Πόσα κεφάλαια λείπουν από την Ελλάδα, περίπου 22 δισ. - Για την οικονομία 10 δισ. για τις τράπεζες 10-12 δισ ευρώ

Πόσα κεφάλαια λείπουν από την Ελλάδα, περίπου 22 δισ. - Για την οικονομία 10 δισ. για τις τράπεζες 10-12 δισ ευρώ
Πως προκύπτουν τα 22 δισεκ. κεφάλαια που χρειάζεται η Ελλάδα;
Πόσα κεφάλαια λείπουν από την Ελλάδα;
Υφίσταται τέτοιο ερώτημα;
Η Ελλάδα χρειάζεται 22 δισεκ. περίπου 10 δισεκ. κεφάλαια για να καλυφθούν πλήρως όλες οι ανάγκες στην οικονομία λόγω του κορωνοιού και 10-12 δισεκ. για την πλήρη εξυγίανση των τραπεζών.
Στέλεχος της αμερικανικής τράπεζας Bank of New York Mellon που μίλησε στο bankingnews αναφέρεται σε ένα θέμα που έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αξιολογεί την Ελλάδα… όπως την βλέπουν  οι επενδυτές, όσοι αποτιμούν την Ελλάδα με διαφορετικές παραδοχές από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Πως προκύπτουν τα 22 δισεκ. κεφάλαια που χρειάζεται η Ελλάδα;

-Μέχρι τώρα η Ελλάδα έχει διαθέσει ως δαπάνη μαζί με τις εγγυήσεις για να στηρίξει την εθνική της οικονομία περίπου 17,5 δισεκ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 9% του ΑΕΠ του 2019.
Εάν η Ελλάδα μπορούσε να διαθέσει 20 δισεκ. πραγματικό χρήμα στην οικονομία ή περισσότερες εγγυήσεις θα διαμόρφωνε ένα πλέγμα παρεμβάσεων 27 δισεκ. 17 δισεκ. που έχει ήδη ανακοινώσει και επιπλέον 10 δισεκ. τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες της χώρας.
Τα 27 δισεκ. θα αντιστοιχούσαν με βάση το ΑΕΠ του 2019 στο 14% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και θα προσέγγιζε τον μέσο όρο της ευρωζώνης ως δαπάνη για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοιού.
Η Ελλάδα μπορεί να βρει αυτά τα 10 δισεκ. και χωρίς Προληπτική Πιστωτική Γραμμή από τον ESM, θα δεχόταν πίεση στο χρέος όμως εξέλιξη που θα έπρεπε να διαχειριστεί με μεγάλη προσοχή κατά την φάση της επιστροφής στην κανονικότητα.
Το ζήτημα του χρέους ήταν πάντα τοξικό στην Ελλάδα και σίγουρα επιδεινώνεται την τρέχουσα συγκυρία.

-Ένας άλλος τομέας που χρειάζεται ισχυρή κεφαλαιακή δύναμη πυρός είναι οι τράπεζες.
Με παραδοχή ότι ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις διαμορφώνεται στο 50%, αξιολογώντας ότι τα NPEs ανέρχονται σε 70 δισεκ. τα κεφάλαια σε 28 δισεκ. και αποτιμώντας σε ποιες τιμές έχουν πωληθεί χαρτοφυλάκια NPEs εξάγεται το συμπέρασμα ότι με 10-12 δισεκ. επιπλέον κεφάλαια θα μπορούσαν να μηδενίσουν σχεδόν τα προβληματικά τους δάνεια.

Η Ελλάδα ως οικονομία και οι τράπεζες χρειάζονται συνολικά 22 δισεκ. με τόσα κεφάλαια η Ελλάδα θα μπορούσε να δώσει μια πολύ πιο πειστική απάντηση στις οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοιού και με τόσα κεφάλαια θα μπορούσαν οι τράπεζες να έχουν πλήρως εξυγιανθεί, ώστε να καταστρώσουν τα σχέδια τους για το recovery της οικονομίας.
Πολλά μοντέλα τραπεζικών συστημάτων διεθνώς μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι τράπεζες μετά την εξυγίανση τους είναι πιο στοχοποιημένες στην στήριξη των εθνικών οικονομιών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS