Πώς η Γερμανία σπάει το απόστημα της Ποσοτικής Χαλάρωσης και ναρκοθετεί το πρόγραμμα Πανδημίας της τοξικής ΕΚΤ – Κινδυνεύουν τα ελληνικά ομόλογα;

Πώς η Γερμανία σπάει το απόστημα της Ποσοτικής Χαλάρωσης και ναρκοθετεί το πρόγραμμα Πανδημίας της τοξικής ΕΚΤ – Κινδυνεύουν τα ελληνικά ομόλογα;
Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας;
Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας ήταν σταθμός απέναντι στην ακραία χειραγώγηση της ΕΚΤ, απέναντι στις τοξικές, παράλογες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ συνεδρίασε εκτάκτως στις 5 Μαίου 2020 και σε μια λιτή ανακοίνωσε ανέφερε ότι έλαβε προκαταρκτική ενημέρωση από τον διοικητή της Bundesbank και από τη νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Η ΕΚΤ έλαβε γνώση για την απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου στις 5 Μαίου σχετικά με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (PSPP).
Το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει πλήρως δεσμευμένο να κάνει ότι είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της εντολής του για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός αυξάνεται σε επίπεδα που συνάδουν με τον μεσοπρόθεσμο στόχο του και ότι η δράση νομισματικής πολιτικής που αναλαμβάνεται για την επίτευξη του στόχου της διατήρησης της σταθερότητας των τιμών μεταδίδεται σε όλα τα μέρη του οικονομία και σε όλες τις δικαιοδοσίες της ζώνης του ευρώ.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 2018 ότι η ΕΚΤ ενεργεί σύμφωνα με την εντολή της για τη σταθερότητα των τιμών.


Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας ήταν απόφαση σταθμός στο προμελετημένο σχέδιο κατάργησης των ελεύθερων αγορών.


Η ποσοτική χαλάρωση η διαδικασία με την οποία η ΕΚΤ αγοράζει κρατικά ομόλογα χωρών της ευρωζώνης, πολιτική που ξεκίνησε η Ιαπωνική Κεντρική Τράπεζα που στηρίζεται στον εσωτερικό δανεισμό και ακολούθησε η FED το 2008… αποτελεί μια ωμή, προκλητική, προσβλητική παρέμβαση στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς.
Όταν ένα κράτος γνωρίζει ότι η ΕΚΤ θα αγοράσει τα ομόλογα γνωρίζει ότι οι τιμές των ομολόγων θα αυξηθούν και οι αποδόσεις θα υποχωρήσουν.
Η μείωση των αποδόσεων, δηλαδή η μείωση του επιτοκίου που πληρώνει ένα κράτος αποτελεί έμμεση κρατική ενίσχυση ενώ την ίδια στιγμή ως αγοραστής έσχατης ανάγκης καθορίζει το πλαίσιο τιμολόγησης του κινδύνου όχι με όρους αγοράς αλλά διαμορφώνοντας ένα εικονικό περιβάλλον.
Εάν μια χώρα ξέρει ότι η ΕΚΤ θα αγοράσει τα ομόλογα της στην δευτερογενή αγορά, γιατί πρωτογενώς ακόμη η ΕΚΤ δεν το έχει πράξει, το θεωρεί παράνομο… συμβαίνουν τα εξής
-Τιμές και επιτόκια ομολόγων δεν αντικατοπτρίζουν πραγματικές αξίες, έχουν διοικητικά καθοριστεί δια των αγοραστικών παρεμβάσεων
-Ο κίνδυνος χώρας χειραγωγείται, χώρες με υψηλό και μη βιώσιμο χρέος επιβιώνουν, εταιρίες ή τράπεζες zombie επίσης επιβιώνουν
-Η ελεύθερη αγορά δεν λειτουργεί, λειτουργεί μόνο ο μηχανισμός αγορών της ΕΚΤ, οπότε ποια είναι η πραγματική πιστοληπτική διαβάθμιση μιας χώρας;
Όταν η ΕΚΤ χειραγωγεί τις τιμές αυτομάτως, δεν διαμορφώνονται επιτόκια αναντίστοιχα με τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες μιας χώρας;
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν βαθμολογούν έτσι υψηλότερα μια χώρας χωρίς να το αξίζει;
-Πως μπορεί να αποδειχθεί ότι η ποσοτική χαλάρωση είναι ακραία τοξική παρέμβαση στις αγορές;
Συνολικά οι κεντρικές τράπεζες έχουν αυξήσει τους ισολογισμούς τους στα 24 τρισεκ. δολάρια, περισσότερο δηλαδή από το ΑΕΠ των ΗΠΑ στα 22 τρισεκ. δολάρια τέλη του 2019.
Εάν οι Κεντρικές Τράπεζες και η ΕΚΤ θεωρούν ότι ακολουθούν κλασσικές νομισματικές πολιτικές ας πουλήσουν το 20% αυτών που αγόρασαν, κρατικών και εταιρικών ομολόγων για να αποδείξουν ότι δεν παρεμβαίνουν στις αγορές.
Εάν αποφασίσουν να πουλήσουν τι θα συμβεί;
Τι θα συμβεί εάν η ΕΚΤ που έχει αγοράσει ομόλογα χωρών και εταιριών 3 τρισεκ. ευρώ πουλήσει το 20% ή 600 δισεκ;
Θα καταρρεύσουν ή όχι ομόλογα και μετοχές;
Θα καταρρεύσουν όπως απέδειξε η FED τον Δεκέμβριο του 2018 που επιχείρησε να πουλήσει αμερικανικά ομόλογα που κατείχε.

Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα από τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας;

Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας αφορά το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης όχι το νέο Πρόγραμμα Πανδημίας.
Ωστόσο εάν Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης θεωρείται μερικώς αντισυνταγματικό και μερικώς παράνομο τι θα συμβεί με το Πρόγραμμα Πανδημίας που θα θεωρηθεί ολικώς παράνομο;
Να σημειωθεί ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας ζήτησε μεταξύ άλλων και χρονοδιάγραμμα από την Γερμανική Κεντρική Τράπεζα να πουλήσει τα ομόλογα που κατέχει
Τι θα συμβεί όμως εάν μπει το Πρόγραμμα Πανδημίας των 750 δισεκ. στο νομικό μικροσκόπιο του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου;
Μπορεί ένα εθνικό δικαστήριο να υπερφαλαγγίσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία;
Η ΕΚΤ υπάγεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά πουθενά δεν υπάρχει ότι η ΕΚΤ μπορεί να κάνει ότι θέλει όποτε θέλει κατά το δοκούν.
Η Merkel η Γερμανίδα Καγκελάριος στήριξε το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο.
Εάν το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο βάλει στο μικροσκόπιο το Πρόγραμμα Πανδημίας η Ελλάδα, η Ιταλία θα έχουν πρόβλημα.
Τι είναι το Πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ;
Είναι το νέο παράλληλο Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης μέσω του οποίου η ΕΚΤ μπορεί να αγοράσει κρατικά ομόλογα έως 750 δισεκ. ευρώ, χωρίς όρια του 33% και χωρίς τα όρια του κλειδιού κάθε χώρας και χωρίς να την δεσμεύει η ρήτρα ότι όλα τα ομόλογα είναι αποδεκτά σε πράξεις νομισματικής πολιτικής αρκεί να φέρουν επενδυτική βαθμίδα.
Τι σημαίνουν όλα αυτά απλά;
Η ΕΚΤ από το καταστατικό της έχει ορίσει ότι δεν μπορεί να αγοράσει στην δευτερογενή αγορά – ποτέ στην πρωτογενή – πάνω από το 33% του χρέους κάθε χώρας
Η ΕΚΤ έχει ορίσει τα λεγόμενα κλειδιά ή ποσόστωση κάθε χώρας στην ΕΚΤ.
Επίσης η ΕΚΤ ποτέ δεν είχε παραβιάσει την ρήτρα ότι ομόλογα που θεωρούνται σκουπίδια junk bond δηλαδή δεν φέρουν επενδυτική βαθμίδα δηλαδή ΒΒΒ- έως ΑΑΑ συνολικά 8 βαθμίδες, δεν μπορούν να αγοραστούν σε πράξεις νομισματικής πολιτικής.
Η ΕΚΤ όμως με το Πρόγραμμα Πανδημίας παραβίασε αυτά τα όρια δύο φορές.
1)Την πρώτη φορά με την Ελλάδα καθώς τα ελληνικά ομόλογα είναι hunk bond σκουπίδια και δεν μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Ωστόσο εντάχθηκαν τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα Πανδημίας κατά παράβαση των κανόνων της ΕΚΤ.
2)Η απόφαση της ΕΚΤ να αγοράζει και ομόλογα ΒΒ δηλαδή junk bond αρκεί έως τις 7 Απριλίου να είχαν βαθμολογία κατ΄ ελάχιστη ΒΒΒ- δηλαδή επενδυτική βαθμίδα.
Η απόφαση αυτή ήταν φωτογραφική για να στηρίξει την Ιταλία από τον πιθανό κίνδυνο υποβάθμισης των ιταλικών ομολόγων από investment grade – επενδυτική βαθμίδα – σε ομόλογα σκουπίδια.
To Πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ είναι προφανές ότι θα καταπέσει στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας.
Ωστόσο ο χρόνος είναι σύμμαχος στην ΕΚΤ καθώς το Πρόγραμμα Πανδημίας θα λήξει πριν προλάβει να αποφασίσει για τον βαθμό παρανομίας και αντισυνταγματικότητας το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. 

Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα

Η ΕΚΤ σχεδίαζε να επεκτείνει το Πρόγραμμα Πανδημίας των 750 δισεκ. και ποσοτικά στα 1,25 τρισεκ. και χρονικά έως τα μέσα του 2021 από τέλη του 2020 που ολοκληρώνεται.
Επίσης η ΕΚΤ σχεδίαζε να προβαίνει και σε αγορές ομολόγων στις λήξεις τους.
Η απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου όχι μόνο βάζει veto σε αυτά τα σχέδια αλλά απειλεί και την Ελλάδα αλλά και την Ιταλία, ειδικά την Ελλάδα που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Πανδημίας παραβιάζοντας τους βασικούς κανόνες της ΕΚΤ.
Τα ελληνικά ομόλογα χαρακτηρίζονται junk bond δηλαδή ομόλογα σκουπίδια, δεν διαθέτουν επενδυτική βαθμίδα και δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στο Πρόγραμμα Πανδημίας των 750 δισεκ. της ΕΚΤ.
Είναι πολύ πιθανό να τεθεί στο μικροσκόπιο του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου και το Πρόγραμμα Πανδημίας της ΕΚΤ οπότε είναι βέβαιο ότι θα καταπέσει.

Η ΕΚΤ έχει μοχλεύσει 50 φορές τα κεφάλαια της

Η ποσοτική χαλάρωση αποτελεί μια ακραία στρεβλωτική, παθογενή, τοξική και προβληματική νομισματική πολιτική που με μιμητισμό έχουν υιοθετήσει όλες οι κεντρικές τράπεζες στον πλανήτη.
Η ΕΚΤ στην προσπάθεια της να συνδράμει στην αντιμετώπιση του κορωνοιού έχει υποκαταστήσει τις κυβερνήσεις, εφαρμόζει προγράμματα Πανδημίας 750 δισεκ. που παραβιάζουν τους όρους ποσοτικής χαλάρωσης και συνολικά έχει παραβιάσει τις βασικές αρχές του καταστατικού της.
Το βασικό θέμα όλα αυτά η ΕΚΤ τα κάνει επειδή θέλει να στηρίξει τις οικονομίες της ευρωζώνης από την πρωτοφανή ύφεση ή επειδή θέλει να διασώσει τα 3 τρισεκ. κρατικά και εταιρικά ομόλογα που έχει αγοράσει από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης;
Η ΕΚΤ πριν λίγα χρόνια είχε ισολογισμό 2 τρισεκ. ευρώ και σήμερα έχει 5,28 τρισεκ. ευρώ με τα περιουσιακά στοιχεία που έχει αγοράσει να αντιστοιχούν σε 3 τρισεκ. ευρώ.
Με 108,8 δισεκ. κεφάλαια η μόχλευση επί του ενεργητικού αγγίζει τις 50 φορές όταν π.χ. για τις εμπορικές τράπεζες η αντίστοιχη μόχλευση είναι 8-10 φορές.
Όμως ακόμη και εάν αξιολογηθούν τα κεφάλαια ως προς τα περιουσιακά στοιχεία που έχει αγοράσει δηλαδή τα 3 τρισεκ. η μόχλευση είναι 28 φορές.
Η ΕΚΤ διατηρεί χρυσό αξίας 509 δισεκ. λέμε διατηρεί και όχι κατέχει γιατί ο χρυσός ανήκει στα έθνη κράτη.
Την ίδια στιγμή η ΕΚΤ με 2,3 δισεκ. κέρδη εμφανίζει την χαμηλότερη απόδοση κεφαλαίου μόλις 2%.
Θα πουν πολλοί η ΕΚΤ είναι Κεντρική τράπεζα δεν είναι ο στόχος της το κέρδος αλλά η σταθερότητα του συστήματος, των οικονομιών και των τραπεζών.
Όλα αυτά ισχύουν στην θεωρία, όχι στην πράξη καθώς η συμπεριφορά της ΕΚΤ με όρους μόχλευσης, με όρους παρέμβασης στην ελεύθερη αγορά δείχνει ότι χειραγωγεί το σύστημα, διαμορφώνει τιμές σε ομόλογα και μετοχές και γενικώς επιδεικνύει συμπεριφορά που ξεφεύγει από τα πλαίσια της κλασσικής νομισματικής πολιτικής.
Η ΕΚΤ είναι μια κεντρική τράπεζα που έχει φορτωθεί 3 τρισεκ. ομόλογα πολλά εξ αυτών προσεχώς μπορεί να είναι και junk bond.
Η απόφαση της ΕΚΤ να δέχεται και ομόλογα σκουπίδια με βαθμολογία ΒΒ αρκεί στις 7 Απριλίου 2020 οι χώρες να είχαν ελάχιστη βαθμολογία ΒΒΒ- δηλαδή επενδυτική βαθμίδα αποτελεί μια ακόμη πράξη πανικού.
Η ΕΚΤ ουσιαστικά έσπευσε να προλάβει τις επικείμενες υποβαθμίσεις κρατών και ειδικά της Ιταλίας και αποφάσισε να παραβιάσει το καταστατικό της, την σοβαρότητα της.
Η ΕΚΤ γιατί τώρα δέχθηκε να αγοράζει και ομόλογα σκουπίδια επειδή φοβάται για την Ιταλία και τόσα χρόνια εξαντλούσαν την αυστηρότητα τους στην Ελλάδα;
Γιατί ίσχυαν οι κανόνες για την Ελλάδα και δεν ισχύουν οι κανόνες για την Ιταλία ή διαμορφώνονται οι κανόνες κατά το δοκούν;
Πρόκειται για μια ακόμη προβληματική, παθογενή και άρρωστη απόφαση της ΕΚΤ που το μόνο που κάνει είναι να επιδεινώνει το πρόβλημα, να συσσωρεύει τοξικό χρέος στον ισολογισμό της και να αυξάνει το ρίσκο.
Προσέξτε και την υποκρισία.
Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Πανδημίας που έχει βαθμολογία ΒΒ αλλά δεν είναι ενταγμένη στο κλασσικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Πραγματικά όλα αυτά αποτελούν θλίψη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS