Στα 186,6 δισ. τα ομόλογα που έχει αγοράσει η ΕΚΤ μέσω του Προγράμματος Πανδημίας - Απέκτησε 4,69 δισεκ. ελληνικά ομόλογα

Στα 186,6 δισ. τα ομόλογα που έχει αγοράσει η ΕΚΤ μέσω του Προγράμματος Πανδημίας - Απέκτησε 4,69 δισεκ. ελληνικά ομόλογα
Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως είναι ότι η Ελλάδα ενώ έχει όριο συντελεστή ή κλειδί κεφαλαίου στην ΕΚΤ 7,97 ήδη αγόρασε ομόλογα που φθάνουν στο συντελεστή 9,64
Συνολικά 186,603 δισεκ. ομόλογα έχει αγοράσει η ΕΚΤ μέσω του Προγράμματος Πανδημίας ενώ το ενδιαφέρον είναι αγόρασε και ελληνικά ομόλογα 4,690 δισεκ. ευρώ.
Με βάση τα στοιχεία τέλη Μαίου 2020 οι περισσότερες αγορές ομολόγων εστιάστηκαν στην Γερμανία 46,7 δισεκ. στην Ιταλία 37,3 δισεκ. στην Γαλλία 23,57 δισεκ. και στην Ισπανία 22,39 δισεκ.
Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως είναι ότι η Ελλάδα ενώ έχει όριο συντελεστή ή κλειδί κεφαλαίου στην ΕΚΤ 7,97 ήδη αγόρασε ομόλογα που φθάνουν στο συντελεστή 9,64.
Σε μέσους όρους ο συντελεστής στις χώρες της ευρωζώνης είναι 6,29 και με τις αγορές η ΕΚΤ έφθασε στο 7,15.
Το πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης ή Πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ (PEPP) είναι ένα μη τυπικό μέτρο νομισματικής πολιτικής που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 για την αντιμετώπιση των σοβαρών κινδύνων για τον μηχανισμό μετάδοσης νομισματικής πολιτικής και τις προοπτικές για τη ζώνη του ευρώ που δημιουργήσε το ξέσπασμα του κορωνοϊού (COVID-19).
Το PEPP είναι ένα προσωρινό πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων ιδιωτικών και δημοσίων τίτλων, το οποίο έχει συνολικό κονδύλιο 750 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Όλες οι κατηγορίες στοιχείων που είναι επιλέξιμες βάσει του υπάρχοντος προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) είναι επίσης επιλέξιμες στο νέο πρόγραμμα.
Σύμφωνα με το PEPP, παρέχεται παραίτηση από τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για κινητές αξίες που εκδίδονται από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Επιπλέον και τα  μη κρατικά ομόλογα είναι πλέον επιλέξιμα για αγορές τόσο στο πλαίσιο του PEPP όσο και στο πρόγραμμα αγορών του εταιρικού τομέα (CSPP).
Η εναπομένουσα διάρκεια των κινητών αξιών του δημόσιου τομέα που είναι επιλέξιμες για αγορά στο πλαίσιο του PEPP κυμαίνεται από 70 ημέρες έως το πολύ 30 χρόνια.
Για τις αγορές τίτλων του δημόσιου τομέα στο πλαίσιο του PEPP, η κατανομή αναφοράς σε όλες τις δικαιοδοσίες θα είναι το κλειδί κεφαλαίου των εθνικών κεντρικών τραπεζών.
Ταυτόχρονα, οι αγορές θα πραγματοποιούνται με ευέλικτο τρόπο.
Αυτό επιτρέπει διακυμάνσεις στην κατανομή των ροών αγορών με την πάροδο του χρόνου, μεταξύ των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα τερματίσει τις καθαρές αγορές περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του PEPP μόλις κρίνει ότι η φάση κρίσης COVID-19 έχει τελειώσει, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πριν από το τέλος του 2020.
Image

bankingnews.gr

BREAKING NEWS