Εάν οι τράπεζες εφάρμοζαν τον Ηρακλή... για το σύνολο των 68 δισ. NPEs η κεφαλαιακή επάρκεια θα ήταν 8,5%, θα χρειάζονταν 9,6 δισ ΑΜΚ

Εάν οι τράπεζες εφάρμοζαν τον Ηρακλή... για το σύνολο των 68 δισ. NPEs η κεφαλαιακή επάρκεια θα ήταν 8,5%, θα χρειάζονταν 9,6 δισ ΑΜΚ
Γιατί είναι αδύναμα τα κεφάλαια αφού οι τράπεζες διαθέτουν 29,25 δισεκ. και συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 17,12%;
Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν επαρκέστατα κεφάλαια και επαρκέστατη ρευστότητα.
Αυτό υποστηρίζουν οι τράπεζες, οι διοικήσεις και η ΤτΕ η οποία σημειωτέον σχεδιάζει την bad bank παρ΄ ότι είναι νεκρό project.
Ενώ οι τράπεζες είναι αλήθεια ότι διαθέτουν πολύ καλά επίπεδα ρευστότητας, βοήθησε σε κάποιο βαθμό η αύξηση των καταθέσεων καθώς και η ρευστότητα που πήραν από την ΕΚΤ που προσεγγίζει τα 25-26 δισεκ. από TLTROs, τα κεφάλαια τους είναι καταφανώς αδύναμα.

Γιατί είναι αδύναμα τα κεφάλαια αφού οι τράπεζες διαθέτουν 29,25 δισεκ. και συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 17,12%;


Γιατί αφού έχουν και κεφάλαια και δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας… οι ελληνικές τράπεζες δεν διαθέτουν κεφάλαια;
Θα προσπεράσουμε την παράμετρο του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που για τις 4 μεγάλες τράπεζες ανέρχεται σε 15,7 δισεκ. ευρώ.
Με βάση την πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους, την συρρίκνωση των δανειακών τους χαρτοφυλακίων είναι πολύ δύσκολο οι τράπεζες να καταφέρουν να αναπληρώσουν το DTC με κέρδη.
Όμως στην ανάλυση μας δεν θα συμπεριλάβουμε το DTC – το DTC είναι κεφάλαιο που ωστόσο προσμετράται στα ίδια κεφάλαια αλλά στην πράξη είναι μια αδυναμία στην κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών όπως το αναγνωρίζουν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης –
Πήραμε ως παραδοχή το εξής.
Εάν σήμερα οι τράπεζες χρησιμοποιούσαν το μοντέλο Ηρακλής, δηλαδή τιτλοποιήσεις και παροχή εγγυήσεων για το σύνολο των δανείων και όχι μόνο για τα 33 δισεκ. NPEs που δίνει εγγυήσεις το ελληνικό κράτος, ποια θα ήταν τα κεφάλαια;
Σε ένα θεωρητικό σενάριο όπου το κράτος αποφάσιζε να επεκτείνει τον Ηρακλή θα έπρεπε οι εγγυήσεις να φθάσουν στα 21 δισεκ. για τα κύρια ομόλογα senior bond που θα εκδώσουν οι τράπεζες στο πλαίσιο τιτλοποιήσεων προβληματικών δανείων.
Η ανάλυση λοιπόν αυτή στηρίζεται σε ένα υποθετικό σενάριο όπου οι τράπεζες αποφάσιζαν να μηδενίσουν τα NPEs τους, δηλαδή αντί 68 δισεκ. να έχουν 0.
Τι θα συνέβαινε στα κεφάλαια τους;

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρουμε για 100% εφαρμογή του Ηρακλή αλλά προσοχή εφαρμογή όχι για 33 δισεκ. NPEs προβληματικά δάνεια αλλά 68 δισεκ. προβληματικά δάνεια δηλαδή το σύνολο των NPEs στην Ελλάδα.
Πόσα κεφάλαια θα χρειάζονταν οι τράπεζες;
Πόσα κεφάλαια θα δαπανούσαν;
Πόσο θα υποχωρούσαν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας;

Τα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών με εφαρμογή του Ηρακλή και για τα 68 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα που είναι τα συνολικά NPEs στην Ελλάδα, θα υποχρεώνονταν
-Να μειώσουν τα συνολικά τους κεφάλαια από 29,25 δισεκ. σε 14,5 δισεκ.
Η παραδοχή στηρίζεται στα μοντέλα απομείωσης της Eurobank και της Alpha bank για το Galaxy δηλαδή τιτλοποίηση 12 δισεκ. NPEs  προ κορωνοιού.
-Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας από 17,12% θα μειώνονταν σε 8,5%.
-Οι τράπεζες θα είχαν υποστεί ζημία 14,8 δισεκ. στα κεφάλαια τους από απομειώσεις λόγω της πολιτικής εξυγίανσης.
-Σε αυτό το σενάριο θα δημιουργείτο μια ανάγκη για νέα κεφάλαια 9,6 δισεκ. με την εξής κατανομή
Εθνική ανάγκη σε κεφάλαια 1,8 δισ
Alpha Bank ανάγκη σε κεφάλαια 3 δισ
Eurobank ανάγκη σε κεφάλαια 1,2 δισ
Πειραιώς ανάγκη σε κεφάλαια 3,6 δισ

Το σενάριο που έχουμε πάρει υπόψη δεν περιλαμβάνει άλλες παραμέτρους π.χ. οι ζημίες θα επέφεραν ενεργοποίηση DTC δηλαδή αύξηση κεφαλαίου υπέρ του δημοσίου και dilution των παλαιών ιδιωτών μετόχων.
Ωστόσο οι ανάγκες σε κεφάλαια μπορούν να αποτελέσουν έστω και σε αυτό το υποθετικό σενάριο ένα οδηγό για τις μελλοντικές κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών.
Το να υποστηρίζουμε ότι οι τράπεζες δεν χρειάζονται κεφάλαια και όλα είναι ιδανικά και ρόδινα δεν βοηθούμε την δημόσια συζήτηση.
Η ανάγκη σε νέα κεφάλαια δεν είναι πιεστική σε καμία περίπτωση όπως το 2015 όπου οι ζημίες επέφεραν ανακεφαλαιοποιήσεις.
Οι ανακεφαλαιοποιήσεις σήμαιναν υποχρεωτικές ζημίες στο δυσμενές σενάριο των stress tests, υποχρεωτικές αυξήσεις, dilution των παλαιών μετόχων και εμμέσως υποχρεωτική συμμετοχή των ομολογιούχων δανειστών με τα LMEs όπου ομόλογα μετατράπηκαν σε μετοχές.
Για το 2021 γιατί τότε θα κριθούν οι αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών, η έννοια ανακεφαλαιοποίηση δεν υφίσταται.
Οι τράπεζες το 2015 είχαν σοβαρά θέματα κεφαλαιακής επάρκειας, το 2021 η ανάγκη για νέα κεφάλαια θα είναι απόρροια της εξυγίανσης και διάθεσης κεφαλαίων για ανάκαμψη και ανάπτυξη.

Μπορεί και να μην γίνει και τίποτε, οι τράπεζες να πουν ότι δεν χρειάζονται κεφάλαια.
Εάν επιλέξουν την στρατηγική να μην κάνουν τίποτε θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί από το 2015 έως και 2020 οι μετοχές τους είναι σταθερά κάτω από τις αυξήσεις κεφαλαίου του 2015 χωρίς να φαίνεται φως στο μακρύ τούνελ.
Όποια τράπεζα εξυγιανθεί πρώτη και προχωρήσει στην πρώτη καθαρή αύξηση κεφαλαίου θα είναι η πρώτη που θα πραγματοποιήσει πραγματική επανεκκίνηση, θα είναι η πρώτη πεντακάθαρη τράπεζα που δεν θα είναι zombie bank αλλά υγιής, με προοπτικές.
Μετά την επόμενη αύξηση κεφαλαίου οι τράπεζες θα διανείμουν και μέρισμα, θα έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε που οι ελληνικές τράπεζες διένειμαν μέρισμα.
Επίσης κατά τις αυξήσεις κεφαλαίου θα πρέπει το ποσοστό του ΤΧΣ να μηδενίσει, ο ρόλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ποσοστά 40,3% στην Εθνική, 26% στην Πειραιώς, 11% στην Alpha bank και 1,4% στην Eurobank έχει εκλείψει…
Το ΤΧΣ δεν χρειάζεται άλλο.
Τράπεζες

Εθνική

Alpha

Eurobank

Πειραιώς

Σύνολο

Κεφάλαια

5,7 δισ

8,35 δισ

7,64 δισ

7,6 δισ

29,25 δισ

Κεφαλαιακή επάρκεια 16,4%

17,5%

17,8%

16,8%

17,12%

Κεφάλαια μετά από 100% εφαρμογή Ηρακλή 3,5 δισ

3,55 δισ

4,8 δισ

2,6 δισ

14,5 δισ

Κεφαλαιακή επάρκεια μετά από Ηρακλή 10%

7,50%

11%

5,8%

8,5%

Κεφαλαιακή ζημία επί υφιστάμενων κεφαλαίων -2,2 δισ

-4,8 δισ

-2,8 δισ

-5 δισ

-14,8 δισ

Ανάγκη σε νέα κεφάλαια

Ελάχιστο
1,8 δισ


Ελάχιστο
3 δισ

Ελάχιστο
1,2 δισ


Ελάχιστο
3,6 δισ

Ελάχιστο 9,6 δισ

DTC
4,6 δισ 3,1 δισ 4 δισ 4 δισ 15,7 δισ
Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS