Τι μας δείχνει το α΄ τρίμηνο 2020 των τραπεζών; Η Εθνική με 416 εκατ προβλέψεις για Covid 19, Alpha 120 εκατ, Eurobank 3 εκατ και μόνο 310 εκατ για FPS

Τι μας δείχνει το α΄ τρίμηνο 2020 των τραπεζών; Η Εθνική με 416 εκατ προβλέψεις για Covid 19, Alpha 120 εκατ, Eurobank 3 εκατ και μόνο 310 εκατ για FPS
Eurobank: Κέρδη με τις μικρότερες προβλέψεις, 44,9 εκατ από το εξωτερικό, κέρδη από πώληση FPS 310 εκατ και -1,56 δισ επίδραση από Cairo
Τι μας δείχνει το α΄ τρίμηνο του 2020 των δύο πρώτων τραπεζών που ανακοίνωσαν αποτελέσματα δηλαδή η Εθνική τράπεζα και η Alpha bank;
Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι τράπεζες κατέγραψαν αύξηση προβλέψεων με την Εθνική να πρωτοστατεί με 486 εκατ προβλέψεις εκ των οποίων 416 εκατ λόγω του κορωνοιού.
Είναι η πρώτη τράπεζα που διενεργεί τέτοιας κλίμακας προβλέψεις για την επίδραση του κορωνοιού.
Η Eurobank ωστόσο δεν ακολούθησε αυτή την στρατηγική.
Όλοι συμφωνούν ότι οι αρνητικές συνέπειες στα NPEs λόγω του κορωνοιού θα φανούν στο δ΄ τρίμηνο του 2020 και στο α΄ 6μηνο του 2021.
Η Alpha bank σημείωσε προβλέψεις στο α΄ τρίμηνο 2020 στα 307,4 εκατ ευρώ εκ των οποίων 120 εκατ για τον κορωνοιό.
Το δεύτερο συμπέρασμα είναι οι τράπεζες σημείωσαν μείωση κεφαλαίων τόσο των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας όσο και απόλυτων μεγεθών.
Π.χ. είναι ενδεικτικό ότι η Alpha bank σε 2 τρίμηνα έχει σημειώσει μείωση κεφαλαίων 300 εκατ και η Εθνική στο ίδιο διάστημα δηλαδή μεταξύ 9μήνου του 2019 με α΄ τρίμηνο του 2020 σημείωσε μείωση κεφαλαίων 725 εκατ ευρώ.
Η μείωση των κεφαλαίων στην Eurobank είναι η μεγαλύτερη 1,5 δισεκ. λόγω εξυγίανσης.
Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι ο δείκτης που λαμβάνει υπόψη το cost of risk αυξήθηκε σημαντικά π.χ. στην Εθνική στις 240 μονάδες στο α΄ τρίμηνο του 2020 από 144 μονάδες στο δ΄ τρίμηνο του 2019 και στην Eurobank 1,34%.

Εθνική κέρδη λόγω εκτάκτων 755 εκατ, αύξηση προβλέψεων στα 486 εκατ και κέρδη 304 εκατ ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2020

Η Εθνική τράπεζα στηριζόμενη στα 775 εκατ ευρώ έκτακτα κέρδη από συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων με ομόλογο 65 εκατ, επίσης την ανταλλαγή 3 ομολόγων με νέο ομόλογο ύψους 515 εκατ και πώληση ομολόγου 264 εκατ… πέτυχε κέρδη 304 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2020.
Τα κέρδη θα ήταν υψηλότερα αλλά η Εθνική αποφάσισε να διενεργήσει προκαταβολικά προβλέψεις 486 εκατ για προβληματικά δάνεια, πολιτική που είναι ορθή λόγω της κρίσης του κορωνοιού άπαξ και τα 416 εκατ αφορούν προβλέψεις που σχετίζονται με NPEs που δυνητικά θα προκύψουν λόγω του κορωνοιού.
Η τακτική αυτή της Εθνικής τράπεζας είναι ορθή.
Επίσης η Εθνική αφαίρεσε 10 εκατ για το ΛΕΠΕΤΕ τον λογαριασμό επικούρησης και 95 εκατ ως κόστος εθελουσίας και αναδιάρθρωσης.
Από τα 413 εκατ προ φόρων κέρδη οι φόροι που αναλογούν ανέρχονται σε 4 εκατ.
Τα κεφάλαια της Εθνικής τράπεζας μειώθηκαν στα 5,14 δισεκ. ευρώ και τα ενσώματα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται στα 4,92 δισεκ.
Τα κεφάλαια CET1 διαμορφώνονται σε 5,7 δισεκ. ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,4% με DTA αναβαλλόμενη φορολογία 4,9 δισεκ.
Το συνολικό ενεργητικό διαμορφώνεται σε 69,16 δισεκ. το α΄ τρίμηνο του 2020 από 64 δισεκ. στο δ΄ τρίμηνο του 2019 και το μέσο και το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό 36,5 δισεκ.
Ενώ με τα έκτακτα η Εθνική στήριξε τον ισολογισμό της το cost of risk εκτινάχθηκε στις 240 μονάδες το α΄ τρίμηνο του 2020 από 144 μονάδες στο δ΄ τρίμηνο του 2019, εξέλιξη αναμενόμενη αλλά και συνάμα άκρως αρνητική.
Τα NPEs ανέρχονται σε 30,90% με τον δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις coverage ratio 56,2%.
Τα συνολικά προβληματικά δάνεια έχουν μειωθεί στα 10,6 δισεκ. ευρώ.

Alpha bank – Συγκυριακές ζημίες λόγω προβλέψεων 307,4 εκατ ευρώ

Η Alpha bank εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2020 ζημίες 10,9 εκατ ευρώ απόρροια κυρίως των προβλέψεων για προβληματικά δάνεια 307,4 εκατ που διενήργησε η τράπεζα, ενώ θετικά επέδρασαν και τα έκτακτα κέρδη 85 εκατ και η διατήρηση σχετικά σταθερών επιδόσεων σε προμήθειες και έντοκα έσοδα.
Από τα ιδιαίτερα στοιχεία που χρήζουν προσοχής στην Alpha bank είναι η μείωση των κεφαλαίων και της κεφαλαιακής επάρκειας.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 μειώθηκε από 17,9% στο τέλος του 2019 στο 16,5% στο α΄ τρίμηνο του 2020.
Τα συνολικά κεφάλαια ανέρχονται σε 8,23 δισεκ. ενώ να ενσώματα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται σε 7,71 δισεκ.
Το κεφαλαιακό μαξιλάρι διαμορφώνεται στα 2,9 δισεκ. ευρώ.
Η Alpha bank θα επανεκκινήσει το σχέδιο τιτλοποίησης Galaxy 12 δισεκ. προβληματικών δανείων στο β΄ τρίμηνο του 2020 με στόχο την εμπροσθοβαρή μείωση των NPEs της τράπεζας.
Ο στόχος της Alpha bank να κλείσει το Galaxy έως τέλος του 2020 φαντάζει πολύ φιλόδοξος.
Τα NPEs της Alpha bank ανέρχονται σε 43,5% του συνόλου των δανείων ή 21,4 δισεκ ευρώ, και ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις στο 44,1%.
Επίσης το κόστος πιστωτικού κινδύνου από 1,97% κατά μέσο όρο το 2019 έφθασε στο 2,51% ή 251 μονάδες βάσης όπως και στην Εθνική καταγράφεται εύλογη επιδείνωση.

Eurobank: Κέρδη με τις μικρότερες προβλέψεις, 44,9 εκατ από το εξωτερικό, κέρδη από πώληση FPS 310 εκατ και -1,56 δισ επίδραση από Cairo

Η Eurobank στο α΄ τρίμηνο του 2020 εμφάνισε κέρδη 56,8 εκατ ευρώ εκ των οποίων τα 44,9 εκατ προέρχονται από το εξωτερικό με τα έκτακτα να ανέρχονται μόλις στα 7 εκατ.
Η Eurobank δεν ακολούθησε την πολιτική των άλλων τραπεζών και διενήργησε προβλέψεις 126 εκατ ευρώ τις χαμηλότερες έως σήμερα στο σύστημα.
To deal με την DoValue δεν έκλεισε στις 29 Μαΐου αλλά θα μετατεθεί για το α΄ δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.
Το deal θα επιφέρει κέρδος από την πώληση του 80% της FPS της εταιρίας διαχείρισης 310 εκατ από αρχική ανακοίνωση 340 εκατ.
Η τιτλοποίηση 7,5 δισεκ. το Cairo θα μειώσει τα κεφάλαια 1,567 δισεκ. ευρώ.
Επίσης προκύπτει και μια απώλεια -135 εκατ από το carve out.
Τα κεφάλαια μετά το deal με την ιταλική DoValue θα υποχωρήσουν στα 6,18 δισεκ. από 7,64 δισεκ. πριν το deal διαμορφώνοντας τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 14,4% από 17,8%.
Ως προς τα προβληματικά δάνεια μειώνονται στα 6,1 δισεκ. μετά το deal με τον δείκτη NPEs ratio στο 15,6% και τον δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις coverage ratio 59,6% που είναι το υψηλότερο στον κλάδο.
Το συμπέρασμα είναι ότι η Eurobank για μια ακόμη φορά υποστηρίζεται από το εξωτερικό καθώς από την Ελλάδα πέτυχε κέρδη 11 εκατ.
Οι προβλέψεις της τράπεζας ήταν οι χαμηλότερες στο σύστημα στο α΄ τρίμηνο του 2020, οπότε ίσως υπάρξει αύξηση προβλέψεων στα επόμενα τρίμηνα.
Τα κεφάλαια μειώθηκαν αισθητά ενώ το τίμημα από την πώληση της FPS μειώθηκε στα 310 εκατ ευρώ.
Ωστόσο η Eurobank είναι μακράν η πιο εξυγιασμένη τράπεζα στην Ελλάδα.
Οικονομικά μεγέθη Εθνική Alpha bank Eurobank Πειραιώς
1/6
Κέρδη / ζημίες

+304 εκατ

-10,9 εκατ

56,8 εκατΈκτακτα

775 εκατ

85,7 εκατ

7 εκατΠροβλέψεις

486 εκατ

307 εκατ

126 εκατΠροβλέψεις για covid 19 416 εκατ

120 εκατ

3 εκατΕνεργητικό

69,1 δισ

66,6 δισ

65,8 δισRWA 36,5 δισ 47,6 δισ

(34,7 δισ.)
42,95 δισ*


NPEs ratio

30,9%

43,5%

15,6%NPEs όμιλος

10,6 δισ

21,4 δισ

6,1 δισCoverage ratio NPEs 56,2%

44,1%

59,6%Καταθέσεις όμιλος

45,4 δισ

40,6 δισ

45,3 δισΔάνεια

34,8 δισ

49 δισ

45 δισΕΚΤ

5 δισ

9,3 δισ

7,3 δισΣυνολικά Κεφάλαια 5,7 δισ

8,35 δισ

6,180 δισ**Capital ratio (total)

16,4%

17,5%

14,4%*Πριν το deal με την Dovalue
**Μετά το deal με την Dovalue
Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS