Μαιευτήριο Μητέρα: Διευθύνων σύμβουλος ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης - Το νέο διοικητικό συμβούλιο

Μαιευτήριο Μητέρα:  Διευθύνων σύμβουλος ο κ. Ανδρέας Καρταπάνης - Το νέο διοικητικό συμβούλιο
Ο κ. Στέφανος Χανδακάς νέος πρόεδρος στο Μητέρα

Η Εταιρεία «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνεδρίαση που διεξήχθη 19.05.2020, ανασυγκροτήθηκε με εκλογή νέου Προέδρου και Μελών.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΗΤΕΡΑ έχει ως εξής:
1 Στέφανος Χανδακάς Πρόεδρος
2 Ευάγγελος Δεδούλης Α’ Αντιπρόεδρος
3 Βασίλειος Κελλάρης Β’ Αντιπρόεδρος
4 Ανδρέας Καρταπάνης Διευθύνων Σύμβουλος
5 Κωνσταντίνος Πάντος Μέλος
6 Χαρίλαος Χηνιάδης Μέλος
7 Ευαγγελία Λαγκώνα – Στάθη Μέλος
8 Ηλίας Αθανασιάδης Μέλος
9 Στυλιανός Τζέης Μέλος
10 Δημήτριος – Ελευθέριος Μαντζαβίνος Μέλος
11 Δημήτριος Σύρμας Μέλος
12 Σέργιος Σταμπουλούς Μέλος
13 Αθανάσιος Χριστόπουλος Μέλος

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS