Προοδευτική: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2019

Προοδευτική: Δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2019
Tα αποτελέσματα α΄εξαμήνου της Προοδευτικής θα ανακοινωθούν στις 30/9
Στην απόφαση να μην διανείμει μέρισμα στους μετόχους της για τη χρήση 2019 κατέληξε το Δ.Σ. της "Προοδευτική".
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2020:    

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020  

Ανακοίνωση Οικ. Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2020 
Tετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2019.  
Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος".

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS