Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Το resolution και η εξυγίανση των τραπεζών στο στόχαστρο της Ευρωπαικής Τραπεζικής Αρχής (EBA)

Το resolution και η εξυγίανση των τραπεζών στο στόχαστρο της Ευρωπαικής Τραπεζικής Αρχής (EBA)
Τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη φαίνεται να απασχολεί τις αρχές.
H EΒΑ δημοσιεύει έκθεση για τις διασυνδέσεις μεταξύ της ανάκαμψης και της εξυγίανσης των τραπεζών της Ε.Ε. στο πλαίσιο της οδηγίας BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive).
Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ των δύο φάσεων και η διασφάλιση της συνέπειας και συνέχειας κατά την ενδεχόμενη εφαρμογή της οδηγίας.
Αν και τυπικά στο πλαίσιο της οδηγίας οι δύο αυτές διαδικασίες είναι ξέχωρες ,στην πράξη ο σχεδιασμός για την ανάκαμψη και την εξυγίανση μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν μια συνέχεια.
Γι' αυτό το λόγο είναι ζωτικής σημασίας η μεγιστοποίηση των συνεργιών και η διασφάλιση μιας ομαλής μετάβασης από τη μία φάση στην άλλη.
Φαίνεται πως είναι μάλλον σημαντική η διασύνδεση αυτή καθώς η πανδημία κάποια στιγμή θα φέρει στην επιφάνεια τα προβλήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων, προβλήματα που στην παρούσα φάση δεν καταγράφονται λόγω των ελαστικότερων κριτηρίων κεφαλαιακών και άλλων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Στο πλαίσιο αυτού του στόχου και ακολουθώντας μια πρώτη συγκριτική ανάλυση ενός δείγματος σχεδίων ανάκαμψης και εξυγίανσης η έκθεση καταλήγει σε ορισμένες παρατηρήσεις και προσδιορίζει τις βέλτιστες πρακτικές αλλά και τους τομείς που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης ή και αποσαφήνισης (διευκρινίσεων).
Επιπρόσθετα για ορισμένα ειδικά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο τύπων σχεδίων δηλαδή μεταξύ του recovery και του resolution όπως για παράδειγμα είναι οι ζωτικές λειτουργίες και η πρόσβαση στις διευκολύνσεις της κεντρικής τράπεζας, η έκθεση αποσαφηνίζει τον ειδικό σκοπό για την κάθε φάση σχεδιασμού καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενδεχόμενης σύγκλισης ή και εναρμόνισης μεταξύ των δύο φάσεων.
Τέλος η έκθεση αναλύει το ενδεχόμενο αποτέλεσμα των διαφόρων options ανάκαμψης όσον αφορά την εξυγίανση του πιστωτικού ιδρύματος και εισάγει ένα πλαίσιο αξιολόγησης για την διευκόλυνση της διαδικασίας και τη διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές σε ότι αφορά την εξυγίανση μιας τράπεζας.
Η οδηγία εισάγει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δύο εργαλεία αντιμετώπισης της κρίσης που ενδέχεται να αντιμετωπίσει μία τράπεζα;
-Τα πλάνα ανάκαμψης (τίθεται το πλαίσιο και οι ειδικές δράσεις τις οποίες ένα πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να ακολουθήσει για να ανακάμψει από μια κατάσταση σοβαρού stress)
-Τα πλάνα εξυγίανσης (όλες οι ενέργειες για τη λύση σε συνεργασία με την αρχή εξυγίανσης όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα βρίσκεται στην κατάσταση αυτήν).
Τα παραπάνω είναι δύο βασικά εργαλεία που επιτρέπουν την εκ των προτέρων προετοιμασία για την αντιμετώπιση μιας κρίσης ενός πιστωτικού οργανισμού.
Η αποτελεσματική διασύνδεση μεταξύ αυτών των δύο πλάνων μπορεί να έχει πολυάριθμα οφέλη ιδιαίτερα όσον αφορά τη μεγιστοποίηση των συνεργιών για τη διασφάλιση της συνοχής κατά την εφαρμογή του πλάνου.
Στόχος αυτής της διασύνδεσης είναι δεν είναι να υπάρξει ευθυγράμμιση των δύο σχεδίων.
Δεδομένου του διαφορετικού στόχου και των διαφορετικών ιδιοκτητών (πιστωτικών ιδρύματα έναντι των αρχών εξυγίανσης) τα έγγραφα αυτά μπορούν να διαφοροποιούνται όσον αφορά την κάλυψη κοινών στοιχείων.
Ωστόσο είναι σημαντικό ότι όταν υπάρχουν σημαντικές ασυνέπειες αυτές να αιτιολογούνται και να συνοδεύονται  με τις κατάλληλες διευκρινίσεις.
Απαιτείται περαιτέρω δουλειά και επεξεργασία γι' αυτό το λόγο και η ΕΒΑ σχεδιάζει να επεξεργαστεί περισσότερο το αποτέλεσμα για τη λύση ιδιαίτερα όσον αφορά στα μέτρα άρσης των εμποδίων για την εξυγίανση καθώς και τη συνεχιζόμενη εποπτεία .
Kάποια πρακτικά στοιχεία είναι τα χρονοδιαγράμματα των κύκλων ανάκαμψης και εξυγίανσης.

Eιρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης