Η αύξηση του πιστωτικού κινδύνου κατά 6,5 δισ. στις ελληνικές τράπεζες κατά την EBA αφήνει το κεφαλαιακό μαξιλάρι κάτω από 5 δισ

Η αύξηση του πιστωτικού κινδύνου κατά 6,5 δισ. στις ελληνικές τράπεζες κατά την EBA αφήνει το κεφαλαιακό μαξιλάρι κάτω από 5 δισ
Οι ελληνικές τράπεζες μπορεί σε όρους ρευστότητας να εμφανίζουν ικανοποιητικούς δείκτες αλλά με όρους κεφαλαίων τα υφιστάμενα κεφάλαια δεν επαρκούν για εμπροσθοβαρή εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών.
Η ανάλυση ευαισθησίας βάσει του stress test της EBA το 2018 οι απώλειες πιστωτικού κινδύνου θα μπορούσαν να ανέλθουν έως και 3,8% του μέσου σταθμισμένου ενεργητικού αναφέρει η EBA η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για το 2020.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;
Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν 173 δισεκ. μέσο σταθμισμένο ενεργητικό (Εθνική 37 δισεκ. Alpha bank 48 δισεκ. Πειραιώς 46 δισεκ. και Eurobank 42 δισεκ.)
Το 3,8% απώλεια πιστωτικού κινδύνου στα 173 δισεκ. που είναι το μέσο σταθμισμένο ενεργητικό σημαίνει 6,5 δισεκ.
Επίσης οι τράπεζες μετά και την ελαστικοποίηση των κριτηρίων κεφαλαιακής επάρκειας διαθέτουν 5% κεφαλαιακό μαξιλάρι δηλαδή περίπου 8,7 δισεκ. ευρώ.
Με τις προβλέψεις που πρέπει να δημιουργήσουν οι τράπεζες και χωρίς να αξιολογείται το σκέλος της εξυγίανσης των προβληματικών δανείων, το τελικό κεφαλαιακό μαξιλάρι διαμορφώνεται κάτω από 5 δισεκ. ευρώ που δεν επαρκεί για να προχωρήσει μαζικά η πλήρης εξυγίανσης των προβληματικών ανοιγμάτων των ελληνικών τραπεζών.
Άρα η EBA με βάση τις παραδοχές της καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα παρά την ελαστικοποίηση των κριτηρίων πρέπει να διαθέτουν πλεονάζον κεφάλαιο για λόγους ασφαλείας.
Οι ελληνικές τράπεζες μπορεί σε όρους ρευστότητας να εμφανίζουν ικανοποιητικούς δείκτες αλλά με όρους κεφαλαίων τα υφιστάμενα κεφάλαια δεν επαρκούν για εμπροσθοβαρή εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS