Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΟΤΕ: Στο 0,813% το ποσοστό των ιδίων μετοχών

tags :
ΟΤΕ: Στο 0,813% το ποσοστό των ιδίων μετοχών
O ΟΤΕ κατέχει 3.824.781 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,813% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας
Στο 0,813% διαμορφώνεται το ποσοστό των ιδίων μετοχών του ΟΤΕ.
Ειδικότερα, o Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος  Α.Ε. («ΟΤΕ  Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, την 16/06/2020, αγόρασε 53.156 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,4695 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €662.829,39σύμφωναμε το άρθρο 49του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Μετά και την προαναφερόμενη  αγορά, η Εταιρεία κατέχει 3.824.781ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,813% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
Η  ανακοίνωση εκδίδεται  σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 καιτον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης