Στο +11% με υψηλό όγκο – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα χρήσης 2019

Στο +11% με υψηλό όγκο – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα χρήσης 2019
Λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, η μητρική εταιρία έχει αιτηθεί την παράταση των δανείων της που λήγουν κατά την τρέχουσα περίοδο
Ισχυρή άνοδο καταγράφει η μετοχή της MIG στη σημερινή συνεδρίαση και είναι η μετοχή με τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στο ΧΑ.
Η μετοχή βρίσκεται στα 0,0740 ευρώ με άνοδο 11% και υψηλό όγκο συναλλαγών 3,4 εκατ. τεμάχια στις πρώτες δύο ώρες των συναλλαγών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσίευσε τα EBITDA ανήλθαν στα 144 εκατ. ευρώ, με αύξηση πωλήσεων αλλά και ζημίες ύψους 32,3 εκατ. ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 1.067,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με το 2018.
Την ίδια στιγμή, τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε 144,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 32,1% σε σχέση με το 2018.
Χωρίς να ληφθεί υπόψη η θετική επίδραση που προέκυψε λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 (11,8 εκατ. ευρώ), τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA αυξήθηκαν κατά 21,4%.
Σημειώνεται ότι λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, η μητρική εταιρία έχει αιτηθεί την παράταση των δανείων της που λήγουν κατά την τρέχουσα περίοδο.
Η αποτίμηση της εισηγμένης ανέρχεται στα 70 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με την πορεία των θυγατρικών του Ομίλου MIG το 2019, επισημαίνονται τα εξής:

Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε €405,4 εκ. το 2019 έναντι 365,4 εκ. το 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 10,9%. Επισημαίνεται ότι η «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε.» («HSW») ενοποιείται πρώτη φορά για ολόκληρη τη χρήση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου του 2019. Στη χρήση 2018 ενοποιήθηκε για περίοδο επτά μηνών (1.6.2018-31.12.2018). Σε απόλυτα συγκρίσιμα μεγέθη, εάν δηλαδή η HSW ενοποιείτο για ολόκληρη τη χρήση του 2018, η αύξηση του κύκλου εργασιών θα ανερχόταν σε 2,1%. Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα €78,0 εκ. το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση €21 εκ. (+37%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αποτέλεσμα κυρίως των συνεργειών που επιτεύχθηκαν με την απόκτηση της HSW. Ο όμιλος ATTICA με στόλο 30 πλοίων είναι η ηγέτιδα ακτοπλοϊκή εταιρία στην Ελλάδα και εντός του 2019 μετέφερε 7 εκ. επιβάτες, περισσότερα από 1 εκ. Ι.Χ. οχήματα και 390.000 φορτηγά οχήματα.

Όμιλος VIVARTIA: Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €629,3 εκ. αυξημένες κατά 4% σε σχέση με το 2018 (€606,6 εκ. το 2018). Οι κλάδοι κατεψυγμένων τροφίμων και εστίασης παρουσίασαν ανάπτυξη των πωλήσεών τους σε σχέση με το 2018, ενώ ο κλάδος γαλακτοκομικών παρουσίασε οριακή μείωση, η οποία σχετίζεται με την αναδιοργάνωση των παραγωγικών του μονάδων και είχε ως συνέπεια τη διακοπή συμφωνιών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για τις εξαγωγές. Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €68,7 εκ. έναντι €59,1 εκ. το 2018, με όλους τους κλάδους να παρουσιάζουν αύξηση των συγκρίσιμων λειτουργικών τους κερδών. Τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 καθώς και των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων που σχετίζονται με τη λειτουργική αναδιάρθρωση του κλάδου γαλακτοκομικών, ανέρχονται σε €64 εκ. (+8% σε σχέση με το 2018). Οι κλάδοι του ομίλου διατήρησαν τις ηγετικές τους θέσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται, παρέχοντας στους καταναλωτές προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Όμιλος SingularLogic: Η υλοποίηση σημαντικών έργων πληροφορικής στον ιδιωτικό τομέα σε συνδυασμό με τη διενέργεια των εκλογικών αναμετρήσεων, είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων και των κερδών EBITDA. Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε €46,9 εκ. (+13% σε σχέση με το 2018) ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε €4,6 εκ. έναντι €1,7 εκ. το 2018. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 είχε θετική επίδραση στο EBITDA του 2019 κατά €1 εκ. Η διοίκηση του ομίλου SingularLogic στοχεύει στη συνεχή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του ομίλου μέσα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανασχεδιασμού όλων των λειτουργιών, σε επίπεδο τόσο οργανωτικής όσο και προϊοντικής βάσης.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS