ΙΟΒΕ: Έντονη υποχώρηση του οικονομικού κλίματος, με επιδείνωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Μάιο του 2020

ΙΟΒΕ: Έντονη υποχώρηση του οικονομικού κλίματος, με επιδείνωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Μάιο του 2020
Σημαντική υποχώρηση επιχειρηματικών προσδοκιών, κυρίως λόγω έντονης επιδείνωσης των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος επιδεινώθηκε έντονα τον Μάιο και υποχώρησε στις 88,5 μονάδες, έναντι 99,3 μονάδων τον προηγούμενο μήνα.
Επιδείνωση των προσδοκιών καταγράφηκε σε όλους τους τομείς πλην των Κατασκευών, με εντονότερη την υποχώρηση στις Υπηρεσίες και το Λιανικό Εμπόριο, και ηπιότερη αυτή στη Βιομηχανία.
Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη η απαισιοδοξία κλιμακώθηκε οριακά σε σχέση με τον Απρίλιο, με τα περισσότερα νοικοκυριά να διατυπώνουν αρνητικές προβλέψεις για την πορεία των δικών τους οικονομικών τους δεδομένων και της ευρύτερης οικονομίας στους επόμενους 12 μήνες.
Αυτόν το μήνα καταγράφηκαν εντονότερες αρνητικές εκτιμήσεις κυρίως στο Λιανικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες, καθώς οι άλλοι τομείς και τα νοικοκυριά επηρεάστηκαν εντονότερα τον Απρίλιο.
Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι κατά τον Μάιο ξεκίνησε η σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας κλάδων που βρίσκονταν σε αναστολή δραστηριότητας5. Προκύπτει ότι αυτό το «άνοιγμα» δεν συνοδεύτηκε από κάμψη της απαισιοδοξίας, καθώς η κατανάλωση σε πολλούς κλάδους απέχει πολύ από τα επίπεδά της πριν τη νέα κρίση, και οι αβεβαιότητες είναι ακόμα ισχυρές.
Επιπλέον, η τρέχουσα περίοδος είναι εξαιρετικά πυκνή ως προς τις παρεμβάσεις πολιτικής, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές εγχωρίως αφορούν αφενός στον τρόπο λειτουργίας κλάδων της οικονομίας, που επηρεάζουν τη βραχυπρόθεσμη λειτουργία των επιχειρήσεων, αφετέρου σε χρηματοδοτικές και φορολογικές παρεμβάσεις, που επηρεάζουν τις προοπτικές της επιχειρηματικότητας μεσοπρόθεσμα.
Το οικονομικό περιβάλλον επομένως βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο και οι προσδοκίες θα διαμορφώνονται ανάλογα και με τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και το σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής.
Σε κάθε περίπτωση, η επιδείνωση του οικονομικού κλίματος που καταγράφεται υπογραμμίζει το βάθος της οικονομικής κρίσης, η οποία αναμένεται να έχει σημαντική διάρκεια και να επηρεάσει δομικά και όχι μόνο συγκυριακά όλους τους τομείς της οικονομίας.
Αναλυτικότερα:
- στη Βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε αισθητά, ο δείκτης των εκτιμήσεων για τα αποθέματα διογκώθηκε και οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες περιορίστηκαν ήπια.
- στις Κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα παραγωγής ενισχύθηκαν, ενώ οι αρνητικές προβλέψεις για την απασχόληση εμφάνισαν οριακή βελτίωση.
- στο Λιανικό Εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις επιδεινώνονται αισθητά, όπως και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ παράλληλα τα αποθέματα διογκώνονται ελαφρά.
- στις Υπηρεσίες, οι ήπιες εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων περιορίστηκαν έντονα, όπως και οι αντίστοιχες για την τρέχουσα ζήτηση αλλά και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της.
- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας υποχωρούν οριακά σε αντίθεση με την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους όπου βελτιώνονται ήπια, όπως επίσης και οι εκτιμήσεις για μείζονες αγορές ενώ η πρόθεση για αποταμίευση εξασθενεί οριακά.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σημαντική υποχώρηση επιχειρηματικών προσδοκιών, κυρίως λόγω έντονης επιδείνωσης των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία περιορίστηκε αισθητά τον Μάιο, στις 82,8 (από 97,6 τον Απρίλιο) μονάδες, επίπεδο πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο περυσινό (102,9 μον.) και το χαμηλότερο των τελευταίων 4,5 ετών.
Από τις βασικές μεταβλητές του δείκτη, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες επιδεινώθηκε έντονα, το ισοζύγιο προβλέψεων για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες περιορίστηκε ήπια, ενώ το ύψος των αποθεμάτων κλιμακώθηκε ελαφρώς.
Η μεταβολή στα περισσότερα ισοζύγια προσδοκιών ήταν εντονότερη από ότι τους δυο προηγούμενους μήνες, αντανακλώντας τις επιπτώσεις της εφαρμογής καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστημα των μέτρων προστασίας από την πανδημία, στην Ελλάδα και διεθνώς.
Αναλυτικά:
α) Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης, ο αρνητικός δείκτης διαμορφώθηκε τον Μάιο στις -38 μονάδες (από -10 μον. τον Απρίλιο), με το 46% των επιχειρήσεων να δηλώνουν χαμηλές για την εποχή παραγγελίες και μόλις το 9% να αναφέρει το αντίθετο.
β) Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 μήνες, το σχετικό ισοζύγιο εξασθένισε και διαμορφώθηκε στις -8 μονάδες (από +2), με το 36% (από 31%) των επιχειρήσεων να προβλέπει μείωση της παραγωγής του το επόμενο τρίμηνο και το 28% (από 33%) αύξησή της.
γ) Στα αποθέματα έτοιμων προϊόντων, το σχετικό ισοζύγιο ενισχύθηκε κατά 5 μονάδες έναντι του Απριλίου, στις +14 μονάδες, με το 24% (από 21%) των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέματα και το 10% (από 12%) να δηλώνει το αντίθετο.
δ) Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας καταγράφηκαν τον Μάιο έντονα πτωτικές τάσεις: οι εκτιμήσεις για τις εξαγωγές κατά το τελευταίο τρίμηνο υποχώρησαν αισθητά, στις -14 μονάδες (από +1), οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού κινήθηκαν έντονα πτωτικά, στις -30 (από -8) μονάδες, ενώ οι θετικές προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς μήνες μεταβλήθηκαν σε αρνητικές (-8 μονάδες από +2).
ε) Οι οριακά θετικές προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς μήνες εξασθένησαν αισθητά (στις -11 μον. το ισοζύγιο από +2), με το 27% (από 35%) των επιχειρήσεων να αναμένει άνοδο τους το προσεχές χρονικό διάστημα και το 38% (από 34%) μείωσή τους. Παράλληλα, ο θετικός δείκτης εκτιμήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις περιορίστηκε έντονα, στις -5 (από +18) μονάδες, με το 26% (από 36%) των ερωτηθέντων να εκτιμά άνοδό τους.
στ) Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής ενισχύθηκαν στους 6,6 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να υποχωρεί περαιτέρω, στο 64,8% (από 67,0%).
ζ) Ο δείκτης στις προβλέψεις για την απασχόληση υποχώρησε έντονα και διαμορφώθηκε στις -4 μονάδες (από +9 μονάδες), με το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο απασχόλησης το προσεχές τρίμηνο να διαμορφώνεται στο 11% (από 19%) και το 15% να αναμένει υποχώρηση.
η) Το ισοζύγιο στις προβλέψεις για τις μεταβολές των τιμών υποχώρησε και διαμορφώθηκε στις -12 μονάδες (από -1), με το 82% των επιχειρήσεων να μην αναμένει μεταβολές τους το προσεχές τρίμηνο και μόλις ένα 3% (από 5%) να αναμένει άνοδο.
Σε επίπεδο βασικών τομέων, οι προσδοκίες στα Καταναλωτικά αγαθά υποχώρησαν έντονα, στις 92,0 μονάδες (από 107,4 μον).
Σημειώθηκε ισχυρή επιδείνωση στις παραγγελίες και τη ζήτηση, ενώ παράλληλα τα αποθέματα κλιμακώθηκαν έντονα και οι εκτιμήσεις για την παραγωγή τους προσεχείς 3-4 μήνες υποχώρησαν ήπια. Στα Κεφαλαιουχικά αγαθά, ο δείκτης υποχώρησε σημαντικά, στις 88,7 (από 102,1) μονάδες.
Η υποχώρηση προήλθε κυρίως από την αισθητή μείωση στις παραγγελίες και τη ζήτηση και λιγότερο από την επιδείνωση των προβλέψεων για την παραγωγή τους 3-4 προσεχείς μήνες ενώ παράλληλα οι αρνητικές εκτιμήσεις για τα αποθέματα περιορίστηκαν.
Τη μικρότερη υποχώρηση μεταξύ βασικών τομέων παρουσίασε ο δείκτης στα Ενδιάμεσα αγαθά, στις 73,1 (από 85,3) μονάδες, με τις αρνητικές εκτιμήσεις στις παραγγελίες και τη ζήτηση να ενισχύονται σημαντικά, όπως και οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή τους 3-4 ερχόμενους μήνες, ενώ ο όγκος των αποθεμάτων υποχώρησε ήπια.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS