.", από σήμερα 7 Ιουλίου 2020, με απόφαση του Χρηματιστηρίου.
Όπως τονίζεται, ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρεία προέβη, την 06.07.2020, σε επενακατάρτιση και επαναδημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019, επί των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής διατύπωσε Σύμφωνη Γνώμη - Ουσιώδης Αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας.
Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS