Κατσαρέλλος (Οικονομολόγος): Βιώσιμες μικροχρηματοδοτήσεις και Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Κατσαρέλλος (Οικονομολόγος): Βιώσιμες μικροχρηματοδοτήσεις και Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Άρθρο Του Δημήτρη Κατσαρέλλου
Η ψήφιση του Νόμου-Πλαισίου Χορήγησης Μικροχρηματοδοτήσεων εισάγει στην οικονομική ζωή της χώρας ένα νέο εργαλείο χρηματοδότησης που αν και φαίνεται απλό στη πρώτη ανάγνωση θέτει προκλήσεις που απαιτούν κατά τη γνώμη μας ιδιαίτερη προσοχή.
Η υιοθέτηση και πιστή εφαρμογή του «Ευρωπαϊκού κώδικα καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων», η ανάπτυξη «μη συστημικής» δανειοδοτικής μεθοδολογίας, η εφαρμογή νέων αναλυτικών/αξιολογητικών  εργαλείων, αλλά και η επίδειξη στη πράξη ενσυναίσθησης στη προσέγγιση των αναγκών των δυνητικά ωφελούμενων δανειοληπτών ξεφεύγει από τη «πεπατημένη» τραπεζική δανειοδοτική λογική και απαιτεί την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.
Το πελατολόγιο των υπό ίδρυση εταιρειών Χορήγησης Μικροχρηματοδοτήσεων  θα απαρτίζεται σύμφωνα με το  νόμο από πολύ μικρές επιχειρηματικές οντότητες, φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,  φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και αποτελεί ένα  δυνητικά  «απαιτητικό κοινό»  για όσους επιχειρήσουν ευκαιριακά προσεγγίσουν το χώρο.
Από την άλλη πλευρά  ο δημόσιος  διάλογος και αρθρογραφία εξαντλήθηκε κυρίως σε θέματα όπως το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου των υπό ίδρυση εταιρειών Χορήγησης Μικροχρηματοδοτήσεων (αν θεωρείτε πως αρκούν 250.000€ ή 400.000€ ρίξτε μια δεύτερη ματιά στους υπολογισμούς σας),  την εταιρική μορφή τους, το who is who των μετόχων τους, την αναγκαιότητα ή μη καθορισμού πλαφόν στο επιτόκιο δανεισμού  κλπ.
Ως συνήθως μείναμε στα πρώτα άρθρα του νόμου και αγνοήσαμε τα παρακάτω όπως το Άρθρο 16 που είναι και το κλειδί για την επιτυχία του θεσμού της μικροχρηματοδότησης  και των υποψήφιων παρόχων μιας και άρρηκτα συνδέει  τη χορήγηση δανείου με τη παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους υποψήφιους δανειολήπτες.
Σύμφωνα με το Άρθρο 16 τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων οφείλουν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης στους δικαιούχους μικροχρηματοδοτήσεων.
Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:
α) εκπαίδευση στη διοίκηση επιχειρήσεων
β) στήριξη για την επίλυση νομικών, φορολογικών και διοικητικών προβλημάτων
γ) καθοδήγηση για ένταξη στην αγορά εργασίας,
δ) υποστήριξη για τον εντοπισμό  και τη διάγνωση της βιωσιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).
Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης περιλαμβάνουν ακόμα εξατομικευμένη υποστήριξη, διασύνδεση με την αγορά (networking) και την εφοδιαστική αλυσίδα, πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα (σύγχρονα & ασύγχρονα), ατομικές συνεδρίες,  workshops και e-learning και δεν θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να σταματά τη στιγμή της εκταμίευσης του δανείου.
Ο συνδυασμός Μικροχρηματοδότησης και Υπηρεσιών  Επιχειρηματικής Ανάπτυξης δημιουργεί συνέργειες,  συντελεί τόσο στη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη όσο και στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των δανειοληπτών.
Επιπρόσθετα και σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία  ο ανωτέρω συνδυασμός συμβάλει  ουσιαστικά τόσο στη  διατήρηση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά όσο και στη βιώσιμη κερδοφορία των Ιδρυμάτων Χορήγησης Μικροχρηματοδοτήσεων .

Ο Δημήτρης Κατσαρέλλος είναι Οικονομολόγος,  Στέλεχος Εταιρειών Μικροπιστώσεων και Πιστοποιημένος Μέντορας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS