Τεστ ευαισθησίας τον Ιούνιο 2020 και τεστ ελέγχου προβλέψεων για NPEs τον Σεπτέμβριο 2020 στις τράπεζες προγραμματίζει ο SSM

Τεστ ευαισθησίας τον Ιούνιο 2020 και τεστ ελέγχου προβλέψεων για NPEs τον Σεπτέμβριο 2020 στις τράπεζες προγραμματίζει ο SSM
Σε ότι αφορά τα stress tests, αυτά αναμένεται να διενεργηθούν με στοιχεία του τέλους του τρέχοντος έτους μέσα στο 2021
Mε τεστ ευαισθησίας στις τράπεζες της Ευρωζώνης τα αποτελέσματα του οποίου αναμένεται να εξαχθούν μέσα στο μήνα αλλά και με ένα επιπλέον τεστ ελέγχου των προβλέψεων που θα διενεργήσει ο SSM στις ίδιες τράπεζες το Σεπτέμβριο θα γίνει τελικώς η παράκαμψη των stress tests για το 2020. 
Με τον τρόπο αυτόν  θα εξαχθούν τα πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα για το πως θα πορευτεούν οι τράπεζες στη συνέχεια με δεδομένη και τη χαλάρωση στην οποία προβαίνουν οι θεσμοί.
Σε ότι αφορά τα stress tests,  αυτά,  αναμένεται να διενεργηθούν με στοιχεία του τέλους του τρέχοντος έτους μέσα στο 2021.
Αυτό αποτελεί ένα σχετικώς καλό σενάριο διότι δεν θα έχουν υπολογιστεί ως NPEs δάνεια που δεν έχουν αποπληρωθεί και πάψουν να είναι ενήμερα εξαιτίας των moratorium που θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος του έτους.
Για τα  τεστ ευαισθησίας που διεξάγει ο SSM, χρησιμοποιεί εποπτικά στοιχεία που είχε συλλέξει στις προηγούμενες περιόδους.
Η όποια επικαιροποίηση όπως σημειώνουν ενημερωμένες πηγές με βάση τα δεδομένα των προβλέψεων των τραπεζών θα γίνουν το Σεπτέμβριο.
Το θέμα των προβλέψεων απασχολεί ιδιαίτερα τον εποπτικό μηχανισμό καθώς παρατηρούνται σε όλες τις χώρες πολύ μεγάλες διαφορές στον τρόπο διαχείρισης της κάθε τράπεζας. Ετσι αναμένεται να δουλευτούν και κάποιοι αλγόριθμοι οι οποίοι θα κάνουν το θέμα αυτό πολύ πιο ξεκάθαρο.
Εν τω μεταξύ οι χώρες μέλη συζητούν μια σειρά θεμάτων χαλάρωσης των τραπεζών τα οποία ωστόσο  θα αφορούν αυστηρά την περίοδο που σχετίζεται με την πανδημία ενώ εξονυχιστικά θα ελεγθούν τυχόν προσπάθειες κρατών να εξυγειάνουν μέσω της χαλάρωσης προγενέστερα προβλήματα.
Πολλά από τα θέματα αυτά, άπτονται των ελληνικών τραπεζών και εκτιμάται πως θα δράσουν πολύ επιβοηθητικά για τα προβλήματα που τα πιστωτικά ιδρύματα θα συναντήσουν στο προσεχές χρονικό διάστημα.
Το σκεπτικό που υφίσταται είναι, πως όπως η Γερμανία βοηθάει βαριές βιομηχανίες να ξεπεράσουν τα προβλήματα της πανδημίας χωρίς κάτι τέτοιο να θεωρείται state aid αφού η βοήθεια θα δοθεί με συγκεκριμένους όρους και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το ίδιο να μπορεί να συμβεί και με τις τράπεζες.
Αυτό σημαίνει:
- Διαφοροποίηση των όσων προβλέπει η κοινοτική οδηγία BRRD  για το bail in των τραπεζών.
Ετσι μια κρατική βοήθεια είναι πιθανόν να αφήνει και διέξοδο στις τράπεζες να παραμείνουν ιδιωτικές.
-Πιθανή ρύθμιση στο θέμα του αναβαλλόμενου φόρου για κάποια έως κάποιες χρήσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των τραπεζών του ευρωπαϊκού Νότου που συμπεριλαμβάνουν το DTC στα κεφάλαιά τους και αναμένεται τουλάχιστον για φέτος να πραγματοποιήσουν ζημιές.
- Eλαστικοποίηση των ΔΠΧΠ 9  ώστε να εξοικονομηθούν κεφάλαια για τις τράπεζες
-Αναδιάρθρωση των κεφαλαιακών δεικτών κατά τρόπο που επιτρέψουν στις τράπεζες να φθάσουν μετά την πανδημία τους δείκτες αυτούς.
Η Ευρωπαϊκή Ενωση επιμένει πως μέσα από τη διαδικασία της χαλάρωσης θα περάσουν μόνον όσα προβλήματα δημιούργησε η πανδημία.
Για τις ελληνικές τράπεζες που πρέπει να διευθετήσουν το μεγάλο θέμα των κόκκινων δανείων που ήδη έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους τα μέτρα αυτά είναι καταλυτικά δυστυχώς όμως δεν φθάνουν καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας πρέπει να τρέξουν και στο βαθμό που μπορούν να προφθάσουν να μειώσουν το απόθεμα των προβληματικών τους δανείων πριν σωρρεύσουν και λογιστικά τα νέα προβλήματα από την πανδημία.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS