Στην Intrum το χαρτοφυλάκιο Aeolus της PQH - Ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταβίβασης

Στην Intrum το χαρτοφυλάκιο Aeolus της PQH - Ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταβίβασης
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πώληση στην Intrum του χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων Aeolus της PQH, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο εταιρείες.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πώληση στην Intrum του χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων Aeolus της PQH, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο εταιρείες.
Ήδη από τις 20 Δεκεμβρίου 2019, οι δύο πλευρές είχαν ανακοινώσει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης πώλησης, με το αντίτιμο να ανέρχεται σε 71,1 εκατ. ευρώ ή 7% επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου.
Το Aeolus αποτελείται από μη-εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 2,4 δισ. ευρώ.
Η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου Aeolus στον Όμιλο Intrum ολοκληρώθηκε μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού Intrum Hellas Designated Activity Company (DAC).
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Intrum Hellas, η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης πιστώσεων στην χώρα, με δάνεια υπό διαχείριση της τάξης των 27 δισ. ευρώ θα αναλάβει τη διαχείριση των δανείων του Aeolus.
Η Intrum Hellas επεκτείνει τη δραστηριότητά της, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση χαρτοφυλακίων για λογαριασμό τραπεζών και επενδυτών, εκπληρώνοντας τους στόχους ανακτήσεων και τηρώντας πλήρως τις εποπτικές απαιτήσεις που συνδέονται με τη διαχείρισή τους.
Όπως σχολιάζουν τα στελέχη της εταιρείας, η ελληνική αγορά έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τον Όμιλο Intrum, και ως εκ τούτου η εταιρεία αξιολογεί κάθε επενδυτική ευκαιρία με γνώμονα την υποστήριξη του τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας εν γένει.
Ο κ. Άκης Μπης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrum Investments για την Ελλάδα, επεσήμανε ότι: «Ολοκληρώνοντας την εξαγορά του χαρτοφυλακίου Aeolus, επιβεβαιώνουμε το σταθερό επενδυτικό ενδιαφέρον και τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε με συνέπεια και στήριξη στην ελληνική αγορά η οποία έχει στρατηγική σημασία για τον Όμιλο Intrum και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές μη εξυπηρετούμενων δανείων».
Όσον αφορά τη διαχείριση των δανείων που περιλαμβάνονται στο Aeolus, ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Intrum Hellas και μέλος της Διοικητικής Ομάδας του Ομίλου Intrum, επεσήμανε ότι «η εξειδικευμένη τεχνογνωσία και η χρήση σύγχρονων εργαλείων στη διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και η μακροχρόνια εμπειρία και οι εξαιρετικές επιδόσεις του Ομίλου στις 24 ευρωπαϊκές αγορές όπου δραστηριοποιείται αποτελούν τα στρατηγικά μας πλεονεκτήματα. Διαχειριζόμαστε τις απαιτήσεις όλων των χαρτοφυλακίων μας με γνώμονα την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δανειοληπτών, στηρίζοντας παράλληλα την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας ειδικά στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε λόγω της πανδημίας του ιού COVID-19».

www.bnakingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS