Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Αναπροσαρμόζονται προς τα κάτω οι τιμές εκκίνησης των δημοπρασιών της ΔΕΠΑ

tags :
Αναπροσαρμόζονται προς τα κάτω οι τιμές εκκίνησης των δημοπρασιών της ΔΕΠΑ
Αιτία η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της τιμής του φυσικού αερίου που προμηθεύεται η εταιρεία από την Botas
Σε μείωση των τιμών εκκίνησης των δημοπρασιών φυσικού αερίου που διενεργεί η ΔΕΠΑ σε τριμηνιαία και ετήσια βάση αναμένεται να οδηγήσει η νέα μεθοδολογία προσδιορισμού τους, που εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Και τούτο διότι στη νέα μεθοδολογία ενσωματώνονται τα αποτελέσματα της αλλαγής της τιμολόγησης του φυσικού αερίου που λαμβάνει η ΔΕΠΑ από την τουρκική BOTAS μετά τη δικαίωση της ελληνικής εταιρίας από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο.
Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΠΑ με βάση απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, πραγματοποιεί τριμηνιαίες και ετήσιες δημοπρασίες φυσικού αερίου με βάση το μεσοσταθμικό κόστος των μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας αερίου από τη Ρωσία την Αλγερία και την Τουρκία.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι χρεώσεις χρήσης των σημείων εισόδου του ΕΣΦΑ που επιβάλλει ο ΔΕΣΦΑ, καθώς και το διαχειριστικό της κόστος.
Μετά την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου που δικαίωσε τη ΔΕΠΑ επιδικάζοντας της μάλιστα περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ τα οποία της καταβλήθηκαν από την BOTAS, άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού της τιμής του φυσικού αερίου που προμηθεύεται από την τουρκική εταιρία γεγονός που επιβάλλει την αλλαγή και του τρόπου υπολογισμού του κόστους του αερίου από την Τουρκία στις δημοπρασίες.

Δύο προτεινόμενες μεθοδολογίες

Η ΔΕΠΑ πρότεινε στη ΡΑΕ δυο μεθοδολογίες προκρίνοντας τη μια εξ αυτών και η πρόταση ετέθη σε δημόσια διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν η ΔΕΗ και ο ΕΣΑΗ.
Η ΡΑΕ με την απόφαση της που έχει ημερομηνία 8 Μαΐου αποδέχεται το αίτημα της ΔΕΠΑ και υιοθετεί τη μεθοδολογία που εκείνη προέκρινε ενώ σε ότι αφορά τις επιφυλάξεις του ΕΣΑΗ περί του ενδεχομένου να προκύψει αυξημένο διαχειριστικό κόστος των δημοπρασιών με βάση την πρόταση της ΔΕΠΑ η ΡΑΕ σημειώνει ότι το κόστος αυτό έχει ήδη εγκριθεί για το σύνολο των δημοπρασιών του 2020.
Τώρα σε ότι αφορά την προοπτική μείωσης της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών φυσικού αερίου αυτή προκύπτει εκ του γεγονότος ότι πριν την προσφυγή στης ΔΕΠΑ στο διαιτητικό δικαστήριο και οι τρεις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας αερίου βασίζονταν στο μέσο όρο τιμών του αργού πετρελαίου και επιλεγμένων προϊόντων του για τους έξι μήνες πριν την έναρξη κάθε τριμήνου στο οποίο εφαρμόζονται.

Υπολογισμός βάσει ευρωπαϊκού δείκτη τιμών

Ωστόσο με την προσφυγή της στο Διαιτητικό Δικαστήριο η ΔΕΠΑ διεκδίκησε και κέρδισε να αντικατασταθεί αυτός ο τρόπος υπολογισμού της τιμής στη μακροχρόνια σύμβασή της με τη BOTAS από νέο τύπο με βάση ευρωπαϊκό δείκτη τιμών με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της τιμής προμήθειας φυσικού αερίου από το συγκεκριμένο προμηθευτή.
Η αλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η αλλαγή και του τρόπου υπολογισμού των τιμών εκκίνησης των δημοπρασιών γιατί η τιμή του συμβολαίου με την BOTAS μεταβάλλεται κάθε μήνα, επίσης δεν υπάρχουν δημόσια γνωστές εκτιμήσεις της αγοράς για μελλοντικές τιμές του Ευρωπαϊκού Δείκτη (προθεσμιακές τιμές) και επομένως δεν είναι δυνατή η προσέγγιση της τιμής του Ευρωπαϊκού Δείκτη.

Πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης