Αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών της Δούρος

Αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών της Δούρος
Αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών της Δούρος στο ΧΑ
Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα, 30 Ιουνίου 2020, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.", Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα, 30 Ιουνίου 2020, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε..

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS