Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης της Πλαίσιο – Υψηλή η ρευστότητα, φτωχή η κερδοφορία

Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης της Πλαίσιο – Υψηλή η ρευστότητα, φτωχή η κερδοφορία
Αν αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα το p/e διαμορφώνεται στις 14,6 φορές. Η καθαρή θέση είναι στα 93,4 εκατ. ευρώ
Βελτιώθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου Πλαίσιο στη χρήση 2019 και ανήλθαν στα 317,1 εκατ. ευρώ από 308,8 εκατ. ευρώ.
Τα δημοσιευμένα EBITDA ανήλθαν στα 13,5 εκατ. ευρώ από 9,4 εκατ. ευρώ αλλά τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα 1,66 εκατ. ευρώ από 3,67 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση προτείνει μέρισμα 0,02 ευρώ ανά μετοχή.
Ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός κατά 30,2 εκατ. ευρώ, ενώ σημειώνεται πως τα προσαρμοσμένα EBITDA (προ της επίδρασης του λογιστικού προτύπου 16) υποχώρησαν στα 8,4 εκατ. ευρώ από 9, εκατ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν καλές αλλά οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν στα 105,97 εκατ. ευρώ από 60,5 εκατ. ευρώ, λόγω και των μισθώσεων.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 17,3 εκατ. ευρώ, οι επενδυτικές εκροές ήταν στα -10 εκατ. ευρώ και οι χρηματοδοτικές στα -8,9 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας ταμειακά διαθέσιμα 39,2 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή υποχωρεί 2,7% και βρίσκεται στα 2,88 ευρώ με την αποτίμηση να είναι στα 63,5 εκατ. ευρώ.
Αν αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα το p/e διαμορφώνεται στις 14,6 φορές.
Η καθαρή θέση είναι στα 93,4 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS