Scope: Το χρέος στη Σκανδιναβία θα αυξηθεί σημαντικά, αλλά θα παραμείνει διαχειρίσιμο

Scope: Το χρέος στη Σκανδιναβία θα αυξηθεί σημαντικά, αλλά θα παραμείνει διαχειρίσιμο
Το χρέος στη Σκανδιναβία θα αυξηθεί σημαντικά, εκτιμά η Scope Ratings 
Το χρέος στις σκανδιναβικές χώρες αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά ως απόρροια των αυξημένων δαπανών για την αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας του κορωνοϊού, αναφέρει σε έκθεσή της η Scope Ratings.
Βέβαια, ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης υπογραμμίζει ότι τα επίπεδα δημοσίου χρέους θα παραμείνουν διαχειρίσιμα για τις υγιείς κατά τ’ αλλά οικονομίες της Σκανδιναβίας.
«Ο Covid-19 έχει επηρεάσει σημαντικά τις σκανδιναβικές οικονομίες.
Οι οικονομικοί περιορισμοί και οι φορολογικές παρεμβάσεις έχουν αυξήσει το δημόσιο χρέος, αλλά τα κίνητρα δεν έχουν οδηγήσει ακόμη σε σημαντική επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας, χάρη στα ισχυρά δημόσια οικονομικά πριν από την κρίση.
Το οικονομικό κόστος της κρίσης του Covid-19 θα είναι σημαντικό σε όλη τη σκανδιναβική περιοχή.
Οι οικονομίες έχουν υποστεί ζημιά από διαταραχές στην αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού παράλληλα με σημαντικές μειώσεις τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική ζήτηση.
Η δυναμική της αγοράς εργασίας, η ταχύτητα της οικονομικής ανάκαμψης του 2021 και οι φορολογικές και νομισματικές παρεμβάσεις θα ποικίλλουν σε ολόκληρη την περιοχή.
Η Φινλανδία θα δει τα δημόσια οικονομικά να επιδεινώνονται σημαντικά, με το χρέος να φτάνει περίπου το 70% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας προκλήσεις όσον αφορά την απαιτούμενη μελλοντική δημοσιονομική εξυγίανση.
Η Δανία και η Νορβηγία, έχοντας διαχειριστεί την κρίση με αξιοσημείωτο τρόπο μέχρι σήμερα και τώρα ξανανοίγουν, θα σημειώσουν ωστόσο σημαντική οικονομική συρρίκνωση το 2020.
Η Σουηδία έχει δείξει σημάδια μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και πρόκειται να αντιμετωπίσει μια συγκριτικά μέτρια συρρίκνωση του ΑΕΠ του 2020, λόγω λιγότερων περιορισμών, αλλά αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κόστος της μεγαλύτερης απώλειας ζωών παράλληλα με την παρεμπόδιση της ανάκαμψης, καθώς η κρίση υγείας παραμένει άλυτη.
Σε γενικές γραμμές, η συρρίκνωση του 2020 στη σκανδιναβική περιοχή αναμένεται να είναι κάπως πιο μετριοπαθής, σε σύγκριση με τη ζώνη του ευρώ», σχολιάζει ο οίκος.

Δανία (AAA/σταθερό outlook)

Το εκτεταμένο και γρήγορο κλείδωμα που εφαρμόζει η Δανία θα επηρεάσει τις οικονομικές επιδόσεις του 2020.
Η Scope αναμένει μια σταδιακή, άνιση ανάκαμψη, αλλά με τα δημόσια οικονομικά να είναι ακόμη σε συγκριτικά ισχυρή θέση.
Οι ισχυρές δημοσιονομικές αρχές της Δανίας που εισέρχονται σε αυτήν την κρίση επιτρέπουν στην κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ένα ευρύ έλλειμμα του δημόσιου τομέα το 2020 περίπου 8,1% του ΑΕΠ, το μεγαλύτερο έλλειμμα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του χρέους.
Ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 33,2% το 2019 σε ακόμη μέτριο 42,5% το 2020.

Νορβηγία (AAA/σταθερό outlook)

Το οικονομικό σοκ και οι αναταραχές του Covid-19 στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου θα ωθήσουν τη νορβηγική οικονομία σε σημαντική ύφεση.
Μετά από ύφεση 3,75% το 2020, ο οίκος αναμένει ανάπτυξη 2,5% το 2021, υποστηριζόμενη από μια άνιση ανάκαμψη της παγκόσμιας συνολικής ζήτησης και τη σταδιακή αύξηση της εξωτερικής ζήτησης για τις νορβηγικές εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου -το τελευταίο αντιπροσωπεύει το 15% του Νορβηγικού ΑΕΠ και 35 % των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών το 2019.
Αυτό συμβαίνει αν και οι επιπτώσεις της κρίσης θα εξακολουθούν να επηρεάζονται στην αύξηση των μισθών και, ως εκ τούτου, στα εγχώρια καταναλωτικά πρότυπα.

Σουηδία (AAA/σταθερό outlook)

Ο οίκος αναμένει μια συγκριτικά μέτρια οικονομική συρρίκνωση στη Σουηδία το 2020, λόγω των λιγότερο αυστηρών οικονομικών περιορισμών.
Ωστόσο, με τον ιό να έχει φτάσει στο μέγιστο αριθμό περιπτώσεων τον Ιούνιο, η ανάκαμψη θα παρεμποδίζεται εφόσον ο ιός δεν τεθεί υπό έλεγχο.
Ο οίκος αναμένει δημοσιονομικό έλλειμμα στο 6,2% του ΑΕΠ, μετά από πέντε συνεχόμενα έτη προϋπολογισμών σε ισορροπία ή σε πλεόνασμα.
Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 35% το 2019 σε ακόμη μέτριο 42% το 2020.

Φινλανδία (AAA/σταθερό outlook)

Η οικονομική συρρίκνωση, το κυβερνητικό κίνητρο και οι οικονομικές αδυναμίες που προηγήθηκαν της πανδημίας αύξησαν το δημόσιο χρέος στη Φινλανδία και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα εάν δεν δοθεί άμεση απάντηση στη σταθεροποίηση της πορείας του χρέους.
Ο οίκος αναμένει έλλειμμα 8,5% του ΑΕΠ το 2020.
Ως αποτέλεσμα, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα αυξηθεί σε περίπου 70% το 2020 (από 59% το 2019), απαιτώντας βήματα δημοσιονομικής εξυγίανσης μετά την κρίση για την περαιτέρω ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους της Φινλανδίας.

Τα σχετικά διαγράμματα:

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS