Οι ασφαλιστικές που δεν έχουν όνομα και οι παρελκυστικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης

Οι ασφαλιστικές που δεν έχουν όνομα και οι παρελκυστικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης
Πως συκοφαντείται ολόκληρος ο ασφαλιστικός κλάδος και απλώνεται πέπλο προστασίας στους παραβάτες
Οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν έχουν όνομα για το Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή.
΄Άρα σε μια ανακοίνωση επιβολής προστίμου μπορούν όλοι καταναλωτές να τις κοιτούν ως ύποπτες στο σύνολό τους.
Έτσι συνέβη και χθες όταν ανακοινώθηκε ότι επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ «σε ασφαλιστική εταιρεία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή».
Στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο αναφέρει πως το πρόστιμο αφορά σε «διατάξεις που αφορούν στους γενικούς όρους, οι οποίοι διαλαμβάνονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης ισόβιας διάρκειας σχετικά με την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων».
Σε απλά ελληνικά πρόκειται για καταχρηστική αύξηση ασφαλίστρων η οποία έχει λάβει διαστάσεις πανδημίας τα τελευταία χρόνια από τις ασφαλιστικές εταιρίες.
Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι γιατί η αρμόδια Γενική Γραμματεία της οποίας προΐσταται ο κ. Πάνος Σταμπουλίδης δεν αναφέρει το όνομα της εταιρίας στην οποία επεβλήθη πρόστιμο με συνέπεια πρώτον ο καταναλωτής να μπορεί να υποθέσει ότι θέλει και δεύτερον ουσιαστικά να προστατεύεται η φήμη του παραβάτη.
Και φυσικά τα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση πως το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ιεραρχεί ως υψηλής προτεραιότητας τη διαφάνεια στους όρους και στα κριτήρια αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων, προκειμένου να επιτρέπεται στον καταναλωτή να ελέγξει κάτω από ποιες προϋποθέσεις και σε ποια έκταση θα ακολουθήσει η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων του δεν έχει βάση.
Γιατί το ερώτημα είναι αν πέρα από το πρόστιμο υπάρχει μηχανισμός συμμόρφωσης για την εταιρία.
Και από ότι φαίνεται δεν υπάρχει.
Έτσι μια εταιρία προτιμά να φάει ένα πρόστιμο 100.000 ευρώ και την ίδια στιγμή να κερδίζει από τις καταχρηστικές πρακτικές εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ.
Έτσι το ΥΠΑΝ βαυκαλίζεται ότι κάνει τη δουλειά του και ο καταναλωτής πληρώνει το λογαριασμό.
Γιατί είναι προφανές ότι αν προσφύγει στα δικαστήρια θα πληρώσει περισσότερα από το καπέλο στα ασφάλιστρα έστω και αν δικαιωθεί.
Κλασσικό παράδειγμα άλλωστε καταχρηστικής αναπροσαρμογής συμβολαίων είναι η Εθνική Ασφαλιστική την οποία αποκάλυψε το bankingnews η οποία όχι μόνο δια μέσω του Συλλόγου Εργαζομένων (η ίδια η εταιρία δεν είχε καν την ευθιξία να τοποθετηθεί) επιχείρησε να διαψεύσει επιβεβαιώνοντας τις καταχρηστικές ενέργειες αλλά και μέχρι σήμερα δεν έχει συμμορφωθεί με τις συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει με τους ασφαλισμένους.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS