Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στην εκπροσώπηση των ομολογιούχων της MLS;

Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στην εκπροσώπηση των ομολογιούχων της MLS;
Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι εκδόθηκε δάνειο με εξασφαλίσεις μετά την έκδοση των ομολογιακών τα οποία δεν είχαν εξασφαλίσεις
Τα αποτελέσματα της MLS αλλά και το business plan της διοίκησης περιμένουν οι εκπρόσωποι των ομολογιούχων, οι οποίοι ήταν και σύμβουλοι έκδοσης των ομολόγων της εταιρείας.
Σύμφωνα ωστόσο με νομικούς κύκλους, σημειώνεται πως στην παρούσα φάση και όπως έχει εξελιχθεί η πορεία της εταιρείας, ο σύμβουλος έκδοσης των ομολόγων δε μπορεί να εκπροσωπεί τους ομολογιούχους.
Αναφέρουν πως ίσως να μπορούσαν μάλιστα να υπάρξουν και ευθύνες.
Από την πλευρά του ο Βαγγέλης Χαρατσής, διευθύνων σύμβουλος της Beta ΑΧΕΠΕΥ, η οποία ήταν σύμβουλος έκδοσης των δύο εκ των τριών ομολόγων της MLS και παράλληλα εκπρόσωπος των ομολογιούχων αναφέρει, πως η Beta διενέργησε παραπάνω ελέγχους από όσους ήταν υποχρεωμένοι και τοποθέτησε ορκωτό ελεγκτή για να ελέγξει τα στοιχεία.
Όπως σημειώνει ο ρόλος του συμβούλου έκδοσης ήταν ουσιαστικά να συλλέξει τα απαραίτητα έγγραφα να συντονίσει τη διαδικασία και να καταθέσει το φάκελο στις αρμόδιες αρχές.
Τώρα, η Beta περιμένει τον ισολογισμό ώστε να δει αν «παραβιάζονται» οι όροι του ομολογιακού και αν συντρέχουν λόγοι καταγγελίας.
Στους όρους του δεύτερου και τρίτου ομολογιακού ο δείκτης net debt/ebitda αλλά και η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταγγελία.
Εκτίμηση του κ.Χαρατσή είναι ότι η διοίκηση θα εμφανίσει ένα business plan θα εξηγήσει τι δεν πήγε καλά και θα πρέπει να αξιολογηθεί η πρόταση.
Νομικοί κύκλοι σημειώνουν πως υπήρξε μετά την έκδοση των ομολόγων δανεισμός της εταιρείας με εξασφαλίσεις, ενώ οι ομολογιούχοι δεν είχαν εξασφαλίσεις.
Αυτή η εξέλιξη βλάπτει τους ομολογιούχους και θα έπρεπε να είχε υπάρξει αντίδραση.
Επιπλέον σημειώνουν πως υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων.
Για παράδειγμα αναφέρουν πως δεν γίνεται κάποιος να εκπροσωπεί και τους μετόχους και τους ομολογιούχους γιατί τα συμφέροντα είναι διαφορετικά.
Ή ακόμα έχει κάποιος διατελέσει σύμβουλος της διοίκησης και να εκπροσωπεί παράλληλα και τους ομολογιούχους, αφού το συμφέρον της μίας πλευράς δεν ταυτίζεται με το συμφέρον της άλλης.
Νομικοί κύκλοι μιλώντας στο BN σημειώνουν πως πρέπει όλοι να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και να μπουν όλα τα θέματα ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση.
Να αναλύσουν το τι μπορεί να γίνει, να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να συνεχιστεί η επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επιπλέον αναφέρουν πως θα πρέπει να ελεγχθούν τα μέλη της διοίκησης για τυχόν ευθύνες και να μην υπάρξει απόφαση της γενικής συνέλευσης για απαλλαγή ευθυνών.
Η υπόθεση της MLS τονίζουν πως παρακολουθείται από την αγορά και θα πρέπει να προστατευτεί το κύρος και η αξιοπιστία του ΧΑ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com 
www.bankingnews.gr


Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS