AVAX: Συνεχίζεται η αναδιάθρωση του Ομίλου στο εξωτερικό - Η ανάληψη νέων έργων στην Ελλάδα και η πώληση συμμετοχών

AVAX: Συνεχίζεται η αναδιάθρωση του Ομίλου στο εξωτερικό - Η ανάληψη νέων έργων στην Ελλάδα και η πώληση συμμετοχών
Μέσα στο 2019 η εταιρία προέβη σε μία σειρά εξαγορών εταιριών στον Περσικό Κόλπο, τη Λιβύη και την Ελλάδα, οι οποίες εκποιήθηκαν από την υπό εκκαθάριση όμιλο J&P (Overseas) Ltd. 
Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου AVAX τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Μέσα στο 2019 η εταιρία προέβη σε μία σειρά εξαγορών εταιριών στον Περσικό Κόλπο, τη Λιβύη και την Ελλάδα, οι οποίες εκποιήθηκαν από την υπό εκκαθάριση όμιλο J&P (Overseas) Ltd. Οι εξαγορές στον Περσικό Κόλπο πραγματοποιήθηκαν από την AVAX Middle East Ltd, νεοσυσταθείσα θυγατρική με έδρα την Κύπρο.Όμως, η εκκαθάριση της J&P (Overseas) Ltd, τελικά δυσχέρανε την αντιμετώπιση του Ομίλου από τους συγκεκριμένους πελάτες. Σε συνδυασμό με τον αυξημένο γεωπολιτικό και επιχειρηματικό κίνδυνο αυτών των υπεργολαβικών συμβάσεων, την χαμηλή δυνατότητα παρέμβασης ενός μικρού υπεργολάβου όπως η Conspel απέναντι σε πολιτικά και επιχειρηματικά ισχυρούς πελάτες και αναδόχους κατασκευαστές, αλλά και τις καθυστερήσεις που προέκυψαν μέχρι να εξαγοραστούν οι θυγατρικές της J&P (Overseas) Ltd από την εταιρεία, δημιουργήθηκε αυξημένη αβεβαιότητα για την οικονομική απόδοση του Ομίλου στην περιοχή. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα της εταιρείας Conspel να αναλάβει νέα έργα στην περιοχή
εξαρτιόταν και από την ικανότητά της να έχει πρόσβαση σε τοπικές τράπεζες για εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτικών ορίων για κεφάλαια κίνησης και έκδοση εγγυητικών επιστολών & LCs για την εκτέλεση των έργων Το αποτέλεσμα ήταν καθυστερήσεις και παύσεις πληρωμών, με αποτέλεσμα η αδυναμία είσπραξης δημιουργούσε στην Conspel Qatar WLL συνθήκες προσωρινής ταμειακής στενότητας για τις οποίες η AVAX μελετούσε από το τέλος του 2019 διάφορες πιθανές ενέργειές της Ανάμεσα στις πιθανές ενέργειες περιλαμβάνονταν και συζητήσεις με τον τοπικό εταίρο Fahad Trading W.L.L. (ο οποίος κατείχε το 51%), για πλήρη εξαγορά των εταιρειών αυτών.
Τελικά λόγω της συνεχούς επιδείνωσης της ταμειακής ρευστότητας, η εΕταιρεία προχώρησε στη λύση αυτή, δηλαδή αποφάσισε τη πώληση των εταιρειών αυτών στον τοπικό εταίρο, ο οποίος μετά και τη σύνταξη του σχεδίου συμφωνητικού πώλησης, προχώρησε στην ανάληψη της διοίκησης και διαχείρισης
των εταιρειών αυτών και των έργων τους περιλαμβανομένου και του έργου “Qatar Foundation Stadium”,στο οποίο οι εταιρείες αυτές συμμετέχουν κατά 76% και η ΑΒΑΞ Α.Ε. μέσω του υποκαταστήματός της “AVAX S.A. – Qatar Branch” κατά 24%.
Επίσης ο Όμιλος προχώρησε στην λύση της θυγατρικής του J&P AVAX POLSKA, διότι η αγορά της Πολωνίας δεν είναι μέσα στους στρατηγικούς στόχους του.
Επίσης η AVAX υπέγραψε με τον Σουηδικό Όμιλο «Sterner Stenhus» σύμβαση για την πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «JPA AE» που έχει αναλάβει την πραγματοποίηση του έργου Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 10 Σχολείων στην Αττική.
Η παρούσα συμφωνία με την Sterner Stenhus, η οποία είχε λάβει τις εγκρίσεις του ΚτΥπ και της ΕΤΕπ 8,8 εκατ. ευρώ, αφορά στη μεταβίβαση από την εταιρεία του συνόλου των μετοχών καθώς και των ομολογιών περιορισμένης εξασφάλισης του Ομίλου ΑΒΑΞ. Η υπολειπόμενη περίοδος μίσθωσης
είναι 22 έτη.
Οι σχολικές υποδομές εξυπηρετούν πάνω από 2.000 μαθητές στους Δήμους Αθηναίων, Ηρακλείου, Ωρωπού και Μεγαρέων της Αττικής. Το έργο είχε συγχρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και μακροπρόθεσμο δανεισμό ύψους 33,4 εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το πρόγραμμα Jessica της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Aνάληψη νέων έργων

Σημαντικά είναι τα έργα που ανέλαβε μέσα στους τελευταίους μήνες ο Όμιλος. Το πρώτο αφορά τη σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Νομού Ηλείας, ως μέλος ένωσης εταιριών με την ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ και την ΑΑΓΗΣ ΑΕ. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 39,5 εκατ. και το έργο αποσκοπεί στην παροχή ενός αποτελεσματικού συστήματος επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονται στο νομό, με μέγιστη δυναμικότητα 80.000 τόνων/έτος. Η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων χωροθετείται σε κτηματική περιοχή της κοινότητας Κορυφής, στα όρια των Δήμων ‘Ηλιδας και Πύργου. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 22 μήνες, συμπεριλαμβανομένων 4 μηνών δοκιμαστικής λειτουργίας, ενώ η περίοδος λειτουργίας του είναι 25 έτη και 2 μήνες.
Επίσης ανέλαβε την κατασκευή του συγκροτήματος ξενοδοχείου και καζίνο “City of Dreams Mediterranean” στη Λεμεσό της Κύπρου, σε κοινοπραξία με τον όμιλο ΓΕΚ‐Τέρνα σύμβαση με την Κινεζικών συμφερόντων εταιρεία "ICR CYPRUS RESORT DEVELOPMENT CO LIMITED". Στην κοινοπραξία συμμετέχουν οι εταιρείες ΑΒΑΞ AE και ΤΕΡΝΑ ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής 60% και 40%, αντίστοιχα. Η σύμβαση, συνολικής αξίας περίπου 270 εκατ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης 30 μηνών, αφορά στην κατασκευή μεγάλου ξενοδοχειακού θέρετρου και καζίνο 12 συνολικής δομημένης έκτασης περίπου 96.000 τμ επί οικοπέδου έκτασης 370 στρεμμάτων. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει καζίνο, εστιατόρια, εμπορικές χρήσεις, spa, 16όροφο ξενοδοχείο περίπου 500 δωματίων, εκθεσιακό χώρο, εκτεταμένες αθλητικές εγκαταστάσεις με εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, πλήθος άλλων κύριων και βοηθητικών χώρων & εγκαταστάσεων, και χώροι πρασίνου μεγάλης έκτασης.
Την κατασκευή του Έργου «Μελέτη, προμήθεια υλικών και κατασκευή αγωγού διασύνδεσης φυσικού αερίου Ελλάδα ‐ Βουλγαρία (Έργο IGB)», ύψους 145 εκ, με την εταιρεία ICGB στη Σόφια της Βουλγαρίας Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο έργο υψηλής σημασίας, καθώς ο αγωγός IGB θα συνδέσει τον υφιστάμενο εθνικό αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου στην Κομοτηνή και το ελληνικό τμήμα του αγωγού Trans Adriatic (TAP) με τον υπάρχοντα αγωγό μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου κοντά στη Βουλγαρική πόλη της Stara Zagora. Η διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες. Τέλος στο εξωτερικό ο Όμιλος ανέλαβε τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία ενός νέου σταθμού ενέργειας στην Bismayah του Ιράκ, ισχύος 1.650ΜW και αξίας 533 εκατομμυρίων, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που ανατέθηκε ποτέ σε εταιρεία Ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό. Το έργο, διάρκειας 32 μηνών, ανατέθηκε από τον όμιλο Mass Global Holdings για λογαριασμό του οποίου αυτό το διάστημα η Εταιρεία ολοκληρώνει τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία ανάλογου σταθμού ισχύος 1.500MW στην ίδια περιοχή, στα περίχωρα της Βαγδάτης.
Επίσης την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Ston Bypass (DC414) της Κροατίας, και συγκεκριμένα τα τμήματα Sparagovici/ Zaradeze ‐ Prapratno και Prapratno – Doli, συνολικού προϋπολογισμού 68,8 εκ. και διάρκειας 28 μηνών. Το έργο βρίσκεται στην δυτική ακτή της Κροατίας και περιλαμβάνει την κατασκευή Εθνικής Οδού, μήκους 18 χιλιομέτρων. Το έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα, καθώς θα προσφέρει πρόσβαση στην υπό κατασκευή γέφυρα Peljesac, για την σύνδεση της περιοχής του Dubrovnik με την υπόλοιπη Κροατία, χωρίς την ανάγκη διέλευσης μέσω Βοσνίας‐Ερζεγοβίνης.

www.bankingews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS