Νέα μέτρα στήριξης για τον Τουρισμό: Χωρίς ΦΠΑ οι δαπάνες κατασκευής των ξενοδοχείων – Ειδική επιστρεπτέα προκαταβολή για τις επιχειρήσεις του κλάδου

Νέα μέτρα στήριξης για τον Τουρισμό: Χωρίς ΦΠΑ οι δαπάνες κατασκευής των ξενοδοχείων – Ειδική επιστρεπτέα προκαταβολή για τις επιχειρήσεις του κλάδου
Σε νέα διπλή παρέμβαση για τη στήριξη του προχωρά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
Σε νέα διπλή παρέμβαση για τη στήριξη του τουρισμού που πλήττεται δραστικά από την πανδημία προχωρά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για να μην καταρρεύσει ο προϋπολογισμός.
Το πρώτο βήμα έγινε με την κατάργηση από 1η Ιουλίου της καταβολής ΦΠΑ για κατασκευαστικές εργασίες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ενώ στα τέλη Ιουλίου σχεδιάζεται το άνοιγμα ενός νέου κύκλου επιστρεπτέας προκαταβολής για την παροχή φθηνής ρευστότητας
Ειδικότερα:
-Υπουργική απόφαση προβλέπει απαλλαγή από την καταβολή ΦΠΑ που αναλογεί στις δαπάνες κατασκευής για κτήρια, κτίσματα και κατασκευαστικές εργασίες εν γένει επί κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που πραγματοποιούνται από υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις, εφόσον εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης, συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την παροχή των υπηρεσιών της και ο φόρος που αναλογεί στις εργασίες αυτές είναι τουλάχιστον 3.000 ευρώ.
Προϋπόθεση είναι η κατασκευή, η ανέγερση ή ο εκσυγχρονισμός της ξενοδοχειακής μονάδας να γίνεται επί ακινήτου που ανήκει είτε κατά κυριότητα στην υποκείμενη στον φόρο επιχείρηση είτε έχει οποιαδήποτε έννομη σχέση επί αυτού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 9 ετών.
Για τις κατασκευαστικές εργασίες ο υποκείμενος στον φόρο επενδυτής, υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δικαιολογητικό για τη επένδυσή του την σύμβαση ή τις συμβάσεις κατασκευής του έργου, προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που έχει συνάψει με τον αντισυμβαλλόμενό του και την σχετική με το έργο άδεια δόμησης.
Για κάθε σύμβαση εκδίδεται ξεχωριστή βεβαίωση για καθαρή αξία κατασκευαστικών εργασιών ισόποση του αντίστοιχου ανταλλάγματος που αναγράφεται στην συγκεκριμένη σύμβαση, θεωρημένο αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο τμήμα της χορηγούμενης βεβαίωσης. Η απόφαση ισχύει από 1-7-2020."
-Σχεδιάζεται η χορήγηση φθηνών κρατικών δανείων σε επιχειρήσεις του τουρισμού και της εστίασης στα τέλη Ιουλίου. Πρόκειται για την τρίτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής που αναμένεται να ενταχθεί στο νέο πακέτο στοχευμένων μέτρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση για τη στήριξη νευραλγικών κλάδων της οικονομίας και συγκεκριμένων περιοχών της χώρας που η οικονομία τους έχει καταρρεύσει λόγω του κορωνοϊού. Στο νέο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν οι επιχειρήσεις με βάση το τζίρο του Ιουνίου και του Ιουλίου.
Επισημαίνεται ότι η δεύτερη φάση του προγράμματος ύψους 1,4 δισ. ευρώ προσέλκυσε 139.041 επιχειρήσεις αν και στο υπουργείο Οικονομικών ανέμεναν ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα εκδήλωναν ενδιαφέρον θα ήταν πολύ μεγαλύτερος καθώς θα μπορούσαν να υπαχθούν 200.000 ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν απασχολούν προσωπικό αλλά διαθέτουν ταμειακή μηχανή καθώς επίσης και όσες ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Παρά τους ευνοϊκούς όρους δανεισμού πολλές επιχειρήσεις επέλεξαν να μην ενταχθούν στο πρόγραμμα λόγω της δέσμευσης για την διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 31η Μαρτίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2020 που έχει οριστεί για τον πρώτο κύκλο του.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Μάριος Χριστοδούλου

BREAKING NEWS