Δεν νοείται σε μια οικονομία που θα ανακάμψει το 2021, τα τραπεζικά ομόλογα να έχουν απόδοση 23% και τα εταιρικά έως 95%, επίπεδα χρεοκοπίας

Δεν νοείται σε μια οικονομία που θα ανακάμψει το 2021, τα τραπεζικά ομόλογα να έχουν απόδοση 23% και τα εταιρικά έως 95%, επίπεδα χρεοκοπίας
Γιατί τα κρατικά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου εμπεριέχουν μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με εταιρικά ομόλογα ελληνικών εταιριών που αποτιμώνται σε επίπεδα χρεοκοπίας
Αποτελεί πρωτοφανή εξέλιξη το γεγονός ότι ενώ το 2021 η Ελλάδα θα ανακάμψει οικονομικά, ενώ οι τράπεζες δεν κινδυνεύουν καθώς είναι πανίσχυρες από πλευράς ρευστότητας, ενώ η ΕΚΤ έχει ελαστικοποιήσει τα κριτήρια σε προβληματικά δάνεια και κεφαλαιακή επάρκεια… τα ομόλογα τραπεζών και εταιριών καταγράφουν αποδόσεις που προσομοιάζουν με χρεοκοπία – default.
Οι αποδόσεις των ομολόγων προκαλούν τουλάχιστον ανησυχία και χρήζουν μεγάλης προσοχής.
Ποια είναι τα δεδομένα.
Τα εταιρικά ομόλογα εταιρών εισηγμένων στο χρηματιστήριο έχουν δείξει πολύ επικίνδυνη συμπεριφορά.

Εταιρικό ομόλογο της Intralot με κουπόνι 6,75% έχει τρέχουσα τιμή 37,75 μονάδες βάσης που μεταφράζεται σε απόδοση 95%.
Εταιρικό ομόλογο της Intralot με κουπόνι 5,25% έχει τρέχουσα τιμή 22 μονάδες βάσης που μεταφράζεται σε απόδοση 48%.
Εταιρικό ομόλογο του Ελλάκτωρα με κουπόνι 6,375% έχει τρέχουσα τιμή 56,85 μονάδες βάσης που μεταφράζεται σε απόδοση 21%.
Η Πειραιώς έχει εκδώσει ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης tier 2 με κουπόνι 9,75% με τρέχουσα τιμή 63,56 μονάδες βάσης και απόδοση 23,25%.
Η Πειραιώς έχει εκδώσει ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης tier 2 με κουπόνι 5,5% με τρέχουσα τιμή 52 μονάδες βάσης και απόδοση 21,75%.
Η Εθνική τράπεζα έχει εκδώσει ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης tier 2 με κουπόνι 8,25% με τρέχουσα τιμή 90,29 μονάδες βάσης και απόδοση 11,30%.
Η Alpha bank έχει εκδώσει ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης tier 2 με κουπόνι 4,25% με τρέχουσα τιμή 71,35 μονάδες βάσης και απόδοση 12,50%.

Οι αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων και οι αποδόσεις των τραπεζικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης δείχνουν ότι ο κίνδυνος αθέτησης πληρωμών είναι μεγάλος αν και ο κίνδυνος στα εταιρικά ομόλογα είναι πολλαπλάσιος σε σχέση με τα τραπεζικά ομόλογα.
Το πλέον εντυπωσιακό είναι ότι το CDS το credit default swaps το ασφάλιστρο έναντι κινδύνου χώρας βρίσκεται στις 267 μονάδες βάσης που είναι μεν υψηλό αλλά δεν υποδηλώνει ουσιωδώς σημαντικό κίνδυνο στάσης πληρωμών των κρατικών ομολόγων.
Γιατί τα κρατικά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου εμπεριέχουν μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με εταιρικά ομόλογα ελληνικών εταιριών που αποτιμώνται σε επίπεδα χρεοκοπίας.

Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι οι επενδυτές αντιλαμβάνονται ότι οι τράπεζες
-Σέρνουν ένα βάρος 68 δισεκ. προβληματικών δανείων από το παρελθόν
-Ενώ ως προς το μέλλον υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για την ικανότητα τους να επιτυγχάνουν κέρδη και να διαθέτουν επαρκεί κεφάλαια.
-Την ίδια στιγμή σε σύνολο 155 δισεκ. δανείων τα 68 δισεκ. είναι προβληματικά και 87 δισεκ. υγιή αυτό σημαίνει ότι μειώνεται δραματικά η πίττα των εσόδων για τις τράπεζες.
-Οι επενδυτές δεν ανησυχούν για κίνδυνο χρεοκοπίας τράπεζας, τέτοιος κίνδυνος είναι μηδενικός, δεν υπάρχει καμία ανησυχία.
Υπάρχει όμως κίνδυνος οι τράπεζες να χρειαστεί να βρουν κεφάλαια εξέλιξη που θα οδηγήσει σε μεγάλο dilution – αραίωση τους ιδιώτες μετόχους εάν δεν συμμετάσχουν στις μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου – όχι ανακεφαλαιοποιήσεις αλλά αυξήσεις κεφαλαίου -  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS