Τρεις πυλώνες στα NPEs με Dovalue (Eurobank) 35 δισ. Intrum (Πειραιώς) 28 δισ. και Pimco (Alpha) 23 δισ…. και στο βάθος έρχεται Ηρακλής 2

Τρεις πυλώνες στα NPEs με Dovalue (Eurobank) 35 δισ. Intrum (Πειραιώς) 28 δισ. και Pimco (Alpha) 23 δισ…. και στο βάθος έρχεται Ηρακλής 2
Αυτά τα 3 σχήματα θα κατέχουν σχεδόν 86 δισεκ. προβληματικά δάνεια στην Ελλάδα που αντιστοιχούν σχεδόν στο 90% του συνόλου
Τρεις πυλώνες θα δημιουργηθούν στην διαχείριση των προβληματικών δανείων NPEs στην Ελλάδα καθώς οι τράπεζες επιταχύνουν τα σχέδια για τιτλοποιήσεις.
Μετά την Eurobank και το μοντέλο διάσπασης που ακολούθησε και η Alpha bank επιταχύνει τις δικές τις διαδικασίες με στόχο τέλη Φθινοπώρου να υποβληθούν δεσμευτικές προσφορές για το Galaxy την τιτλοποίηση 12 δισεκ. ευρώ ενώ η Cepal θα πουληθεί πακέτο στον νέο επενδυτή και διαχειριστή των NPEs.
Επίσης και η Πειραιώς προχωράει τις τιτλοποιήσεις της 7 δισεκ. Vega και Phoenix με έκδοση senior bond 2,3 δισεκ. ευρώ συνολικά

Ποιοι οι 3 νέοι πυλώνες

1)Η Dovalue το αποτέλεσμα του deal μεταξύ της Eurobank και της Ιταλικής Dovalue που περιλαμβάνει τιτλοποίηση 7,5 δισεκ. NPEs και πώληση του 80% της FPS της εταιρίας διαχείρισης… θα κλείσει τυπικά έως 15 Ιουνίου 2020.
Η DoValue χαμήλωσε το τίμημα, προσέφερε 340 εκατ και τα μείωσε στα 310 εκατ ευρώ και μάλιστα θα τα καταβάλλει σε 3 6μηνιαίες δόσεις.
Ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις που αναφέρουν ότι το τελικό καθαρό τίμημα δεν είναι 310 εκατ ευρώ αλλά 285 εκατ ευρώ.
Εν πάσει περιπτώσει η νέα DoValue θα διαθέτει 33 με 35 δισεκ. προβληματικά δάνεια.
Να σημειωθεί ότι η Bain Capital είναι μέτοχος στην dovalue όπως και η Forterss οπότε τα deals που έχουν ήδη κλείσει θα τα μεταφέρουν στην DoValue Ελλάδας.
Η Dovalue θα πάρει και την Εθνικής την τιτλοποίηση μαζί με το πρόγραμμα Icon και άλλα.

2)Ο δεύτερος πυλώνας θα περιλαμβάνει την Intrum που θα διαθέτει 28 δισεκ. NPEs και διαχειρίζεται τα 24,1 δισεκ. προβληματικά δάνεια της Πειραιώς.
Οι δύο τιτλοποιήσεις Phoenix 2 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα και Vega 5 δισεκ. NPEs θα αγοραστούν από την Intrum που θα αναλάβει και την διαχείριση.

3)Ο τρίτος πυλώνας που θα έχει σημαντικό ρόλο στα NPEs των ελληνικών τραπεζών θα είναι η Pimco η οποία θα κλείσει deal με την Alpha bank.
Η τράπεζα ανακοίνωσε σχέδιο διάσπασης κατά τα πρότυπα της Eurobank με στόχο την υλοποίηση μοντέλου εμπροσθοβαρούς μείωσης των NPEs.
H Alpha bank σε επίπεδο ομίλου διαθέτει 21 δισεκ. NPEs.
Κατά την τράπεζα προ κορωνοιού για την τιτλοποίηση Galaxy 12 δισεκ. προβληματικών δανείων θα δαπανούσε 2,5 δισεκ. ευρώ κεφάλαια τα οποία μπορεί να αυξηθούν.
Να σημειωθεί ότι το κεφαλαιακό μαξιλάρι της τράπεζας είναι 2,9 δισεκ. ευρώ.

Αυτά τα 3 σχήματα θα κατέχουν σχεδόν 86 δισεκ. προβληματικά δάνεια στην Ελλάδα που αντιστοιχούν σχεδόν στο 92% του συνόλου.
Οι τιτλοποιήσεις δηλαδή το μοντέλο Ηρακλής είναι αυτό που κυριαρχεί στο σύστημα.
Η Alpha bank με την επιλογή της να προχωρήσει σε διάσπαση – διαχωρισμό ουσιαστικά υιοθετεί την λύση Ηρακλή και απομακρύνεται από τις θεωρητικές ιδέες τύπου bank που δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
Το πιθανότερο σενάριο είναι μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύματος του Ηρακλή 1 να ακολουθήσει και ο Ηρακλής 2 όπου το ελληνικό δημόσιο πάνω στον ίδιο μηχανισμό θα προσφέρει νέες εγγυήσεις.
Σήμερα οι εγγυήσεις για τον Ηρακλή φθάνουν τα 12 δισεκ.
Για τον Ηρακλή 2 που θα μπορούσε να ξεκινήσει προς τα τέλη του 2021 το δημόσιο θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετες εγγυήσεις π.χ. άλλα 6 ή 8 δισεκ. και να υπάρξει νέο κύμα τιτλοποιήσεων.
Αυτό είναι και το πιθανότερο σενάριο άπαξ και εθνική bad bank δεν θα υπάρξει.
Όσον αφορά την ευρωπαϊκή bad bank πρέπει να κρατήσουμε πολύ μικρό καλάθι.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS