Η KPMG και η Moody’s «νομιμοποιούν» τον Ηρακλή και αποδομούν την νεκρή πρόταση για bad bank που απορρίφθηκε από την Commission

Η KPMG και η Moody’s «νομιμοποιούν» τον Ηρακλή και αποδομούν την νεκρή πρόταση για bad bank που απορρίφθηκε από την Commission
Η bad bank είναι ένας τελείως λανθασμένος δρόμος γιατί το κόστος είναι μεγαλύτερο από μια κλασσική αύξηση κεφαλαίου.
Κατά ένα παράδοξο τρόπο η Τράπεζα της Ελλάδος ενώ γνωρίζει ότι η λύση της bad bank της κακής τράπεζας έχει απορριφθεί από την commission την συντηρεί και εκπρόσωποι της θέτουν θέματα… ακόμη και αποτελεσματικότητας του σχεδίου Ηρακλής που έχει εφαρμοστεί στην Ιταλία και αποτελεί την μόνη υπαρκτή πρόταση στο τραπέζι για την μείωση των προβληματικών δανείων.
Έτσι λοιπόν ανατέθηκε στην εταιρία ορκωτών ελεγκτών KPMG να εξακριβώσει εάν ο Ηρακλής αποτελεί την βέλτιστη λύση για την μείωση των προβληματικών δανείων και ανοιγμάτων στην Ελλάδα.
Και ενώ συμβαίνουν αυτά τα ευτράπελα η Moody’s θα ανακοινώσει άμεσα ότι βαθμολογεί την τιτλοποίηση Cairo της Eurobank με BB- εξέλιξη που ουσιαστικά κλειδώνει την ένταξη των 7,5 δισεκ. προβληματικών δανείων της Eurobank στο σχέδιο Ηρακλής και στις κρατικές εγγυήσεις για τα κύρια ομόλογα που θα εκδώσει.
Ο ρόλος της ΤτΕ όλο αυτό το διάστημα παραμένει αν μη τι άλλο προβληματικός.
Αρχικά τάχθηκε ξεκάθαρα κατά του σχεδίου Ηρακλής και μάλιστα για να το αποδομήσει έφερε πρόταση η Τράπεζα της Ελλάδος που αποτελείτο από σύσταση μιας εταιρίας ειδικού σκοπού SPV όπου οι τράπεζες θα μετέφεραν 40 δισεκ. προβληματικά δάνεια, θα μετέφεραν περίπου 7 δισεκ. DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που αποτελεί μέρος των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών ενώ οι τράπεζες θα έπρεπε να διενεργήσουν προβλέψεις περίπου 5-6 δισεκ. ευρώ.
Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε και δικαιολογημένα γιατί η DGComp η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ, όχι μόνο αρνήθηκε την μεταφορά του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης αλλά και της χρήσης της.
Η πρόταση της ΤτΕ ουσιαστικά έλεγε ότι το κράτος θα χάσει σχεδόν όλα τα 7 δισεκ. που θα μεταφέρονταν από τις τράπεζες, θα έχαναν και οι τράπεζες 5-6 δισεκ. δηλαδή 40 δισεκ. προβληματικά δάνεια για να καθαρίσουν ολοκληρωτικά έπρεπε το κράτος να χάσει 7 δισεκ. και οι τράπεζες 5 δισεκ. συνολικά 12 δισεκ.
Η ΤτΕ επανήλθε με πρόταση για την bad bank η οποία δεν επιλύει κανένα πρόβλημα τουναντίον γεννάει περισσότερα.
Η Πρόταση της bad bank έχει απορριφθεί αλλά έχει σημασία καθώς η διαιώνιση της πλήττει μεταξύ άλλων και την χρηματιστηριακή αξία των ελληνικών τραπεζών.
Δεν ευθύνεται μόνο η ύφεση ή ότι τα funds αποχωρούν από την Ελλάδα, ευθύνεται και η τελείως λανθασμένη συζήτηση για την bad bank;

Γιατί είναι λάθος η πρόταση της bad bank;

Η πρόταση της bad bank είναι λάθος για τους εξής λόγους

1)Όλες οι bad banks δημιουργήθηκαν στην αρχή όχι στην μέση ή στο τέλος του προβλήματος

2)Σε ποια τιμή θα μεταφερθούν τα προβληματικά δάνεια από τις τράπεζες στην bad bank;
Ποιος θα πάρει την ζημία οι τράπεζες ή θα την επωμιστεί το κράτος;

3)Εάν μια τράπεζα έχει δύο επιλογές αύξηση κεφαλαίου ή ένταξη στην bad bank σε ποια από τις δύο περιπτώσεις θα απαιτηθούν περισσότερα κεφάλαια;
Μήπως η bad bank είναι μακράν η πιο κοστοβόρος διαδικασία όπου και οι τράπεζες θα χρειαστούν κεφάλαια και το ελληνικό κράτος θα επωμιστεί μια ζημία που δυνητικά μπορεί να φθάσει στα 10 με 12 δισεκ. ανάλογα με το πόσα NPEs θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μια κακή τράπεζα.

4)Η μόνη ρεαλιστική λύση δεν είναι η bad bank αλλά αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στις οποίες θα συμμετάσχουν ιδιώτες και το κράτος με στόχο την εμπροσθοβαρή εξυγίανση των τραπεζών.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πιο καθαρή και εξυγιαντική λύση είναι η αύξηση κεφαλαίου για τις ελληνικές τράπεζες.

5)Η bad bank όπως αποδείχθηκε και από την PQH όπου εντάχθηκαν οι bad bank των Αγροτικής, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και άλλων μικρών τραπεζών αποδείχθηκε ότι υπό την εποπτεία της Τράπεζα της Ελλάδος απέτυχε πλήρως ως project.

Η bad bank είναι μια πολύ κακή λύση για τα προβληματικά δάνεια των ελληνικών τραπεζών.
Η συντήρηση της ιδέας της bad bank ως εναλλακτική λύση κάνει ζημία στις μετοχές των τραπεζών και δημιουργεί εμπόδια στα σχέδια για τιτλοποιήσεις μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.
Η bad bank είναι ένας τελείως λανθασμένος δρόμος γιατί το κόστος είναι μεγαλύτερο από μια κλασσική αύξηση κεφαλαίου.
Μεταξύ της προσωρινής κρατικοποίησης και της bad bank η προσωρινή κρατικοποίηση είναι πιο αποτελεσματική λύση.
Η ΤτΕ υπογείως σαμποτάρει τον Ηρακλή και δεν έχει καταστεί κατανοητό γιατί το κάνει όταν γνωρίζει ότι η λύση της bad bank είναι νεκρή.
Η ΤτΕ έχει αναφέρει ανεπίσημα ότι μέσα στον Ιούνιο 2020 θα φέρει πρόταση για την bad bank η οποία ενώ έχει απορριφθεί… για να ολοκληρωθεί θα έχουν περάσει 2 χρόνια έως τότε οι μετοχές των τραπεζών θα είναι στο μηδέν.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS