Τι κρύβεται πίσω από την επιτάχυνση ένταξης στον Ηρακλή των NPEs των ελληνικών τραπεζών; - Γιατί Πειραιώς και Alpha χρειάζονται Ηρακλή 2 και νέα κεφάλαια;

Τι κρύβεται πίσω από την επιτάχυνση ένταξης στον Ηρακλή των NPEs των ελληνικών τραπεζών; - Γιατί Πειραιώς και Alpha χρειάζονται Ηρακλή 2 και νέα κεφάλαια;
Γιατί οι ελληνικές τράπεζες επιταχύνουν την ένταξη τους στον Ηρακλή; - Οι 4 λόγοι
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ηρακλής ή πρόγραμμα στήριξης των τραπεζών στην προσπάθεια μείωσης των προβληματικών τους δανείων με παροχή κρατικών εγγυήσεων έχει πλήρως αποδώσει.
Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι τράπεζες σύσσωμα σπεύδουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Ηρακλής της κυβέρνησης και ήδη η Eurobank το ολοκλήρωσε.
Η Alpha bank με το πρόγραμμα Galaxy 10 δισεκ. NPEs το έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς έλαβε μη δεσμευτικές προσφορές από 6 ξένους επενδυτές με στόχο τον Σεπτέμβριο να επικυρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία στον τελικό πλειοδότη.
Άμεσα ξεκινάει και η Πειραιώς η οποία θα προχωρήσει σε δύο προγράμματα τιτλοποίησης 7 δισεκ. – Vega 5 δισεκ. και Phoenix 2 δισεκ. – προβληματικών δανείων και ανοιγμάτων.
Επίσης η Εθνική βρίσκεται στην τελική φάση για την τιτλοποίηση 6 δισεκ. προβληματικών δανείων.
Συνολικά για 33 δισεκ. προβληματικά δάνεια οι 4 μεγάλες τράπεζες θα ακολουθήσουν την στρατηγική διάσπαση και απόσχιση δραστηριοτήτων, τιτλοποίηση και έκδοση 3 ομολόγων (κύριων senior για τα οποία θα λάβουν κρατική εγγύηση, μεσαίου ρίσκου ομόλογα mezzanine τα οποία θα πωληθούν σε επενδυτές και junior δηλαδή ομόλογα μηδενικής αξίας).
Οι κρατικές εγγυήσεις που θα παρασχεθούν θα φθάσουν τα 11 δισεκ. για κύρια ομόλογα που θα εκδώσουν και οι 4 τράπεζες.
Η μόνη τράπεζα που δεν θα ακολουθήσει την διαδικασία απόσχισης δραστηριοτήτων θα είναι η Εθνική η οποία θα τιτλοποιήσει προβληματικά δάνεια 6 δισεκ. και θα αναθέσει την αξιοποίηση αυτών των NPEs σε κάποια από τις υφιστάμενες εταιρίες διαχείρισης.
Ουσιαστικά θα υπάρχουν 3 βασικές τράπεζες με την μορφή της holding της εταιρίας συμμετοχών και αυτό συμβαίνει για να μην ενεργοποιηθεί ο νόμος που καθορίζει το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και η Εθνική που δεν θα προβεί σε καμία διαδικασία απόσχισης.
Να σημειωθεί ότι με βάση τον νόμο για το DTC όπου συνολικά φθάνει στα 16 δισεκ. σε σύνολο 28,8 δισεκ. κεφαλαίων εάν μια τράπεζα εμφανίσει ζημία σε μια χρήση υποχρεούται σε αύξηση κεφαλαίου υπέρ του ελληνικού δημοσίου κατά το ύψος της αναλογίας της ζημίας ως προς την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Να τονιστεί ότι οι τιτλοποιήσεις επιφέρουν μεγάλες ζημίες στις τράπεζες, η Eurobank θα εγγράψει ζημία 1,5 δισεκ. ευρώ από πρόσθετες προβλέψεις στο β΄ τρίμηνο του 2020.
Η Alpha bank θα εγγράψει 2,2 δισεκ. ευρώ ζημία από πρόβλεψη στο 9μηνο του 2020 εάν κλείσει το deal του Galaxy έως τέλος Σεπτεμβρίου και ακολούθως η Πειραιώς περίπου 1,5 δισεκ. και η Εθνική 1,2 δισεκ.
Συνολικά η ζημία για τις τράπεζες στην χρήση 2020 θα είναι 6,4 δισεκ. ευρώ λόγω πρόσθετων προβλέψεων για προβληματικά δάνεια.
 Εάν προστεθούν και τα κέρδη που θα εμφανίσουν από τις δραστηριότητες τους η τελική ζημία θα είναι τουλάχιστον 5,5 δισεκ. ευρώ που θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα και προφανώς θα έχει άμεση επίδραση στα κεφάλαια.

Γιατί οι ελληνικές τράπεζες επιταχύνουν την ένταξη τους στον Ηρακλή; - Οι 4 λόγοι

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους οι ελληνικές τράπεζες επιταχύνουν την ένταξη τους στον Ηρακλή είναι κατά βάση 4
1)Ήδη η Eurobank πέτυχε τον στόχο της να μειώσει τα προβληματικά της δάνεια στα 6 δισεκ. οπότε εύλογα οι άλλες τράπεζες βλέπουν το πλεονέκτημα του σχεδίου Ηρακλής.
Όμως υπάρχουν και άλλοι λόγοι ποιο σημαντικοί
2)Αναμένεται λόγω της ύφεσης να δημιουργηθούν 6-8 δισεκ. νέα προβληματικά δάνεια στο σύστημα – ο Πρόεδρος της Dovalue Θ. Καλαντώνης προβλέπει 7 με 10 δισεκ. νέα NPEs – οπότε οι τράπεζες θέλουν πριν προκύψει το νέο κύμα που αναμένεται τέλος του 2020 αρχές 2021 να έχουν προβεί σε μεγάλες μειώσεις των προβληματικών τους δανείων.
Λόγω του moratorium όπου πλέον ένα δάνειο δεν χαρακτηρίζεται προβληματικό στις 90 αλλά στις 180 ημέρες έχει δοθεί περίοδος χάριτος στις τράπεζες να προβούν σε νέες προβλέψεις, οπότε το πρόβλημα θα εμφανιστεί στο τέλος του 2020 ή στο α΄ τρίμηνο του 2021.
3)Οι τράπεζες ανησυχούν για την προτεινόμενη λύση της bad bank την κακή τράπεζα η οποία ναι μεν δεν υπάρχει στο τραπέζι ακόμη αλλά η ΤτΕ την προσπαθεί να την ενεργοποιήσει αρχές 2021.
Θα υποχρεώσει τις ελληνικές τράπεζες σε άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση οπότε εύλογα επιταχύνουν την ένταξη τους στο σχέδιο Ηρακλής που αποτελεί μια πιο ήπια μορφή αρνητικής κεφαλαιακής επίδρασης.
Υπάρχει όμως και ένας ακόμη πιο σημαντικός λόγος
4)Το Καλοκαίρι του 2021 θα διεξαχθούν τα stress tests που αναβλήθηκαν και είχαν προγραμματιστεί με παραδοχές τέλη 2019 και με στόχο να ανακοινωθούν Ιούλιο 2020.
Η αναβολή σχετίζεται προφανώς με την ύφεση στις οικονομίες και τον κορωνοιό.
Η ΕΚΤ στα stress tests – και εφόσον έχει παρέλθει ο κορωνοιός – θα δείξει αυστηρότητα στην μείωση των προβληματικών δανείων οπότε ο κίνδυνος να βρεθούν οι ελληνικές τράπεζες σε μειονεκτική κεφαλαιακή θέση είναι τεράστιος.
Όπως έχει τονιστεί οι ελληνικές τράπεζες εκ των πραγμάτων στο β΄ 6μηνο του 2021 θα σχεδιάσουν τις μεγάλες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών.

Γιατί η Πειραιώς και Aloha bank θα χρειαστούν και Ηρακλή 2 αλλά και νέα κεφάλαια;

Όλες οι τράπεζες όπως αναλύθηκε θα ενταχθούν στο υφιστάμενο πρόγραμμα Ηρακλής για να μειώσουν τα προβληματικά τους δάνεια.
Η Eurobank στο τέλος του 2021 θα έχει 4 δισεκ. προβληματικά δάνεια και ανοίγματα – χωρίς να περιλαμβάνονται τα νέα που θα δημιουργηθούν από την τρέχουσα ύφεση –  δηλαδή NPEs ratio 8% από 3,5% με 4% που θα είναι ο μέσος όρος στην Ευρώπη.
Η Εθνική επίσης θα διαθέτει 4 δισεκ. NPEs στο τέλος του 2021.
Οι δύο τράπεζες Εθνική και Eurobank με όρους NPEs βρίσκονται στην καλύτερη θέση.
Οι άλλες δύο τράπεζες Πειραιώς και Alpha bank ξεκινούν από δυσμενέστερη βάση και άρα συγκρινόμενες με Εθνική και Eurobank υπολείπονται.
Γιατί;
Η Πειραιώς διαθέτει 24 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα NPEs και θα μειωθούν στα 17 δισεκ.
Η Alpha bank μετά την ολοκλήρωση του Galaxy της τιτλοποίησης των 10 δισεκ. NPEs θα διαθέτει 11 δισεκ. από 21,4 δισεκ. ευρώ προβληματικά ανοίγματα της τρέχουσας περιόδου.
Άρα για να φθάσουν στα 4-5 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα η κάθε μια θα πρέπει η μεν Πειραιώς μετά τον Ηρακλή να μειώσει περαιτέρω τα NPEs 13 δισεκ. και η Alpha bank περίπου 5-6 δισεκ. χωρίς να περιλαμβάνονται τα νέα NPEs που θα δημιουργηθούν εντός του 2020.
Επίσης οι δύο τράπεζες διαθέτουν και τον χαμηλότερο άρα ποιοτικά χειρότερο δείκτη coverage ratio NPEs δηλαδή δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις καθώς στην Πειραιώς είναι 46% και στην Alpha bank 44,1% όταν η Eurobank βρίσκεται κοντά στο 60%.
Με όρους coverage ratio η Alpha bank εμφανίζει το πιο υποβαθμισμένο χαρτοφυλάκιο προβληματικών δανείων μεταξύ των 4 μεγάλων τραπεζών.
Πρακτικά μετά τον Ηρακλή Πειραιώς και Alpha bank θα πρέπει να προχωρήσουν σε νέα μείωση κατά 20 δισεκ. ευρώ των προβληματικών τους δανείων που με σημερινές παραδοχές θα απαιτηθούν 5 δισεκ. κεφαλαιακή ζημία λόγω αντίστοιχων νέων προβλέψεων.
Τα κεφάλαια αυτά δεν υπάρχουν γιατί μετά τον Ηρακλή τα κεφαλαιακά μαξιλάρια των ελληνικών τραπεζών θα έχουν μηδενίσει.
Η Πειραιώς και Alpha bank χρειάζονται Ηρακλή 2 αλλά το βασικό ερώτημα είναι ποιος θα βάλει τα κεφάλαια;
Η bad bank δεν είναι λύση γιατί η επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης DGCοmp δεν θα επιτρέψουν μεταφορά DTC σε κακή τράπεζα και επίσης δεν θα επιτρέψουν ο φορολογούμενος να καλύψει ιδιωτικό χρέος.
Τα προβληματικά δάνεια είναι μέρος του ιδιωτικού χρέους.
Οι τράπεζες Πειραιώς και Alpha bank θα δεχθούν μεγαλύτερη πίεση καθώς η ανάγκη για περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση είναι πιο πιεστική.
Η Πειραιώς είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται τα περισσότερα νέα κεφάλαια λόγω χαρτοφυλακίου NPEs και η Alpha bank λόγω του χαμηλού coverage ratio αλλά και των NPEs που θα απομείνουν μετά τον Ηρακλή.
Προσθέτοντας και τα νέα προβληματικά δάνεια που θα προκύψουν εξαιτίας της ύφεσης στην ελληνική οικονομία 6-8 δισεκ. ή 7 με 10 δισεκ. σε σχέση με άλλους, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το 2021 θα απαιτηθούν κεφάλαια και το 2022 ακόμη περισσότερα.

Υποσημείωση

Η μόνη τράπεζα που δεν έχει διενεργήσει πρόσθετες προβλέψεις για νέα προβληματικά δάνεια είναι η Eurobank και όπως πληροφορούμαστε ούτε στο β΄ τρίμηνο του 2020 ή α΄ 6μηνο του 2020 θα διενεργήσει νέες προβλέψεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS