Η έκδοση ηλεκτρονικών οικοδομικών αδειών είναι πραγματικότητα από το ΤΕΕ -  Η πλατφόρμα e-adeies εξέδωσε 130.000

Η έκδοση ηλεκτρονικών οικοδομικών αδειών είναι πραγματικότητα από το ΤΕΕ -  Η πλατφόρμα e-adeies εξέδωσε 130.000
Μέχρι σήμερα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-adeies έχουν εκδοθεί 100.000 οικοδομικές άδειες
Ελληνική πραγματικότητα είναι πλέον η έκδοση ηλεκτρονικών οικοδομικών αδειών ενώ μέχρι το 2018 φάνταζε με φαραωνικό έργο ... το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος το έκανε πραγματικότητα.
Μέχρι σήμερα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-adeies έχουν εκδοθεί 100.000 οικοδομικές με το ΤΕΕ να δίνει σχετικές πληροφορίες για τα επιτεύγματα του ηλεκτρονικού εγχειρήματος. Έχουν ήδη διεκπεραιωθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ σχεδόν 100 χιλιάδες οικοδομικές άδειες (99.611), ενώ αν συνυπολογιστούν και οι υπόλοιπες εγκρίσεις, αναθεωρήσεις κλπ διαδικασίες που εξομοιώνονται με άδειες, ο αριθμός ανέρχεται σε σχεδόν 130 χιλιάδες (129.390).
Ο χρόνος μειώθηκε κατακόρυφα για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας απαλλάσσοντας τον ενδιαφερόμενο και την αναγκαιότητα του παλαιού  συστήματος να τρέχει από τη μια υπηρεσία στην άλλη για την κατάθεση του φακέλου.
Η σύγχρονη ηλεκτρονική διαδικασία μείωσε το χρόνο για την πλειοψηφία των υποθέσεων από 0 έως 10 ημέρες ή από 10 έως 30 ημέρες όταν στο προηγούμενο καθεστώς απαιτούνταν για την έκδοση οικοδομικής άδειας, μόνο στις διαδικασίες που ενέπλεκαν τις Υπηρεσίες Δόμησης από 2 έως 8 μήνες, ενώ για την αδειοδότηση συνολικά απαιτούνταν από 5 έως 30 μήνες.
Οι διαδικασίες του e-adeies μπορούν να εμπλουτιστούν και με τις εγκρίσεις που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα, όπως είναι οι βεβαιώσεις του δασαρχείου, της αρχαιολογίας, του κτηματολογίου.
Ακόμη και οι ασφαλιστικές εισφορές των οικοδομικών έργων θα μπορούσαν να ενταχθούν, όπως και η ενημέρωση της Αστυνομίας ή τα γραφεία Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής.
Το ΤΕΕ εκτιμά ότι μπορεί να προχωρήσει ακόμη πιο δυναμικά και  να εντάξει με τον ίδιο τρόπο τις διαδικασίες για τη σύνδεση των οικοδομών με το φυσικό αέριο ή την ηλεκτροδότηση.
Οι κανόνες είναι ξεκάθαροι όπως και το κοινό πλαίσιο με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να παρακολουθούν το σύνολο της υπόθεσής τους ηλεκτρονικά και οι μηχανικοί θα ολοκληρώνουν το σύνολο μιας αδειοδότησης οικοδομικού έργου ηλεκτρονικά.
 Οι συναρμόδιες υπηρεσίες θα γνωρίζουν και θα παρακολουθούν τις υποθέσεις ηλεκτρονικά, χωρίς χαμένες ώρες και κόστος που δεν χρειάζεται πλέον να επωμίζεται ούτε το δημόσιο ούτε οι πολίτες.
 Ο στόχος του ΤΕΕ είναι το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών e-adeies να ανοίξει το δρόμο ώστε όταν ολοκληρωθεί και ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση που θα κάνει «ηλεκτρονικό και τον σχεδιασμό και τις επιτελικές λειτουργίες του κράτους, να μπορεί να εκδίδεται κάθε άδεια με ευθύνη του μηχανικού που θα την αναλαμβάνει.»
Ο  πρόεδρος του ΤΕΕ κ Γιώργος Στασινός δήλωσε σχετικά ότι «από τον Οκτώβρη του 2018 ξεκινήσαμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση που ήδη είχε αργήσει πολύ: την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών. Οι μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά τους φακέλους των αδειών δόμησης και οι υπηρεσίες ελέγχουν και διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα, με τις άδειες να εκδίδονται ηλεκτρονικά και με πλήρη διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πλέον γνωρίζουν σε ποιο σημείο βρίσκεται η κάθε υπόθεση και κάθε βήμα για την έκδοση μιας άδειας έχει χαρτογραφηθεί και παρακολουθείται.

Νίκος Θεοδωρόπουλος 
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS