Τι απαντάει η εταιρία Ξενοδοχεία Πυραμίς ΑΤΕ για την προσφυγή της ΕΚΤΕΡ

Τι απαντάει η εταιρία Ξενοδοχεία Πυραμίς ΑΤΕ για την προσφυγή της ΕΚΤΕΡ
Τι απαντούν τα Ξενοδοχεία Πυραμίς ΑΤΕ για την προσφυγή της ΕΚΤΕΡ
Σε ανακοίνωσή της η Ξενοδοχεία Πυραμίς ΑΤΕ τονίζει πως δεν έχει καμία οφειλή στην ΕΚΤΕΡ ΑΕ, απαντώντας στην ανακοίνωση της κατασκευαστικής ότι προσέφυγε στο αρμόδιο διαιτητικό δικαστήριο για διαφορές ύψους 2,85 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της εταιρίας Ξενοδοχεία Πυραμίς ΑΤΕ

«Αναφερόμενοι στο από 19/5/2020 δημοσίευμα με τίτλο «ΕΚΤΕΡ: Προσφυγή κατά της "Ξενοδοχεία Πυραμίς ΑΤΕ" για οικονομικές διαφορές 2,85 εκατ. ευρώ», στο οποίο γίνεται εμφανώς αναφορά στο όνομα της εταιρίας μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε το αναγνωστικό κοινό, για την αποκατάσταση της αλήθειας, τα ακόλουθα:
Είναι γεγονός ότι, κατά την εκτέλεση εργασιών στο έργο ανακατασκευής του ξενοδοχείου, ιδιοκτησίας μας στην Ανάβυσσο Αττικής, Evereden Beach Resort & Spa, και στα πλαίσια υλοποίησης επένδυσης ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, προέκυψαν διαφωνίες μεταξύ της εταιρίας μας και της εργολάβου εταιρίας ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Συγκεκριμένα, από πλευράς της, η εταιρία μας αξίωσε από την ΕΚΤΕΡ Α.Ε. συνολικό ποσό 5.487.894 ευρώ από διάφορες αιτίες και υπήγαγε την εν λόγω διαφορά στο αρμόδιο Διαιτητικό Δικαστήριο.
Κατόπιν αυτού, μεταξύ των εταιριών υπογράφηκε το από 10.4.2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, με το οποίο συμφωνήθηκε συμψηφισμός των εκατέρωθεν αξιώσεων, εκκαθάριση της εργολαβίας και επίλυση διαφόρων εκκρεμοτήτων.
Η εταιρία μας συμμορφώθηκε πλήρως με όλες τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει με το εν λόγω συμφωνητικό.
Όσον αφορά στο γεγονός που πληροφορηθήκαμε από το δημοσίευμά σας, ότι δηλαδή η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. αναζητά από την εταιρία μας ποσό 2,85 εκ. €, από την αξίωση του οποίου, όμως, έχει ρητά παραιτηθεί στα πλαίσια της παραπάνω συμφωνίας, και με τον τρόπο αυτό αμφισβητεί την οριστική διευθέτηση και το πέρας της μεταξύ μας διαφοράς, δηλώνουμε ότι αγνοούμε πλήρως τα κίνητρα και τις επιδιώξεις μιας τέτοιας ενέργειας.
Είναι προφανές ότι το ζήτημα θα μελετηθεί από τη Νομική Υπηρεσία μας, όταν (και αν) υποβληθεί επίσημα οποιοδήποτε αίτημα.
Προς το παρόν, για την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, και για το λόγο ότι από το δημοσίευμα δημιουργείται η εσφαλμένη εντύπωση ότι δήθεν η εταιρία μας δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της και οφείλει χρηματικά ποσά, δηλώνουμε ότι, δεδομένης της ύπαρξης του ως άνω συμφωνητικού, αρνούμαστε ότι οφείλουμε οποιοδήποτε ποσό στην ΕΚΤΕΡ Α.Ε., η δε εταιρία μας επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της από την όποια αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων της εν λόγω εταιρίας».
 
Η ανακοίνωση της ΕΚΤΕΡ 

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε.γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότιτην 11.05.2020 προσέφυγε προς το  αρμόδιο  διαιτητικό  δικαστήριο  κατά  της  εταιρείας  "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε".
Αντικείμενο της προσφυγής είναι οικονομικές διαφορές αξίας 2.850.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που προέκυψαν από την εκτέλεση του έργου
“ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ, ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Α & Β,  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ  ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ EDEN ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΑΤΤΙΚΗΣ”.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS