Ελλάκτωρ: Βελτιωμένα αποτελέσματα και στους 5 τομείς - Δικαιώνεται η επιλογή για τις ΑΠΕ

Ελλάκτωρ: Βελτιωμένα αποτελέσματα και στους 5 τομείς - Δικαιώνεται η επιλογή για τις ΑΠΕ
Βελτιωμένα αποτελέσματα εμφάνισε στο πρώτο τρίμηνο του 2020 ο Όμιλος Ελλάκτωρ
Βελτιωμένα αποτελέσματα εμφάνισε στο πρώτο τρίμηνο του 2020 ο Όμιλος Ελλάκτωρ, με το περιθώριο EBITDA να βελτιώνεται και να φτάνει στο 22,5%, ενώ σημαντική αύξηση καταγράφηκε και στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δικαιώνοντας στην απόφαση του Ομίλου για διατήρηση της συμμετοχής του και περαιτέρω ανάπτυξης του.
Επίσης παρά τις συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά, με τις περισσότερες εταιρείες να προχωρούν σε αύξηση του δανεισμού τους, η Ελλάκτωρ κατάφερε να διατηρήσει στα ίδια επίπεδα τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία (458 εκατ. στις 31.03.2020 έναντι € 463 εκατ. στις 31.12. 2019).
Σημαντική προστιθέμενη αξία για τον όμιλο αποτελεί η Σύμβασης Παραχώρησης που υπεγράφη τον Μάιο για την Μαρίνα Αλίμου, η οποία προβλέπει την παραχώρηση για περίοδο 40 ετών – με δικαίωμα αμοιβαίας παράτασης για άλλα 10 χρόνια - του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκ μετάλλευσης της Μαρίνας Αλίμου, αντιπροσωπεύοντας μία συνολική επένδυση της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ.
Επίσης και στον τομέα των Παραχωρήσεων η κυκλοφορία να μειώθηκε σημαντικά μετά την πλήρη εφαρμογή των περιοριστικών
μέτρων μετακίνησης στις 23.03.2020, ωστόσο με το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας η κίνηση έχει
αρχίσει να επανακάμπτει (η κίνηση στην Αττική Οδό τον Μάιο έχει μειωθεί κατά περίπου 39% ενώ
σωρευτικά από την αρχή του έτους έως τα τέλη Μαΐου έχει μειωθεί κατά περίπου 28%), επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω αυτοκινητόδρομος αποτελεί βασική επιλογή των οδηγών.
Παράλληλα οι εταιρείες παραχώρησης έχουν προχωρήσει σε γνωστοποίηση στο κράτος για την ενεργοποίηση άρθρων των
Συμβάσεων Παραχώρησης, που δημιουργούν αποζημιωτική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου που σημαίνει ότι τα έσοδα από τα διόδια των αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου, θα καταβληθούν.
Τέλος, τόσο τα καθαρά διαθέσιμα της Αττικής Οδού, όσο και η Επιδότηση Λειτουργίας του Μορέα από το κράτος, εγγυώνται την συνέχιση των εργασιών για το άμεσο μέλλον.
Στον τομέα των κατασκευών του Ομίλου το EBITDA διαμορφώθηκε στα -1,2 εκατ. το 1ο  3μηνο 2020 έναντι -38,7 εκατ. το 4ο  3μηνο του 2019, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων ζημιών από φωτοβολταικά έργα στο εξωτερικό (67 εκατ. το 4ο  3μηνο 2019). Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Κατασκευαστικού Κλάδου βρίσκεται σε εξέλιξη, με βασικούς στόχους τον εξορθολογισμό της κοστολογικής βάσης, την ίδρυση νέας Μονάδας Προμηθειών Ομίλου, την περαιτέρω αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, καθώς και τη συνέχιση των συζητήσεων για πιθανή  χρηματοδότησή του.
Ωστόσο και στον τομέα των κατασκευών, η βούληση της Κυβερνήσης να προχωρήσει άμεσα σε αύξηση
των Δημοσίων Επενδύσεων, τόσο για να ανταποκριθεί σε πραγματικές ανάγκες όσο και να τονώσει την
οικονομία, αναμένεται να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τον Κατασκευαστικό τομέα, όπου μεγάλο μερίδιο διεκδικεί ο Όμιλος, λόγω της τεχνογνωσίας και του μεγέθους που διαθέτει.
Να σημειωθεί ότι για την επόμενη πενταετία το Υπουργείο Υποδομών έχει ανακοινώσει πακέτο έργων ύψους 13 δισ ευρώ, ενώ η νέα νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα μέσα στο καλοκαίρι θα θέσει σε εφαρμογή και τις «Πρότυπες Προτάσεις», ένα νέο μοντέλο υλοποίησης έργων, στο οποίο για πρώτη φορά αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ελλάκτωρ Αναστ. Καλλιτσάντσης, την περασμένη Άνοιξη.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ανάλυση των προοπτικών του Ομίλου στην τηλεδιάσκεψη των αναλυτών την ερχόμενη Δευτέρα, όπου θα δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις, για την στρατηγική του Ομίλου αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται.
Να σημειωθεί ότι στο πρώτο τρίμηνο τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν  σε 225 εκατ. έναντι 257 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019, μειωμένα κατά 13%,  ενώ συγκριτικά με το 1ο 3μηνο 2019 (έσοδα 359 εκατ.) ήταν μειωμένα κατά 37% (ή κατά 134 εκατ.).
Η μείωση σε δωδεκάμηνη βάση προήλθε κυρίως από τον κατασκευαστικό τομέα, όπου τα έσοδα μειώθηκαν κατά 135 εκατ. (από 261 εκατ. σε 126 εκατ.).
Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 50,5 εκατ. το 1ο  3μηνο 2020, σε σύγκριση με -3,7 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων ζημιών  Φ/Β έργων στο εξωτερικό (66,8 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019), και 61,6 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019, σημειώνοντας μείωση 18%, δηλ. 11 εκατ. σε δωδεκάμηνη βάση.
Τα Κέρδη προ φόρων ήταν 2,8 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 σε σύγκριση με -47,8 εκατ. το 4ο 3μηνο 2019, προσαρμοσμένα για μη επαναλαμβανόμενες ζημιές Φ/Β έργων στο εξωτερικό και 20,3 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019, ενώ τα Καθαρά κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημιές 8,8 εκατ. έναντι κέρδους 2,6 εκατ. το 1ο 3μηνο 2019.

www.bnakingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS